SPSS Kullanarak Nicel Veri Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

SPSS Kullanarak Nicel Veri Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

28 Eylül 2021 AYEUM SPSS Likert ölçeği Analizi Likert tipi ölçek SPSS Nicel Veri Analizi Eğitimi Online SPSS Eğitimi ücretsiz SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi 9. baskı SPSS Nicel Veri Analizi PDF 0
Titanik Veri Kümesi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

SPSS Kullanarak Nicel Veri Analizi

Bir anket ve bununla ne yapılacağı ve  veri türleri ve ilgili analizler

Bu bölümün amacı, SPSS’ye geçmeden önce anketi ve veriler üzerinde yapılabilecek analiz türlerini tanımaktır. Bölümün sonunda şunlara aşina olmalısınız: veri türleri ve ölçüm seviyeleri; frekanslar ve çapraz tablolama; Merkezi Eğilim Ölçüleri; verilerin normal ve çarpık dağılımları; korelasyon ve saçılım grafikleri; bağımsız ve bağımlı değişkenler.

Anket

Yerel bir genel muayenehane (Birleşik Krallık dışındakiler için aile hekimliği veya sağlık merkezi) bir yılı aşkın süredir hastalara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Muayenehanedeki doktor, endişe veya depresyon gibi hafif ila orta derecede zihinsel sağlık sorunları yaşayan hastaları bir danışmana yönlendirir.

Doktor, danışma için sevk edilen hastalar ve hizmetten memnuniyetleri hakkında bazı bilgiler toplayarak hizmeti değerlendirmek istediğine karar verdi. Bu nedenle, kısa bir anket tasarladı ve bunu yıl boyunca danışmanlığa gelen her hastaya gönderdi. Doktor 30 hastayı servise sevk etmişti ve 30 hastanın da anketi geri verdiğini görünce çok sevindi.

Ama sonra verileri nasıl analiz edeceğini bilmediği bir sorunu olduğunu fark etti! İşte o zaman seni düşündü. Bu nedenle, yardım isteyen kibar bir mektupla birlikte, size analiz için tamamlanmış 30 anketi gönderir.

Fark ettiğiniz ilk şey, hastaların cinsiyeti ve yaşı hakkında bazı temel demografik verileri toplamış olmasıdır. O zaman, tatmin puanları açısından ilginç olabilecek erkek veya kadın danışmanı görüp görmediklerini sorduğunu görüyorsunuz: belki biri diğerinden daha yüksek puan aldı? Ayrıca her hasta için gerçekleştirilen danışma seanslarının sayısı hakkında da bilgi toplamıştır, çünkü mektupta size, danışmanların ortalama altı seansta ‘kısa terapi’ teklif etmeleri gerektiğini söylüyor.

İkisi de buna uyuyor mu? Son olarak, hastalardan hizmetten memnuniyetlerini yedi puanlık bir ölçekte derecelendirmelerinin istendiğini görüyorsunuz. Derecelendirmeler hastanın cinsiyetine veya yaşına bağlı mı olacak? Belki de danışma seanslarının sayısıyla ya da yukarıda belirtildiği gibi hastanın gördüğü özel danışmanla ilgili olabilir. Ancak bu ankette ne tür analizler yapabilirsiniz?

Anketler: Bazı Tasarım Sorunları

Anket tasarım konularının tam olarak tartışılacağı yer burası olmasa da, kısaca belirtilmesi gereken bazı temel kurallar vardır.

İlk olarak, soruların açık, kısa ve net olduğundan emin olun. Özellikle ‘çifte sorular’dan kaçının, örneğin: ‘Danışmanın yapıldığı oda sessiz ve rahat mıydı? Şey, rahattı ama yan odadan çok fazla gürültü geliyordu.

İkinci olarak, yanıtlayanların basitçe işaretleyebilecekleri ilgili seçenekleri sağlayan onay kutulu “kapalı sorular”ı kullanarak anketin doldurulmasının kolay olduğundan emin olun. Bu nedenle, şu tür sorulardan kaçınmalısınız: Lütfen endişeli hissettiğiniz tüm zamanları, nerede olduğunuzu, kiminle olduğunuzu ve önceki gece ne yemek zorunda kaldığınızı listeleyin.

Önceden seçenekler üzerinde ne kadar çok düşünürseniz, daha sonra sıra veriyi analiz etmeye geldiğinde o kadar az iş olacaktır. Robson’ın işaret ettiği gibi: “Açık uçlu soruları kullanma arzusu, acemi anket araştırmacılarında neredeyse evrensel görünmektedir, ancak genellikle deneyimle ortadan kalkar.

Katılımcıların soruları nasıl yorumladıklarını kontrol etmek için önemli olan anketin pilot uygulaması, kapalı alternatifler için öneriler de sağlayabilir.

SPSS Nicel Veri Analizi PDF
SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi
spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi 9. baskı
Nicel Veri Analizi Eğitimi
Online SPSS Eğitimi ücretsiz
Likert ölçeği Analizi
Likert tipi ölçek SPSS
AYEUM SPSS

Bununla birlikte, yararlı bilgiler sağlamak için “açık soruların” gerekli olduğu bazı durumlar vardır. Örneğin, hizmetten memnuniyet düzeyiyle ilgili soru, hastaların memnuniyetle ilgili konuları genişletmesine izin vermek için bir yorum kutusundan faydalanmış olabilir. Alternatif bir strateji, farklı memnuniyet boyutlarını ölçmek için daha fazla ölçek kullanmak olabilir (örneğin, danışmanla ilgili, danışmanlığın yürütüldüğü oda, sevk prosedürü vb.)

Diğer bir konu ise memnuniyeti ölçmek için kullanılan ölçeğin tasarımıdır. Doktor, yanıtlayıcının bir ifadeye ne ölçüde katılıp katılmadığını belirttiği daha tipik bir Likert tipi biçim kullanmış olabilir:

Burada yalnızca beş seçenek olduğuna (ve bunların etiketlendiğine) dikkat edin. Kullandığınız biçim, bağlama ve ihtiyaç duyduğunuz hassasiyet düzeyine bağlı olacaktır; bu, yedi veya dokuz puanlık bir ölçekle sonuçlanabilir. Ayrıca, ölçeğin uzunluğu ne olursa olsun, “nötr” veya “kararsız” yanıt seçeneklerinin bulunduğuna dikkat edin.

Danışmanlık anketinde, hastaların yaşını soran sorunun, örneğin 20–9, 30–9 gibi bir yaş grupları listesi vermiş olabileceğini de fark edebilirsiniz. Kategoriler anketi doldurmayı daha kolay ve daha anonim hale getirebilse de (bazı insanlar yaşlarını belirtmek istemeyebilir çünkü bu onları tanımlamaya yardımcı olabilir), tavsiyem mümkünse kesin yaşları toplamak olacaktır çünkü onları herhangi bir şekle dönüştürebilirsiniz. daha sonra istediğiniz kategoriler; aynı prensip danışma seanslarının sayısı için de geçerlidir.

Anket tasarım konularının tam bir tartışması başlı başına bir bölüm gerektirecektir. Daha fazla okumak için Robson (2002) tasarım ve diğer konularda rehberlik içeren nispeten kısa bir bölüm sunmaktadır.

Bu ankette ne tür analizler yapabiliriz?

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı istatistikler, örneğin erkek veya kadın hasta sayısı veya hastaların ortalama yaşı gibi veriler hakkında özet bilgiler sağlar. İstatistiksel analiz için önemli olan üç farklı veri türü vardır:

Veri türleri (veya ölçüm seviyeleri)

  • 1 Aralık veya Oran: Sayıların eşit aralıklarla küçükten büyüğe doğru gittiği bir ölçek şeklini alan verilerdir. Boy ve kilo bariz örneklerdir. Verilerimizde bu, yaş, danışma seanslarının sayısı ve hasta memnuniyet dereceleri için geçerlidir.
  • 2 Sıralı: Sıralı bir sıraya yerleştirilebilen verilerdir. Örneğin, bir yarıştaki koşucuların sıralaması – 1., 2., 3., vb. Bunun, 1.’nin 2.’den veya 2.’nin 3.’den ne kadar hızlı olduğuna dair hiçbir bilgi vermediğine dikkat edin. Yani bir yarışta kazanan parkuru 20 saniyede, ikinciyi 21 saniyede tamamlamış olabilir, ancak üçüncülük 30 saniyede tamamlamış olabilir. 1. ile 2. arasında sadece bir saniyelik fark varken, ikinci ile üçüncü arasında dokuz saniyelik fark var. Örneğimizde bu tür veriler var mı? Hayır yapmayız.
  • 3 Kategorik veya nominal: Bu, bir ölçek yerine farklı kategorileri temsil eden verilerdir. Verilerimizde bu, cinsiyet (erkek veya kadın) ve danışman (John veya Jane) için geçerlidir. Dolayısıyla, bu kategorilere yapacağımız gibi sayılar atarsak, bir ölçekte olduğu gibi bir sıralamaları olmaz: erkeği 1, kadını 2 olarak kodlayacak olursak, bu hiçbir anlam ifade etmez. sayılara herhangi bir sıralama – bu sadece sayıların kategorilere rastgele atanmasıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir