Test Oturumunun Yapısı – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Test Oturumunun Yapısı – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

2 Aralık 2021 Selenium Test Otomasyon Eğitimi Software testing Nedir Test otomasyon araçları Test otomasyon Nedir Yazılım test otomasyonu Yazılım testi 0
Listeler ve Demetler – Python Analizi Yaptırma Fiyatları – Python Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Python Analizi Yaptırma – Python Dili

PISA 2003’TE HANGİ ARAÇLAR VARDIR?

Test tasarımı

PISA 2003’te, matematik, okuma ve bilimsel okuryazarlık ve problem çözmede öğrenci performansını değerlendirmek için rotasyonlu bir test tasarımı kullanıldı (kavramsal çerçevelerin tamamı için bkz. OECD, 2003b). Bu tür test tasarımı, geniş bir içerik kapsamı sağlarken aynı zamanda bireysel öğrenciler üzerindeki test yükünü düşük tutar.

On üç test çalışması öğrencilere rastgele dağıtıldı. Bu çalışma, okuma okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı, bilimsel okuryazarlık ve problem çözmeyi değerlendiren soruları içeriyordu, ancak tüm kitapçıklar aynı alanları değerlendirmedi. Öğrencilere, örneklenen okulların her birinde rastgele bir test kitapçığı verildi.

• Kitapçık 1 ve 2, okuma ve matematik soruları içeriyordu;
• Kitapçık 3 ve 4, matematik ve problem çözme sorularını içeriyordu;
• Kitapçık 5 ve 6 matematik ve fen soruları içeriyordu;
• Kitapçık 7 ve 8, okuma, matematik ve fen soruları içeriyordu;
• Kitapçık 9, okuma, matematik, fen ve problem çözme sorularını içeriyordu;
• Kitapçık 10 ve 11’de okuma, matematik ve problem çözme soruları vardı; ve

• Kitapçık 12 ve 13 matematik, fen ve problem çözme sorularını içeriyordu.

On üç adet iki saatlik kitapçığa ek olarak, özel gereksinimli öğrencilere hizmet veren okullarda kullanılmak üzere UH Kitapçığı (veya Une Heure kitapçığı) olarak adlandırılan bir saatlik özel kitapçık hazırlanmıştır. UH kitapçığı daha kısaydı ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için en uygun görülen maddeleri içeriyordu. UH kitapçığı yedi matematik maddesi, altı okuma maddesi, sekiz fen maddesi ve beş problem çözme maddesi içeriyordu.

Öğrenci Anketleri

Öğrencinin ailesi, ev ortamı, okuma alışkanlıkları, okulu ve günlük aktiviteleri hakkında bilgi toplamak için bir öğrenci anketi  tasarlanmıştır. Bu bilgi daha sonra hem bağımsız olarak hem de performansla ilgili olarak analiz edildi. Ek olarak, program öğrenciler için iki ek isteğe bağlı anket içeriyordu.

İlki, öğrencilerin geçmiş eğitim kariyerlerini, mevcut eğitim ortamlarını ve beklenen mesleği soran bir eğitim kariyeri anketiydi. Ulusal merkezlere, tüm soruları uygulamak zorunda kalmadan bu ankette yer alan maddelerden herhangi birini dahil edilmek üzere seçmelerine izin verildi.

İkincisi, öğrencilerin BİT kullanımına, aşinalıklarına ve BİT’e yönelik tutumlarına ilişkin soruları içeren bir bilgi iletişim teknolojisi (BİT) anketiydi. BİT, seçenekleri kullanıcı tarafından belirlenebilen veya programlanabilen çeşitli genel işlevleri yerine getiren dijital bilgileri işlemek veya iletmek için herhangi bir ekipman veya yazılımın kullanımı olarak tanımlandı.

Okul anketi

Katılımcı okulların müdürleri veya müdürleri, okulun demografisi, okul personeli, okul ortamı, okuldaki insan ve materyal eğitim kaynakları, seçim ve transfer politikaları, eğitim ve karar verme gibi konuları kapsayan bir okul anketine yanıt verdi. 


Test otomasyon Nedir
Selenium Test Otomasyon Eğitimi
Yazılım testi
Yazılım test otomasyonu
Test otomasyon araçları
Turing testi PDF
Software testing Nedir
Turing testi soruları


Test Oturumunun Yapısı

Öğrenci test oturumu şunlardan oluşuyordu:

• Okuma, matematiksel ve bilimsel okuryazarlık ve problem çözmeyi değerlendiren 60 dakikalık iki oturum; • Öğrenci anketi için 35 dakika;
• Uluslararası eğitim kariyer anketi seçeneği için iki dakika; ve
• Uluslararası BİT aşinalık anketi seçeneği için beş dakika.

Okul müdürü veya baş yönetici, 20 dakikalık bir okul anketini yanıtladı.

PISA 2003 ULUSLARARASI VERİTABANI’NDA NELER MEVCUTTUR?

İndirmek için neler mevcut?

İndirilebilir dosyalar altı kategoride sınıflandırılır. Bazıları oldukça küçüktür, diğerleri ise (örneğin mikro düzeydeki veri dosyaları) oldukça büyüktür ve indirilmesi uzun zaman alır. Altı dosya kategorisi şunlardır:

Anketler

Aşağıdaki anketler mevcuttur: öğrenci anketi, eğitim kariyeri anketi, BİT aşinalık anketi ve okul anketi. Bu belgenin Ek 2 ila 5’i, sol kenarda her bir maddenin değişken adıyla birlikte bu anketleri göstermektedir.

Kod kitapları

Kod çizelgeleri, değişken adını o değişken için geçerli olan tüm olası değerlerle tanımladıkları için, araçlardan (değerlendirme testleri veya anketler) gerçek öğeleri veri dosyalarında mevcut verilerle ilişkilendirmede yararlıdır. Değişkenin adına ek olarak, etiketini, tüm olası yanıtları (kod ve etiket), değişken türünü (ör. dize veya sayısal) ve değerlerin gerçek veri dosyasında gösterildiği sütunları da gösterirler.

Üç kod kitabı mevcuttur: öğrenci anketi için kod kitabı, bilişsel test öğesi için kod kitabı ve okul anketi için kod kitabı. Örneğin, önceki öğe durumunda (ST03Q01), kod çizelgesi gösterilir.

SAS® Kontrol dosyaları

Bu dosyalar ham metin dosyasını okuyacak ve onu etiket ve değerler (geçerli ve eksik) atayan bir SAS® veri dosyasına dönüştürecektir. Üç SAS® kontrol dosyası okuyacak ve dönüştürecektir: okul anketi, öğrenci anketi ve bilişsel test öğesi veri dosyaları. Bu dosyalar uzantılıdır.

SPSS® Kontrol dosyaları

SAS® kontrol dosyalarına benzer şekilde, bu dosyalar ham metin dosyasını okuyacak ve onu etiketler ve değerler (geçerli ve eksik) atayan bir SPSS® veri dosyasına dönüştürecektir. Üç SPSS® kontrol dosyası okuyacak ve dönüştürecektir: okul anketi, öğrenci anketi ve bilişsel test öğesi veri dosyaları. Dosyaların uzantısı var.

Metin biçimindeki veri dosyaları

Öğeye göre veri tabanı, SAS® veya SPSS® kontrol dosyaları tarafından okunduğunda doğru biçimde biçimlendirilecek ve etiketlenecek olan metin biçiminde mevcuttur. Olduğu gibi, her öğrenci için tüm maddelere verdiği yanıtlarla birlikte bir satır içerir. Bu dosyalar *.TXT uzantısına sahiptir ve ASCII biçimindedir.

Derleme, üç öğrenci anketi, okul anketi ve öğrencilerin performansı için ülkelere göre tam öğeyi gösterir. Aşağıdaki üç dosya mevcuttur: test öğesi özeti, öğrenci anketi özeti ve okul anketi özeti. Her öğe için iki tür veri vardır: kategorilere göre yüzdeler ve kategorilere göre performanslar. Yüzdeler ve ortalamalar için standart hatalar da rapor edilmiştir.

PISA 2003 ULUSLARARASI VERİTABANI HANGİ DOSYALARA DAHİLDİR?

PISA uluslararası veritabanı üç veri dosyasından oluşmaktadır. Dosyalar metin (veya ASCII) biçimindedir ve metni bir SAS® veya SPSS® veritabanına okumak için kullanılabilen ilgili SAS® ve SPSS® kontrol (sözdizimi) dosyalarıyla birlikte gelir. Uluslararası anket yoluyla toplanan verilerin yanı sıra, bazı ülkeler uluslararası veri tabanında yer almayan ulusal seçenekler aracılığıyla veri toplamıştır. Bu dosyalar, her öğrenci veya okul için bir kayıt içerdiğinden oldukça büyüktür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir