Sözdizimsel Çözümleyici – ALGOL Yazılım Dili – ALGOL Analizi Yaptırma Fiyatları – ALGOL Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli ALGOL Analizi Yaptırma – ALGOL Yazılımı Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sözdizimsel Çözümleyici – ALGOL Yazılım Dili – ALGOL Analizi Yaptırma Fiyatları – ALGOL Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli ALGOL Analizi Yaptırma – ALGOL Yazılımı Yaptırma

17 Şubat 2023 Gereksinim analizi Nedir Yazılım gereksinim analizi Örneği 0
Yazılım Sisteminin Evrimi

Sözdizimsel Çözümleyici

Uygulamada, sözdizimsel çözümleyici, çevirmen otomatına çok uygun bir ağaç biçimi sağlamalıdır; burada ağacın (T) doğrusal ön ekli bir biçimini öneriyoruz. Bu formda, beyan edilen nesneleri temsil eden terminaller, bir sembol tablosu (SYMBTAB) aracılığıyla beyanlarına bağlanır. Bu tabloda her bildirim için bir giriş vardır.

Bildirilen bir nesne için hem bildirimi hem de uygulamaları aynı SVMBTAB girişine bağlıdır. Bu, nesnelerin bildirimlerinde tanımlanan statik özelliklerinin her uygulamada kullanılabilir olmasını sağlar.

Çevirmen otomatı, ön ekli doğrusal formu soldan sağa tarar, ara kod oluşturulurken üst bilgileri sözde üst yığın (TOPST) üzerinde ve alt bilgileri sözde alt yığın (BOST) üzerinde toplar. Bildirilen nesnelerin statik özellikleri SYMBTAB aracılığıyla elde edilir.

Daha kesin olarak, otomat şunlardan oluşur:

(I) Kaynak programı içeren bir giriş bandı; bu, ağacın terminal olmayan düğümleri için önek işaretlerinden ve terminal düğümleri için temel yapılardan (yani gösterimler, tanımlayıcılar …) oluşur.
(2) Ara kodun üretildiği bir çıkış bandı.
(3) Statik bilginin, bir eylem çevrildiğinde, statik özelliklerin, yani n parametresinin sentezlenmiş özniteliklerinin BOST’un n üst öğesinde bulunabileceği şekilde depolandığı sözde alt yığın (BOST).
(4) Her an tam olarak çevrilmemiş eylemlerin önek işaretlerini ve kalıtsal niteliklerini içeren sözde üst yığın (TOPST), öyle ki, bir eylem her çevrildiğinde, sonucunun gelecekteki tam hikayesi bulunabilir. TOPST’ta.
(5) Bildirilen her nesnenin, bildiriminden çıkarılan statik özelliklerinin, her uygulamasında geri alınmak üzere saklandığı, böylece statik detaylandırma sürecini başlatmaya izin veren sembol tablosu (SYMBTAB).

Belirli bir ekin çevirisi üç bölüme ayrılabilir:

(1) eylemin işaretleyicisi kaynak programda tarandığında gerçekleştirilen önek çevirisi; önek kodunun oluşturulmasından oluşabilir.
(2) iki ardışık eylemin çevirisi arasında gerçekleştirilen i~fix çevirisi; BOST’un en üstünde parametrenin statik özelliklerinin karşılık gelen güncellemesiyle birlikte çalışma zamanında bir parametrenin değerinin kopyalanacağı kod oluşturmadan oluşabilir.
(3) mevcut eylemin uygun çevirisine karşılık gelen postf~z çevirisi; BOST’un tepesinde mevcut eylemin parametrelerinin statik özelliklerinin, sonucunun statik özellikleriyle değiştirilmesiyle birlikte ilgili nesne talimatlarının oluşturulmasından oluşur (statik detaylandırma). .

Bu, Şekil l’deki akış şemasıyla daha kesin bir şekilde açıklanmaktadır. 0.2. esas olarak statik özelliklerin tanımına ayrılmıştır. Önceden, bir depolama tahsis planının ilkeleri hatırlatılır.

DEPOLAMA İLKELERİ

Depolama tahsis şeması, burada açıklanan çalışma zamanı sisteminin temeli olarak kullanılır; bu şema kısaca hatırlatılırken, notasyon kuralları tanıtılır. Ayrıca, paralel işleme ile bir bilgisayarda uygulanabilmesi için bu sistemin nasıl değiştirilebileceği gösterilmektedir. II~0.3.3’te, değerlerin bellek temsilinin ve bellek organizasyonunun daha resmi bir açıklaması bulunabilir.

DEĞERLERİN HAFIZA TEMSİLİ

Bir değerin bellek temsili, boyutu derleme zamanında bilinen statik bir parçaya ve boyutu çalışma zamanı hesaplamalarından kaynaklanabilecek (muhtemelen boş) dinamik bir bölüme ayrılır.

ref kipinin bir adının bellek temsili, yalnızca ad için değil, aynı zamanda atıfta bulunulan değerin tanımlayıcısı için de boşluk içermesi anlamında biraz özeldir; bu, modun dilim tanımlayıcılarını ve sıralı zorlamalarını depolamak için yığının kullanılmasından kaçınmayı mümkün kılar.

Bazı değerler için, açıklanan hafıza temsilinin tamamlanması gerekir (T). Örneğin, adlar, rutinler ve biçimler gibi bir kapsam göstergesi ile sağlanmalıdır. Ayrıca, bir çağrının çevrildiği sırada hangi rutinin çağrıldığı genellikle bilinmediğinden, çağrılar ve rutinler arasındaki bağlantıyı sağlamak için rutinler ve formatlara ek bilgiler sağlanmalıdır.


Gereksinim analizi Nedir
Yazılım gereksinim analizi Örneği
Gereksinim Analizi Örneği
Gereksinim ve İhtiyaç arasındaki temel fark nedir
Gereksinim nedir
Sistem Tasarımı örnekleri
Yazılım gereksinim analizi PDF
Çözüm gereksinimleri aşağıdakilerden hangisini


KAVRAMSAL HAFIZA ORGANİZASYONU

Kavramsal olarak, çalışma zamanı bellek organizasyonunda, tanımlayıcı yığını (I~ST%(%%)~), yerel üretici yığını (iGST%)~ çalışma yığını (%WOST) ve olmak üzere dört depolama aygıtı düşünülebilir. yığın (% Yığın).

Bir sayfalama mekanizması mevcutsa, kavramsal bellek organizasyonu bu şekilde uygulanabilir; sürekli bir bellek için kavramsal olandan pratik bir şemanın nasıl çıkarılabileceği gösterilmiştir.

PRATİK HAFIZA ORGANİZASYONU

Uygulamada, IDST%, iGST% ve WOST%, aynı çalışma zamanı cihazında, aralık yığınında (RANST%) birleştirilebilir; bu birleştirme, yığın mekanizmasını önemli ölçüde etkilemez ve değişen boyutlarda yalnızca iki aygıtla bir bellek organizasyonuna yol açar: RANST% ve HEAPS. Bu cihazların dinamik kontrolü, sırasıyla ranstpm% ve yığın olarak adlandırılan her bir cihazın ilk boş hücresini gösteren iki çalışma zamanı işaretçisi üzerinde bulunur.

Birleştirmede, ~NSTS, aralık yığın blokları (%BLOCK~) adı verilen birkaç parçaya ayrılır. Bir BLOCKS, girilen ancak kesin olarak bırakılmayan bir program parçasına karşılık gelir; pratikte, hangi program parçasının bir BLOCKS’a yol açtığına bağlıdır.

Yönelimli uygulamalar” kipinde, dinamik sınırları olan bildirimler, biçimlerin dinamik replikasyonları ve bildirimler ve/veya yerel oluşturucular içeren aralıklar BLOCK%’lere neden olur; “~yöntem yönelimli uygulamalar kipinde dinamik sınırları olan bildirimler , biçimlerin ve rutinlerin dinamik kopyaları BLOCKSrs’ye yol açar.

Devamında, blok terimi, bir BLOCK%’a neden olan bir aralığa atıfta bulunacaktır. BÖLÜM II’de gösterildiği gibi, donanım hususları, hangi aralıkların blok(t) olarak kabul edileceğini belirlemede seçime rehberlik edebilir.

BLOCK birkaç parçaya ayrılmıştır:

(1) BLOCKSi, onu çağıran blok ve içinde bildirildiği blok arasındaki bağlantı bilgisini içeren bir HSi başlığıdır.

(2) bloki’de beyan edilen tanımlayıcıların sahip olduğu değerleri içeren IDST%’nin bir IDST%i kısmı (iç bloklar hariç). Erişim nedenleriyle, her IDST%i, IDSTSi değerlerinin sırasıyla statik ve dinamik kısımlarını içeren SIVST%i ve DIDST~i’ye ayrılır.

(3) bloki’nin yerel üreticilerinin hazırlanmasında ayrılan konumları içeren L@STS’nin bir kısmı LGSTSi. Birleştirmede LGST%i, DIDST%i ile birleştirilir.(Burada değişken (değişken tanımlayıcı) kavramını tanımlarız: bir değişken, gerçek pars olan yerel bir oluşturucunun detaylandırılmasıyla oluşturulan yerel bir ada sahip bir tanımlayıcıdır. Bu durumda, adın bellek konumu yerine IDST%’de ayrılmıştır, bu da verimliliğin artmasına neden olur).

(4) bloki ifadelerinin ara sonuçlarını içeren WOST%i’nin WOST%i kısmı. Yine erişim nedenleriyle WOST%i, sırasıyla WOST%i değerlerinin statik ve dinamik kısımlarını içeren SWOST%i ve DWOS[%i’de ayrılmıştır.

Ayrıca, SWOST%i sırasıyla üç bölüme ayrılmıştır: uygun SWOST%i, WOST%i değerleri ile ilişkili dinamik bellek kurtarmaF için bilgileri içeren DMRWOST%i ve ilişkili çöp toplama bilgilerini içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir