Uç Hareketli Dinamik – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Uç Hareketli Dinamik – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

12 Mayıs 2022 Dinamiğin Temel Prensibi günlük hayattan örnekler Dinamik Formülleri Dinamik Ne Demek Yan yana cisimler etki tepki 0
Otomatik Test Teknikleri

Topaç Dinamiği

Simetrik bir topacın dinamikleri, kartezyen koordinatlarda ağırlık merkezinin izlediği yolu hesaplayarak basitçe analiz edilebilir. Tepesi (veya ucu) orijinde kalacak şekilde sınırlandırılmış bir top eğirme düşünün.

Ağırlık merkezi, simetri ekseni boyunca r konumunda bulunur ve uygulanan tek kuvvet, ağırlık merkezi boyunca ağırlık −mgkˆ ve tepenin ucundaki destek reaksiyonudur.

Atalet özellikleri, simetri ekseni etrafında bir atalet momenti J a ve simetri eksenine dik ve tepenin tepesinden geçen bir eksene göre enine bir atalet momenti Jt içerir. Ağırlık merkezinin hızı ve açısal hız Ω ile ilişkilidir.

Hareket denklemleri, orijine uygulanan tüm kuvvetlerin momentinin, karşılık gelen açısal momentumun zaman değişim oranına eşit olması gerektiği ilkesi kullanılarak bulunabilir.

Moment denkleminin radyal bileşeni basitçe ω a = 0 verir, bu nedenle açısal hızın eksenel bileşeni hareket boyunca başlangıç ​​değerini korur.

Uygun başlangıç ​​koşullarına sayısal olarak tabi olmak, yerçekimi merkezi hareketinin bir yörüngesini üretir. Burada sunulan basit formülasyon, x, y ve z’yi bağımsız değişkenlermiş gibi ele alır.

Gelişmiş dinamik kitaplarında geleneksel olarak kullanılan analiz türü, Euler açılarını kullanır ve böylece |r| = l. Burada önerilen çözüm yönteminin doğruluğu, a) sistemin toplam enerjisinin sabit kalıp kalmadığı ve b) z yönünde açısal momentum bileşeninin sabit kalıp kalmadığı bulunarak kontrol edilebilir.

Bununla birlikte, kısıtlama koşulları tam olarak karşılansa bile, aritmetik yuvarlamanın neden olduğu birikmiş yanlışlıklar ve integrasyon formüllerinin yaklaşık doğası nedeniyle, doğrusal olmayan sistemlerin uzun zaman periyotları boyunca sayısal simülasyonlarının güvenilirliği sorgulanabilir hale gelir.

Toprun programı, hareket denklemlerini bütünleştirir ve sonuçları yorumlar. Bu program, başlangıç ​​konumu ve açısal hız ile birlikte bir konik tepenin özelliklerini belirlemek için verileri okur. İçsel fonksiyon ode, fonksiyon topde’de tanımlanan hareket denklemini entegre etmek için kullanılır.

Ağırlık merkezinin izlediği yol çizilir ve enerjinin korunumu ve açısal momentum ile ilgili hata ölçüleri hesaplanır. Etkileşimli veri girişinde önerilen test senaryosu tarafından verilen özelliklere sahip bir top için sonuçları göster.

Simetri ekseni başlangıçta y ekseni boyunca yatay olan bir tepeye [0, 10, 2] açısal bir hız verilir. Hareket denkleminin 10 −8 hata toleransıyla entegre edilmesi, gösterilen yanıta yol açar.

Toplam enerji ve z ekseni etrafındaki açısal momentumun tahmin edilen değerlerindeki dalgalanma ile ilgili olarak hesaplanan hata ölçüleri, yaklaşık 100.000’de bir dalgalanır. Kartezyen koordinatları kullanan analizin iyi sonuçlar verdiği görülüyor.


Dinamik Formülleri
Yan yana cisimler etki tepki
Dinamik Soru Çözümü
Dinamiğin Temel Prensibi günlük hayattan örnekler
Mühendislik Dinamik Formülleri
Dinamik Ne Demek
dinamik üst üste cisimler (soru çözümleri)
Dinamik yan yana cisimler


Merminin Hareketi

Bir merminin uzak bir hedefi vurmasını hedefleme sorunu, hareketi yöneten bir diferansiyel denklemler sisteminin entegre edilmesini ve istenen vuruşu elde etmek için ilk eğim açısının ayarlanmasını içerir.

Mermi hareketi için makul bir model, hızın karesiyle orantılı atmosferik sürüklenmeyi varsayar. Sonuç olarak, hareket denklemleri, g’nin yerçekimi sabiti ve c’nin mermi şekli ve hava yoğunluğu gibi fiziksel özelliklere bağlı bir balistik katsayıdır.

Hareket denklemlerindeki doğal bağımsız değişken zamandır. Bununla birlikte, hedef, merminin fırlatıldığı başlangıç ​​konumuna (0, 0) göre uzak bir noktada (xf , yf ) bulunacağından, yatay konum x daha arzu edilen bir bağımsız değişkendir. İlişkiyi kullanarak diferansiyel denklemleri x cinsinden formüle edebiliriz.

Okuyucu, merminin başlangıç ​​hızı, vx’in atmosferik sürüklemeden sıfıra indirilmesinden önce istenen maksimum x değerine ulaşılacak kadar büyük değilse, kötü niyetli bir problemin ortaya çıkabileceğini not etmelidir. Sonuç olarak, böyle bir durumu ele almak için hata kontrolü gereklidir.

Yörünge ve proje işlevleri, mermi yörüngesini hesaplamak için içsel işlev kasidesini kullanır. Varsayılan veri durumu tarafından üretilen grafiksel sonuçlar görüntülenir. Fonksiyon yörüngesi, belirli bir uzak konumda bir hedefi vurmak için gereken ilk eğim açısını hesaplamak için bir arama prosedürünün kullanıldığı bir optimizasyon problemi için tekrar kullanılacaktır. Bu bölümde sadece hareket denklemlerini entegre etmek için fonksiyonlar sunuyoruz.

Belirli Uç Hareketli Bir Zincirin Dinamiğine İlişkin Örnek

Esnek kabloların dinamiği, genellikle sürtünmesiz bağlantılarla birbirine bağlanan sert bağlantılar zinciri kullanılarak modellenir. Belirli uç hareketlere sahip bir zincir, doğrusal olmayan hareket denklemleri ve yardımcı cebirsel kısıtlamalar tarafından yönetilen bir sistemin davranışını gösterir. Özellikle, her iki ucuna sabitlenmiş yerçekimi yüklü bir kabloyu inceleyeceğiz. Toplam kablo uzunluğu destekler arasındaki mesafeyi aşıyor, böylece statik sapma konfigürasyonu bir katenere benziyor.

Aşağıda, katı cisim dinamiği ilkelerini kullanan hareket denklemlerinin basit bir türevi verilmiştir. Katı cisim dinamiği ilkeleri konusunda bilgili olmayan okuyucular, yine de, kısa bir matematiksel forma sahip olan hareket denklemlerini analiz ederek sonraki programları anlayabilirler.

Sayısal çözümler, çok gövdeli dinamik çalışmalarda tipik olarak karşılaşılan bazı sayısal zorlukları canlı bir şekilde göstermektedir. Bu tür problemler hem hesaplama açısından yoğundur hem de sayısal hatanın birikmiş etkilerine karşı oldukça hassastır.

İlgilenilen matematiksel model, sürtünmesiz eklemlerle birbirine bağlanmış n adet rijit bağlantıya sahip bir kablonun (veya zincirin) iki boyutlu hareketidir. Tipik bir bağlantının kütlesi mi bir uçta yoğunlaşmıştır. Geometri tasvir edilmiştir.

Zincir uçları belirtilen hareketlerden geçer R0(t) = [X0(t) ; birinci bağlantı için Y0(t)] ve Rn(t) = [Xn(t) ; Yn(t)] son ​​bağlantı için. ı bağlantısı boyunca yön vektörü rı = [xı ; yı] = lı[cos(θı) ; sin(θı)]. Her ı ekleminin bir F ı = [fxı ; fyı] nerede 0 ≤ ı ≤ n.

Endeks değerleri ı = 0 ve ı = n, gerekli uç yer değiştirmelerini elde etmek için ilk ve son bağlantıların dış uçlarında hareket etmesi gereken bilinmeyen kısıtlama kuvvetlerini ifade eder. İç bağlantılara uygulanan kuvvetler keyfidir. Yön açısı açısından her bir bağlantının dinamiklerini karakterize etmek uygundur. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir