TREND ANALİZİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

TREND ANALİZİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

16 Ekim 2021 Basit Trend Analizi Trend analizi Excel Trend analizi hesaplama Trend analizi örneği Trend analizi örnek tablo Trend analizi pdf Trend analizi yöntemi 0
Yazılım Değerlendirme Raporları

GRUPLAR ARASINDAKİ VARYANSI BÖLÜMLEME

Omnibus ANOVA’da toplam varyansı gruplar arası ve grup içi varyans olarak ayırdık. Bir eğilim analizinde, polinom kontrastları gerçekleştirerek ve bir F oranı kullanarak bunların önemini test ederek gruplar arası varyansı polinom bileşenlerine daha da böleriz. Tüm polinom bileşenlerinin toplamı, gruplar arası varyansa eşittir. Bunu şu şekilde özetleyebiliriz, burada SS karelerin toplamıdır.

Bu bilgiyi göz önünde bulundurarak tekrar gözden geçirelim. Sadece iki grupla, Şekil 7.20A ve B bize saf doğrusal eğilimleri göstermektedir. Gruplar arası varyansın tümü, polinom kontrastının lineer bileşeni tarafından açıklanır (başka bir polinom bileşeni mümkün değildir).

C ve D, neredeyse saf ikinci dereceden eğilimlerin örnekleridir. Her iki fonksiyona da düz bir çizgi sığdırmaya çalışırsak, bu neredeyse x eksenine paralel olacaktır; böyle bir “düz” eğim, bu doğrusal perspektiften hiçbir ortalama farkı göstermez ve doğrusal bileşen, istatistiksel anlamlılığa ulaşmaya yaklaşmamalıdır. Büyük ölçüde daha az saftır.

Verilerdeki ikinci dereceden eğilim için büyük olasılıkla istatistiksel olarak anlamlı bir F oranı oluşturmak için her fonksiyonda yeterli bir bükülme vardır. Ancak, Şekil 7.20E’deki değerlerde genel bir artış ve Şekil 7.20F’deki değerlerde düz çizgi fonksiyonlarıyla (bunu açıklığa kavuşturmak için kesik çizgiler çizdik) yaklaşık olarak tahmin edilebilecek genel bir azalma ve bu doğrusal bileşenin bu doğrusal bileşeni vardır. fonksiyonları da istatistiksel olarak anlamlı olmalıdır.

G ve H, nispeten saf kübik fonksiyonları göstermektedir. Doğrusal veya ikinci dereceden bileşenlerin istatistiksel olarak anlamlı olması olası değildir.

ÖRNEK ÇALIŞMAMIZ

Varsayımsal SAT çalışma zamanı örneğimizin sonuçlarının bir grafiğini sunar. Gördüğünüz gibi, işlevin önemli bir doğrusal bileşeni vardır ve bu, neredeyse kesinlikle, bu doğrusal kontrastla ilişkili istatistiksel olarak anlamlı bir F oranına dönüşecektir. Aynı zamanda, fonksiyonun sonunda düzleştiği görülüyor ve bu da istatistiksel olarak anlamlı bir ikinci dereceden bileşen üretebilir.

Trend analizinin sonucuna ilişkin açıklamamızda daha da ileri gidebiliriz. Toplamsal olan karelerin toplamlarıyla uğraştığımız için, gruplar arası varyansa veya toplam varyansa göre anlamlı olan her polinom kontrastının gücünü ölçebiliriz. Bunu, belirli bir referans noktası için eta kare değerlerini aşağıdaki gibi hesaplayarak yaparız:

  • r Gruplar arası varyansın yüzdesini hesaplamak için, belirli bir polinom bileşeni (örn., doğrusal, ikinci dereceden)
  • r Toplam varyansın yüzdesini hesaplamak için, belirli bir polinom bileşeni (örn., doğrusal, ikinci dereceden)

Eğer bu hesaplamaları trend analizimizin sonuçları üzerinde yapacak olsaydık (ki bunu birazdan yapacağız), daha sonra lineer trendin oldukça güçlü görüneceğini, ikinci dereceden trendin ise muhtemelen oldukça zayıf olacağını tahmin edebiliriz ( ilk etapta istatistiksel olarak anlamlı olduğunu varsayarsak).


Trend analizi örneği
Trend analizi hesaplama
Trend analizi yorumlama
Basit Trend Analizi
Trend analizi örnek tablo
Trend analizi pdf
Trend analizi Excel
Trend analizi yöntemi


EL İLE TREND ANALİZİ YAPILMASI

SAT verileri üzerinde daha önce hesapladığımız istatistiksel olarak anlamlı omnibus F testi, çalışmaya hazırlık süresinin sonraki SAT puanlarını etkilediğini öne sürdü. İkiden fazla tedavi koşuluna sahip bağımsız bir değişken kullanan herhangi bir omnibus ANOVA’da olduğu gibi, çalışma süresi ile SAT puanları arasındaki ilişkinin gerçek doğasını ayırt edemiyoruz, sadece ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var.

SAT çalışma zamanının grafiği, düz bir çizginin bu verilere oldukça iyi uyduğunu ve doğrusal bir eğilimin varlığını gösterir. Altı aylık ve sekiz aylık tedavi grupları için bu işlevin düzleşmesi, bu eğilimin ikinci dereceden bir bileşeninin göstergesi olabilir.

DOĞRUSAL KARELER TOPLAMI HESAPLAMA

Doğrusal eğilimin varlığını değerlendirmek için özel bir F oranı hesaplamamız gerekir. Bu F oranının önemli bir bileşeni, karelerin doğrusal toplamıdır (SSAlinear). Şimdi SSAlinear’ın hesaplanmasını ve ardından gelen F oranını göstereceğiz.

Doğrusal katsayılar, Ek E’de bulunan Ortogonal Polinomların Katsayıları Tablosunda bulunur. Katsayılar, trendin çeşitli bileşenleri (yani doğrusal, ikinci dereceden) için sağlanır ve inceleme altındaki tedavi gruplarının veya araçların sayısına göre düzenlenir. Mevcut örnekte, “doğrusal” satırda a = 5 işlem seviyesine karşılık gelen katsayılara ihtiyacımız var.

Bu F değeri 1 ve 30 df’de değerlendirilir ve alfa = .05’te istatistiksel olarak anlamlı bulunur. Daha sonra boş hipotezi reddedebilir ve çalışma süresi ile SAT performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir doğrusal ilişki olduğu sonucuna varabiliriz.
Yine elle hesaplanan 166,77 F değerinin, yuvarlama hatası sonucu Şekil 7.20’deki SPSS hesaplanan 165.586 değerinden biraz farklı olduğunu not ediyoruz.

DOĞRUSAL OLMAYAN VEYA İKİLİ TREND HESAPLAMA

Sosyal ve davranışsal bilim adamlarının test ettiği en yaygın doğrusal olmayan eğilim bileşeni, U-şekilli veya ters U-şekilli fonksiyonlarda yaygın olarak bulunan bir yön değişikliğini gösteren ikinci dereceden bir eğilimdir. Bu ikinci dereceden eğilim bileşenini değerlendirmek için, yine yeni bir kareler toplamını ve ardından F oranını hesaplayacağız.

Bu F değeri, F Alinear (1, 30) ile aynı serbestlik dereceleriyle değerlendirilir ve alfa = .05’te istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuç, verilerde istatistiksel olarak anlamlı bir ikinci dereceden eğilim olduğunu gösterir. SAT puanları, çalışma süresinin ay sayısı arttıkça aşamalı olarak iyileşir; bununla birlikte, bu puanlar altı aylık çalışma ile asimptot gibi görünmektedir.

SPSS’DE POLİNOMİAL KONTRAST YAPMA (TREND ANALİZİ)

SPSS, işaretle ve tıkla modunda polinom kontrastları gerçekleştirmemize izin verirken, SAS, bu prosedürün, SAS kodu (sözdizimi) kullanılarak kullanıcı tanımlı kontrastlar belirlenerek gerçekleştirilmesini gerektirir. Bu nedenle, (kullanıcı tanımlı karşıtlıkları tartıştıktan sonra) Bölüm 7.34’te bir eğilim analizi gerçekleştirmek için SAS prosedürünü sunacağız.

Veri dosyanızı açın. Ana menüden, Analiz Et ➜ Ortalamaları Karşılaştır ➜ Tek Yönlü ANOVA’yı seçin. Bu sizi daha önce gösterilen prosedür için ana iletişim penceresine getirecektir. Dependent List panelinde Factor ve satscore olarak grupla yapılandırın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir