Trend Analizi Kullanarak Tahmin – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Trend Analizi Kullanarak Tahmin – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

24 Aralık 2021 Zaman Serileri Analizi Ders Notları Zaman serileri analizi yöntemleri Zaman serisi analizi örnekleri Zaman serisi trend analizi 0
Doğal Frekansları Hesaplama – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

Hareketli Ortalamaları Kullanarak Tahmin

  • kwhpday’in bir dizi grafiğini oluşturun, herhangi birine yorum yapın.
  • Bu arsanın desenleri veya olağandışı özellikleri çıkacak.
  • Şimdi Veri Düzenleyiciye geri dönün.
  • Dönüştür Zaman Serileri Oluştur…
  • İletişim kutusunda, 4 aylık bir süre için bir Önceki hareketli ortalama belirtin.
  • Ardından, günlük tüketilen Ortalama KwH [kwhpday] değişkenini seçin.

Bu komut, veri kümesinde yeni bir değişken oluşturacaktır. Her ay için (5. aydan başlayarak), yeni değişkenin değeri önceki 4 ayın basit ortalamasına eşit olacaktır. Komutun ne yaptığını görmek için Veri Düzenleyicisine geri dönün.

Şimdi bir dizi grafiği kullanarak orijinal zaman serisini ve 4 aylık önceki Hareketli Ortalamayı grafiklendirelim. Grafiğinizde Önceki Hareketli Ortalama çizgisi yeşil olacaktır; burada kesikli çizgiye geçtik.

Hareketli Ortalama çizgisi, gözlemlenen verilerin modelini takip eder, ancak orijinal verilerin aşırı zirvelerine ve vadilerine ulaşmaz. Bir seferde dört değerin ortalamasını alarak orijinal eğriyi “düzeltiriz”.
Gözlenen veri aralığının ötesinde bir gelecek dönemi tahmin etmek istiyorsak, yalnızca önceki dört ayın ortalamasını hesaplamamız gerekir. Bu örnekte, bu 24.625’e kadar çıkıyor.

4 aylık Hareketli Ortalamayı bu şekilde tahmin ediyoruz. Ancak bunun güvenilir bir tahmin olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Belki 5 aylık (veya 6- veya 12 aylık) Hareketli Ortalama bize daha iyi bir sonuç verebilir. Genel olarak, tahmin hatasını en aza indiren bir Hareketli Ortalama uzunluğu arıyoruz. Tahmin hatasının bir ölçüsünü oluşturalım ve ardından başka bir analiz çalıştıralım ve daha iyi hata istatistiklerine sahip olanı seçelim.

Tahmin hatalarını şu şekilde ölçeceğiz: Her tahmin için, gerçek elektrik kullanımı ile tahmini kullanım arasındaki farkı (veya “hatayı”) hesaplayacağız. Bu farklılıkların karesini alacağız ve ortalamalarını bulacağız. Başka bir deyişle, bu belirli Hareketli Ortalama serisi için Ortalama Kare Hatasını (MSE) hesaplayacağız. Veri Düzenleyiciye geçin.

Hesaplama Değişkenini Dönüştür… (kwhpday-kwhpda_1) değerine eşit, ErrSqr adlı yeni bir değişken oluşturun.

Tanımlayıcı İstatistik Tanımlayıcıları Analiz Edin… ErrSqr’nin ortalamasını bulun. 4 aylık Hareketli Ortalama için MSE 32.24’tür. 6 aylık Hareketli Ortalama için işlemi tekrarlayalım ve o seri için MSE’yi bulalım.

6 aylık bir süre için işlemi tekrarlayın. Bu, bir Zaman Serisi (kwhpda_2, span = 6) oluşturmanızı, yeni zaman serisini kullanarak errsqr2’yi hesaplamanızı ve errsqr2’nin ortalamasını bulmanızı gerektirir.

Orijinal verileri ve her iki Hareketli Ortalama modelini gösteren bir dizi grafiği oluşturun. Üç satırın karşılaştırmasını yorumlayın. İki ortalama döneminden hangisi MSE açısından daha iyidir? Daha iyi modeli kullanarak Haziran 1997 için tahmin nedir?


Zaman serileri analizi yöntemleri
Zaman Serileri Analizi Ders Notları
Zaman serisi trend analizi
Doğrusal trend analizi
Zaman serisi analizi örnekleri
Trend denklemi
Zaman serileri Analizi örnek sorular
Trend denklemi formülü


Trend Analizi Kullanarak Tahmin

Carver ailesinin elektrik kullanımında hafif bir artış eğilimi olduğu grafiklerden açıkça görülüyor. Oturum 18.5’te gördüğümüz Eğri Tahmini işlevini kullanarak bu eğilimi modellemeye çalışalım.

Regresyon Eğrisi Tahminini Analiz Et… Bağımlı değişken olarak Günlük Ortalama KwH’yi ve bağımsız olarak Zaman’ı seçin. Doğrusal bir model belirtin ve ANOVA tablosunu görüntüle olarak işaretlenmiş iletişim kutusunun altındaki kutuyu işaretleyin. Bir ANOVA tablosu oluşturmak isteyeceğiz çünkü bu modelin tahmin doğruluğunu alternatif formülasyonlarla karşılaştırabilmemiz için model için MSE’yi raporlayacaktır.

Ardından Kaydet…’e tıklayın. Kaydet iletişim kutusunu burada gösterildiği gibi tamamlayın:

Bu komut bir regresyon analizi oluşturur, tahmin edilen ve kalan değerleri hesaplar ve hem orijinal verileri hem de eğilim çizgisini çizer. Regresyon sonuçları (karşı sayfadan alıntılanmıştır) iyi anlamlılık testleri gösterir, ancak etkileyici olmayan bir uyum (ayarlanmış r2 yaklaşık .17’dir) ve tahminin standart hatası 5’tir.

Burada gösterilmeyen y’nin standart sapması 5.6’dır, bu da modelin tahmin için sadece y’nin ortalama değerini kullanmaya göre pek bir gelişme olmadığını gösterir. Artık grafikler (gösterilmemiştir; ayrı olarak oluşturulmuştur) kabul edilebilir. Grafiğe bir bakış, doğrusal modelin en iyi ihtimalle saf olduğunu gösterir.

Ayrıca, sonuçlarınızın (burada gösterilmemiştir) yeni değişkenlerin yaratıldığını ve iki yeni vakayı gösterdiğine dikkat edin. Bu yeni durumlar, veri kümesinin ötesindeki tahminlerdir. Veri Düzenleyiciye geçin ve dosyanın en altına gidin. Gözlemlenen verilerin (yani tablonun son iki satırının) ötesinde iki ay için tahmini elektrik kullanım değerleri nelerdir?

Eğri Tahmini iletişim kutusuna dönün ve Doğrusal seçimini kaldırın. Artma eğiliminde olan bir zaman serisi için üç ortak model deneyeceğiz: S, Büyüme ve Üstel.
Bu analizlerin hiçbiri özellikle tatmin edici değil, ancak ortaya çıkan analizlerden hangisi (Linear dahil) en iyisidir? Neden onu seçtin?

Başka bir örnek

Trend Analizi konusundan ayrılmadan önce tekniği ABD veri dosyasından bir örneğe uygulayalım. Şimdi o dosyayı yeniden açın. Federal borç (milyar) [federt] için ödenen yıllık Faiz’e bir göz atacağız. ABD hükümeti her yıl ulusal borcun faizini ödüyor.
Regresyon Eğrisi Tahminini Analiz Edin… Bağımlı değişken, federal borca ​​ödenen faizdir (milyar) [federt]. Bağımsız değişken Zaman’dır.

Daha önce olduğu gibi, ANOVA tablosunu görüntüleyin, tahmin edilen ve kalan değerleri kaydedin ve gözlemlenen veri aralığının ötesinde iki tahmin yapın. Doğrusal, Kuadratik ve Büyüme modellerini seçin.
Üç modelden hangisi federal borcun faizini tahmin etmede en iyi işi yapıyor gibi görünüyor? Seçimini açıkla.

Bu laboratuvarda sunulan teknikleri kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayın.

1. Doğrusal, Kuadratik, Üstel ve S modellerini kullanarak M1 değişkeni üzerinde bir Trend Analizi gerçekleştirin. Hangi model verilere en uygun görünüyor? Neden böyle olabilir?

2. Bu veri kümesinde M1 ile aynı fonksiyon tarafından iyi modellenmiş başka bir değişken bulun. Bu değişken neden şuna benzer bir şekle sahip?

3. Yeni ev ipotek oranlarını temsil eden değişkenin bir dizi grafiğini oluşturun. Grafikte bir zaman serisinin hangi bileşenlerini görüyorsunuz? Açıklamak.

4. Yeni ev ipotek oranlarının 3 ve 5 yıllık Hareketli Ortalama analizini gerçekleştirin. 1997 için ipotek oranlarını tahmin etmek için iki modelden daha iyisini kullanın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir