Temel Hipotez Testi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Temel Hipotez Testi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

21 Eylül 2021 H0 H1 hipotez örnekleri Hipotez örnekleri Hipotez testi Aşamaları Hipotez testi örnekleri Hipotez testleri nelerdir Hipotez testleri örnekleri pdf İstatiksel hipotez Nedir Tek ve çift yönlü hipotez örnekleri 0
Seçimleri Değerlendirme

Parametrik Çıkarımsal İstatistikler

Parametrik istatistiksel prosedürler, bu popülasyonların örneklerine dayalı olarak popülasyonlar hakkında çıkarımlar yapmanızı sağlar. Bu çıkarımları yapmak için, popülasyon örneklerinin dağılımlarının şekli hakkında belirli varsayımlarda bulunabilmeniz gerekir.

 Temel Hipotez Testinin Gözden Geçirilmesi

Sıfır Hipotezi

Hipotez testinde, birbirini dışlayan (yani ikisi aynı anda doğru olamaz) ve her şeyi kapsayan (yani bunlardan biri doğru olmalıdır) iki hipotez oluştururuz. Bu iki hipoteze Sıfır Hipotezi ve Alternatif Hipotez olarak atıfta bulunuyoruz. Boş hipotez genellikle gözlemlediğimiz herhangi bir farklılığın rastgele hatadan kaynaklandığını belirtir. Alternatif hipotez genellikle gözlemlediğimiz herhangi bir farklılığın gruplar arasındaki sistematik bir farklılıktan kaynaklandığını belirtir.

Tip I ve Tip II Hatalar

Tüm hipotez testleri, bir testin (bu durumda istatistiksel bir test) sonuçlarına dayanarak gerçek dünya hakkında sonuçlar çıkarmaya çalışır. Dört olası sonuç kombinasyonu vardır.

Olası sonuçlardan ikisi doğru test sonuçlarıdır. Diğer iki sonuç hatadır. Tip I hata, aslında doğru olan boş bir hipotezi reddettiğimizde meydana gelirken, aslında yanlış olduğu halde sıfır hipotezini reddetmeyi başaramadığımızda Tip II hata meydana gelir.

Önem testleri, Tip I hata yapma olasılığını belirler. Başka bir deyişle, bir dizi hesaplama yaptıktan sonra, DaD hipotezinin doğru olma olasılığını elde ederiz. 100’de (.05) 5 veya daha az gibi düşük bir olasılık varsa. b~o konvansiyon, biz boş hipotezi reddediyoruz. Başka bir deyişle, kabul etmeye hazır olduğumuz maksimum Tip I hata oranı olarak tipik olarak .05 Ie’\°el (veya daha az) kullanırız.

05 gibi bir Tip I hata olasılığı düşük olduğunda, anlamlılık testinin bizi “boş hipotezi reddetme” kararına götürdüğünü söyleyebiliriz. Bu, bir farkın “istatistiksel olarak anlamlı” olduğunu söylemekle eş anlamlıdır. Örneğin, bir okuma testinde, bir okul bölgesinden rastgele bir kız örneğinin, rastgele bir erkek örneğinden daha yüksek puan aldığını bulduğunuzu varsayalım.

Bu sonuç, yalnızca rastgele örneklemeyle ilişkili şans hataları gözlenen farkı yarattığı için elde edilmiş olabilir (boş hipotezin iddia ettiği şey budur). Rastgele hataların neden olma olasılığı yeterince düşükse (anlamlılık testiyle belirlendiği gibi), erkekler ve kızlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz.

H0 H1 hipotez örnekleri
Hipotez testleri nelerdir
Hipotez testi Aşamaları
İstatiksel hipotez Nedir
Hipotez örnekleri
Tek ve çift yönlü hipotez örnekleri
Hipotez testi örnekleri
Hipotez testleri örnekleri pdf

Önem Düzeyleri ve Kritik Değerler

Çoğu istatistik ders kitabı, kritik bir değer kavramını kullanarak hipotez testi sunar. Böyle bir yaklaşımla, bir test istatistiği için bir değer elde eder ve bunu bir tabloda aradığımız kritik bir değerle karşılaştırırız. Elde edilen değer kritik değerden büyükse, boş hipotezi reddeder ve anlamlı bir fark (veya ilişki) bulduğumuz sonucuna varırız. Elde edilen değer kritik değerden küçükse, sıfır hipotezi reddedilemez ve anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılır.

Kritik değer yaklaşımı, elle hesaplamalar için çok uygundur. .00 I, .0 I, .05 vb. alfa seviyeleri için kritik değerler veren tablolar oluşturulabilir. Mümkün olan her alfa seviyesi için bir tablo oluşturmak pratik değildir.

Öte yandan, SPSS, bir test istatistiğinin herhangi bir değeriyle ilişkili tam alfa seviyesini belirleyebilir. Bu nedenle, bir tabloda kritik bir değer aramak gerekli değildir. Ancak bu, sıfır hipotezinin reddedilip reddedilmeyeceğini belirlemek için temel prosedürü değiştirir.

SPSS çıktısının Sig etiketli bölümü. (bazen p veya alfa), sıfır hipotezini reddedersek Tip I hata yapma olasılığını gösterir. .05 veya daha düşük bir değer, boş hipotezi reddetmemiz gerektiğini gösterir (.05’lik bir alfa seviyesi varsayarak). .05’ten büyük bir değer, boş hipotezi reddetmememiz gerektiğini gösterir. Başka bir deyişle, SPSS kullanırken, Sig altındaki çıkış değeri varsa (normalde) boş hipotezi reddederiz. 0,05’e eşit veya daha küçüktür ve çıkış değeri 0,05’ten büyükse boş hipotezi reddedemez.

Tek Kuyruklu ve İki Kuyruklu Testler

SPSS çıktısı genellikle iki kuyruklu bir alfa seviyesi içerir (normalde çıktıda Sig olarak etiketlenir). İki uçlu bir hipotez, herhangi bir farkın (olumlu veya olumsuz) olup olmadığını belirlemeye çalışır. Böylece normal dağılımın iki ucundan birinde Tip I hata yapma şansınız olur.

Tek kuyruklu bir test, belirli bir yöndeki bir farkı inceler. Böylece dağılımın sadece bir tarafında (kuyruk) Tip I hata yapabiliriz. Tek kuyruklu bir hipotezimiz varsa, ancak SPSS çıktımız iki kuyruklu bir anlamlılık sonucu veriyorsa, çıktıdaki anlamlılık seviyesini alıp ikiye bölebiliriz. Dolayısıyla, farkımız doğru yöndeyse ve çıktımız .084 (iki uçlu) anlamlılık düzeyini gösteriyorsa, ancak tek kuyruklu bir hipotezimiz varsa, .042 anlamlılık düzeyi (tek kuyruklu) bildirebiliriz.

akademdelisi.net ailesi olarak, H0 H1 hipotez örnekleri,Hipotez testleri nelerdir,Hipotez testi Aşamaları,İstatiksel hipotez Nedir,Hipotez örnekleri,Tek ve çift yönlü hipotez örnekleri,Hipotez testi örnekleri,Hipotez testleri örnekleri pdf gibi pek çok alanda sizlere destek vermekteyiz.

Siz de bu aileyle tanışmak istiyorsanız iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

İfade Sonuçları

Hipotez testinin sonuçları, kurumunuz tarafından belirlenen kurallara bağlı olarak farklı şekillerde ifade edilebilir. Aşağıdaki örnekler bu farklılıkların bazılarını göstermektedir.

Özgürlük derecesi

Bazen serbestlik dereceleri, bu örnekte olduğu gibi testi temsil eden sembolün hemen ardından parantez içinde verilir.

t(3) = 7.00,p < .01

Diğer zamanlarda, sonuç ifadesinde serbestlik dereceleri verilir.

t = 7.00, df= 3,p < .OJ Önem Düzeyi

Önemli sonuçlar elde ettiğinizde, bunlar farklı şekillerde tanımlanabilir. Örneğin, bir t testinde .006 anlamlılık düzeyi elde ettiyseniz, bunu aşağıdaki üç yoldan biriyle tanımlayabilirsiniz.

t(3) = 7.00, p < .05 t(3) = 7.00,p < .01 t(3) = 7.00,p = .006

Kesin olasılık .006 olduğundan, hem .05 hem de .01 de doğrudur.

Önemli olmayan sonuçları tanımlamanın çeşitli yolları da vardır. Örneğin, .505’lik bir anlamlılık düzeyi elde ettiyseniz, aşağıdaki üç ifadeden herhangi biri kullanılabilir.

t(2) = .805, ns
t(2) = .805, p > .05
t(2) = .805, p = .505

Sonuç Beyanı

Bazen sonuçlar, aşağıdaki örnekte olduğu gibi, boş hipotezin onlarca cinsinden ifade edilecektir.

Boş hipotez reddedildi (t = 7.00, df= 3,p = .006). Diğer zamanlarda, sonuçlar önem düzeylerine göre onluk olarak belirtilir.
İstatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu: t(3) = 7.00, p < .01.

İstatistiksel Semboller

Genel olarak, istatistiksel semboller italik olarak sunulur. Bilgisayarların ve masaüstü yayıncılığın yaygınlaşmasından önce istatistiksel sembollerin altı çiziliyordu. Alt çizgi, bir yazıcıya, altı çizili metnin italik olarak ayarlanması gerektiğinin bir işaretidir. Kurumlar, öğrenci çalışmaları için gereksinimlerine göre farklılık gösterir, bu nedenle bu konuda eğitmeninize danışmanız önerilir. SPSS çıktısında istatistiksel sembollerin altının çizildiğini, ancak bu çalışmanın metninde italik olduklarını fark edeceksiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir