TRIMMED (ARACILI) MODEL – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

TRIMMED (ARACILI) MODEL – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

7 Şubat 2022 Çekirdek enflasyon sepetinde neler VAR Eta kare değeri nasıl yorumlanır Mann-Whitney U testi etki büyüklüğü 0
Uzantı Komutu Nedir? – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

TRIMMED (ARACILI) MODEL SONUÇLARININ SENTEZİ

Sonuçların görsel olarak incelenmesine dayanarak, etkinliğin istatistikler üzerindeki doğrudan etkisine bilimin aracılık ettiği görülmektedir. Ayrıca, aracılı modelde etkinlikten istatistiğe doğrudan regresyon katsayısı basit modeldekinden daha düşük olduğundan (ancak yine de istatistiksel olarak anlamlı), kısmi bir aracılık etkisi gözlemlediğimiz anlaşılıyor. Sonuçların görsel incelemesine dayanan bu izlenimlerin, veri analizinden sonuçlar çıkarabilmemiz için artık istatistiksel olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

DOLAYLI ETKİNİN İSTATİSTİKSEL ÖNEMİ: AROIAN TESTİ

Bölüm 40.8’de açıklandığı gibi, dolaylı etkinin istatistiksel önemini değerlendirmek için Aroian testini Sobel test ailesinin bir temsilcisi olarak kullanıyoruz. Standartlaştırılmamış kısmi regresyon katsayılarına ve bilime (b = .442, SE = .127) ve bilimden istatistiğe (b = .430, SE = .142) giden yollar ile ilişkili SE’lere dayanarak, bir Aroian z değeri elde ederiz. yaklaşık 2.23, p = .023. Bu nedenle, etkinlikten bilime ve istatistiğe giden dolaylı yolun istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varıyoruz.

ETKİNLİĞİN DOĞRUDAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI BASİT MODEL VE ​

​ARACILI MODELDE İSTATİSTİKLER ÜZERİNE:  FREEDMAN-SCHATZKIN TESTİ

Basit modelde, etkinlikten istatistiğe standartlaştırılmamış regresyon katsayısı .501 ve SE .181’di; aracılı modelde, etkinlikten istatistiklere standartlaştırılmamış regresyon katsayısı .350, SE değeri .176 idi. Freedman-Schatzkin testine dayanarak, Bölüm 40.9’da açıklandığı gibi aracısız modelde ve aracılı modelde dışsal değişkenden sonuç değişkenine giden yolların göreli güçlerini karşılaştırarak, yaklaşık 3.76’lık bir t değeri elde ederiz. 196 vakalık bir örneklem büyüklüğü ile serbestlik derecesi 194’tür ve elde edilen t değeri istatistiksel olarak anlamlıdır (p < .001). Bu nedenle, aracılı modelde etkinlikten istatistiğe giden doğrudan yolun daha az önemli olduğu (ancak yine de istatistiksel olarak anlamlı) olduğu sonucuna varıyoruz, bu da kısmi bir aracılık etkisi gözlemlediğimizi gösteriyor.

ARACILI ETKİNİN GÖRSEL GÜCÜ

Şimdi, aracılık modelimizdeki yollarla ilişkili standartlaştırılmış katsayıları kullanarak aracılık etkisinin göreli gücünü hesaplıyoruz. Bu, dolaylı etkinin gücünün doğrudan etkinin gücüne oranı olarak hesaplanır ve aşağıdaki gibi hesaplanır:

• Dolaylı etkinin gücü, aracılı modelde bilime ve bilimden istatistiğe giden yollar ile ilişkili standartlaştırılmış katsayıların ürünü ile endekslenir.  Görüldüğü gibi bu değer .085’tir.
• Aracısız modelde standartlaştırılmış katsayı değeri tarafından yalıtılan doğrudan etkinin gücü; değeri .222’dir.
• Aracılı etkinin nispi gücü, dolaylı etkinin doğrudan etkiye bölünmesine eşittir. Burada .085/.222 veya yaklaşık olarak .383’e eşittir.

O halde, etkinliğin istatistik üzerindeki etkisinin yaklaşık %38’inin (%38,3) bilim aracılığıyla gerçekleştiği sonucuna varabiliriz.


Çekirdek enflasyon sepetinde neler VAR
Mann-Whitney U testi etki büyüklüğü
Eta kare değeri nasıl yorumlanır
Eta kare hesaplama
Parametrik testler
Friedman Testi
Etki büyüklüğü hesaplama
Kolmogorov-Smirnov testi


Tek Örnek t Testi

William Gosset, Guinness Brewing Company için çalışan ve üretilen biranın kalitesini takip etmek amacıyla t testini geliştiren bir kimyager ve matematikçiydi. Gosset bu istatistiksel tekniğin bir tanımını yayınlamak istediğinde, tescilli ticari sırları korumak için bunu bir takma adla yapmak zorunda kaldı. Meslektaşı Karl Pearson’ın yardımıyla 1908’de Biometrika’da Student adı altında yayınladı. Yeni prosedürü ve dağılımını göstermek için Student’taki son harften t harfi seçildi.

Üç tür t testi prosedürü vardır: tek örnek t testi, bağımsız örnekler t testi ve eşleştirilmiş örnekler t testi. Bu bölümde açıklanan tek örnek t testi, tek bir gruptan veya örneklemden bir bağımlı değişken hakkında veriye sahip olduğumuzda ve örnek ortalamasının bilinen (veya varsayılan) popülasyon ortalamasından istatistiksel olarak farklı olup olmadığını belirlemek istediğimizde kullanılır.

Genel strateji aşağıdaki gibidir:

• Numune ortalamasının standart hatası hesaplanır.
•Belirli bir alfa düzeyine tekabül eden bir güven aralığı(örn.,.05 veya %95 güven aralığı) standart hatadan hesaplanır.
• Popülasyon parametresinin güven aralığına göre nereye düştüğünü belirleriz.

Popülasyon parametresinin tahmini, güven aralığı veya aralığı içine düşerse, örneklem ortalamasının ve popülasyonun önemli ölçüde farklı olmadığına karar veririz; popülasyon parametresi güven aralığının dışında kalırsa, örneklem ortalamasının ve popülasyon parametresinin önemli ölçüde farklı olduğuna karar veririz. İstatistiksel değerlendirme, numune ortalaması ile popülasyon parametresi arasında denkliği varsayan sıfır hipotezi ile bir t testi aracılığıyla yapılır.

SAYISAL ÖRNEK

Tek örnek t testini göstermek için, bir kısmı gösterilen varsayımsal zihinsel sağlık veri setini kullanıyoruz. Toplam 25 akıl sağlığı tüketicisine yeni bir akıl sağlığı tesisinde alım değerlendirme görüşmeleri yapıldı. Değerlendirme, her bir tüketicinin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı IV-TR’nin GAF Ekseni V derecesine göre değerlendirilmesini içeriyordu.

GAF ölçeği değerleri 1 (ciddi bozulma) ile 100 (iyi genel işlevsellik) arasında değişebilir. Araştırılmakta olan soru, tüketici GAF örnek ortalamasının, ülke çapında tüketici GAF ortalaması olan 55 ile karşılaştırılabilir olup olmadığıdır. Veriler, One Group t Test adlı dosyada bulunabilir.

ANALİZ KURULUMU

One Group t Test adlı IBM SPSS® kaydetme dosyasını açın ve ana menüden Analyze ➔ Compare Means ➔ One-Sample T Test öğesini seçin. Bu, gösterilen Tek Örnek T Testi iletişim penceresini üretir. GAF değişkenini Test Değişken(ler)i paneline taşıdık ve Test Value paneline 55 yazdık.

Seçenekler düğmesine tıklandığında Seçenekler iletişim penceresi açılır. Bu iletişim kutusu, Güven Aralığı Yüzdesini belirlememizi sağlar; bu örnekte, %95’lik varsayılan değeri koruduk. Eksik Değerler seçeneği de varsayılan ayarı olan Analize göre vaka analizini hariç tut şeklinde bırakılmıştır. Devam’ı tıklatmak bizi ana iletişim penceresine geri götürür ve Tamam’ı tıklatmak analizi oluşturur.

ANALİZ ÇIKIŞI

Analizin çıktısı sunulur. En üstteki tablo, Tek Örnek İstatistikler, örnek boyutunu, örnek ortalamasını ve standart sapmasını ve ortalamanın standart hatasını sağlar. Alttaki tablo, Tek Örnek Testi, varsayılan popülasyon ortalamasını (tablonun üst kısmında etiketlenmiş Test Değeri), t istatistiğini, bunun serbestlik derecesini, anlamlılık düzeyini, ortalama farkını ve %95 alt ve üst sınırlarını içerir. farkın güven aralığı.

Çıktıdan, t istatistiğinin değerinin -4.907 olduğunu görebiliriz. Aşağıdaki nedenden dolayı negatiftir: ortalama fark, numune ortalaması (47.44) eksi popülasyon ortalaması (55.00) olarak hesaplanmıştır, bu da -7.56 ortalama farkla sonuçlanmıştır ve bu nedenle t değeri negatif olacaktır.

24 serbestlik derecesiyle (durum sayısı-1), t değeri, .05 alfa düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlıydı (sıfırdan önemli ölçüde düşüktü) (IBM SPSS, .000’lik bir Sig. (2-kuyruklu) olasılık değeri gösterir. , p<.001 olarak kabul edilir). Önem düzeyi, t dağılımının her iki kuyruğunun alanlarını topladığı için “2 kuyruklu” olarak etiketlenmiştir. Mevcut veriler, 47.75’lik örneklem ortalamasının, 55’lik nüfus ortalamasından önemli ölçüde düşük olduğunu göstermektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir