Simülasyon – Analizi Yaptırma Fiyatları – Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Analizi Yaptırma – Ücretli Yazılım Yaptırma

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Simülasyon – Analizi Yaptırma Fiyatları – Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Analizi Yaptırma – Ücretli Yazılım Yaptırma

11 Mayıs 2023 Eğitimde simülasyon örnekleri Simülasyon Örnekleri 0
Simülasyon – Analizi Yaptırma Fiyatları – Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Analizi Yaptırma – Ücretli Yazılım Yaptırma

Fizik Tabanlı Modelleme ve Simülasyon

Fizik tabanlı modelleme (fiziksel tabanlı modelleme olarak da adlandırılır), modeller oluşturmak için fizik yasalarını kullanan bir modelleme yöntemidir. Burada, bazı çokyüzlüleri oluşturmak için fizik tabanlı modelleme yöntemini kullanıyoruz.

Rastgele bir n sayısı verildiğinde, her köşeden orijine olan mesafe bire eşit olacak ve komşu köşeler arasındaki mesafeler mümkün olduğunca uzak olacak şekilde n köşeli bir üçgen çokyüzlü modeli oluştururuz. Polihedronun yarıçapının bir olduğunu varsayalım.

Yöntem aşağıdaki adımları içerir:

1. i=0 ila n-1 için 3B uzayda n rastgele vtx[i] köşesi oluşturun. Her köşe, M kütleli hayali bir nesnedir.
2. Köşeleri, her köşeden orijine olan mesafe bir olacak şekilde normalleştirin. Köşeler vektörler olarak görülebilir. Normalleştirilmiş bir vektörün birim uzunluğu vardır.
3. Her bir köşe çifti arasında hayali bir yay ile birleştirerek fiziksel bir ilişki kurun.

Köşeler arasındaki mesafe, birim yarıçaplı bir küre üzerindeki en uzak mesafe olan iki olduğunda yay hareketsizdir. Aksi takdirde, yay iki köşeye bir çekme veya itme kuvveti uygulayacaktır. Hooke yasasına göre, tüm köşelerden i köşesine etkiyen yay kuvveti vardır.

Burada K, yay katsayısıdır ve yön, i ve j tepe noktaları boyunca bir birim vektördür. x, y ve z bileşenleri temel olarak aynı ve bağımsız olduğundan, tartışmanın geri kalanında sadece x bileşenini sunacağız.

Bildiğimiz gibi, sönümleme kuvveti yoksa bir yay sonsuza kadar ileri geri sekecektir. Bu nedenle tepe noktasının hızıyla orantılı bir hava sürtünme kuvveti ekliyoruz. Köşeler, bir dizi yinelemeden sonra sonunda sabit koordinatlara yakınsayacaktır.

4. Kısa bir süre DT’den sonra köşelerin yeni koordinatlarını fizik ilişkisine göre hesaplayın.
5. Tatmin edici bir duruma ulaşılana kadar Adım 2 ila 4’ü tekrarlayın. Mevcut polihedronu çizin. Tatmin edici bir koşul, örneğin, her tepe noktası hızının bazı kriterlerden daha küçük olması olabilir.

Yukarıdaki modelleme yöntemi için örnekler ve kaynak kodu. Programda bir eşkenar üçgen, bir tetrahedron, bir oktahedron veya bir ikosahedron oluşturabilir ve gösterebiliriz.

Ayrıca birçok özel düzensiz çokyüzlü oluşturabiliriz. Yukarıdaki örnekten, köşeler ve orijin arasındaki farklı fizik ilişkilerini belirleyerek birçok farklı şekil elde edebileceğimizi biliyoruz. Bu yöntem, çokyüzlü modelleri oluşturmak için kullanılan geleneksel yöntemlerden tamamen farklıdır. Kesin köşe koordinatlarını bulmak için matematiksel ilişkileri kullanmak yerine, modelleri dinamik olarak oluşturmak için fizik ilişkilerine dayanır.

Yapım süreci, tasarlanan fizik ilişkilerinin bir simülasyonudur. Birçok karmaşık model bu şekilde kolayca oluşturulabilir. Günümüzde, bazı gelişmiş grafik modelleme araçlarında, belirli 3B modelleri oluşturmak için fizik tabanlı modelleme kullanılmaktadır.


Simülasyon Örnekleri
Eğitimde simülasyon nedir
Simülasyon Nedir
ISS simülasyon
Ruhani simülasyon Nedir
Eğitimde simülasyon örnekleri
Bilgisayar simülasyonu
Simülasyon Teorisi


Gerçek Zamanlı Animasyon ve Simülasyon

Görüntü yenileme hızı, çerçeve arabelleğinden okuma ve pikselleri video denetleyici tarafından ekrana gönderme hızıdır. 60’taki (kare/saniye) yenileme hızı, 30’dakinden daha yumuşaktır ve 120, 60’tan biraz daha iyidir. Ancak, görüntü kare hızı çok daha düşükse, animasyon titrek olabilir.

Bazen, oluşturulması zaman alan, işlenmesi kolay bir modeldir. Bazen, işlenmesi zaman alan, yapımı kolay bir modeldir. Sorunsuz animasyon elde etmek için modelleme, simülasyon ve grafik oluşturmayı verimli bir şekilde yürütmek için yüksek performanslı algoritmalara ve grafik donanımına ihtiyacımız var.

Grafik simülasyon veya basitçe simülasyon, bilimsel hesaplama ve modelleme yoluyla üretilen belirli süreçleri veya davranışları canlandırır. Simülasyon modeli, simüle edilen varlığın veya sistemin fizik veya matematik açıklamasıdır.

Simülasyon, bir polihedron gibi statik bir grafik modeli veya sallanan bir örümcek ağı gibi dinamik bir davranış elde etmek için kullanılabilir. Yukarıdaki çokyüzlü modelleme örneğinde, simülasyon modeli köşeler arasındaki fiziksel ilişkileri tanımlar.

Simüle edilmiş sonuçlar, grafik modelleri oluşturmak ve animasyon davranışını kontrol etmek için kullanılır. Yani simülasyon modeli grafik modeli tanımlar ve grafik model simülasyon sonucudur.

Gerçek zamanlı simülasyon, zamanın fiziksel sürecin (simülasyon altında) meydana geldiği gerçek zaman olduğu bir simülasyondur. Birçok gerçek zamanlı simülasyon sistemi, simülasyonun evriminin hem hesaplamanın hem de grafik sunumunun karmaşıklığı tarafından belirlendiği olay güdümlüdür.

Gerçek zamanlı bir simülasyon, bir duvar saati ile senkronize edilebilir, böylece simülasyon algıladığımız fiziksel zaman ölçeğinde doğru bir şekilde ilerler. Simülasyon, farklı bilgi işlem platformlarında aynı hızda görünecektir. Yöntem aşağıdaki gibidir.

Simülasyonun durumunu en son ne zaman güncellediğini kaydetmek için bir değişken (lastTime) kullanılır. Simülasyon durumunu güncellemeye her başladığında, geçerli saati (currentTime) almak için bilgisayarın saatini okur ve geçerli saat ile durumun son güncellendiği zaman arasındaki süreyi belirlemek için lastTime’ı currentTime’dan çıkarır.

Bu süre simülasyonun eski durumu ile birlikte geçen zaman dilimi simülasyonun yeni durumunu belirler. Aynı zamanda, lastTime, currentTime olarak güncellenecektir.

Gerçek zamanlı simülasyon, genellikle zamanın işlevleri olan çok çeşitli fiziksel yasaları kullanır. Sayısal kararlılığı korumak ve sayısal ofset hatasını sınırlamak için birçok aktivite, bir eşikten daha büyük bir zaman dilimiyle hesaplanamaz. Bununla birlikte, durumlar arasında değişen zaman dilimleri o kadar büyük olabilir ki, fizik tabanlı modelin sayısal hesaplaması farklılaşabilir.

Bu soruna çözümümüz aşağıdaki gibidir. DT’nin sayısal kararlılığı karşıladığını ve m simülasyon durumunda zaman diliminin DTm. DTm, DT’den daha büyük olduğunda, DTm birkaç DT’ye bölünebilir ve fiziksel fenomen DTm/DT zamanları olarak simüle edilebilir. Zaman bölümünün kalıntısı bir sonraki simülasyon periyoduna eklenebilir.

Örnek olarak, duvar saati ile senkronize gerçek zamanlı olarak bir ağ üzerinde yürüyen bir örümceği simüle ediyoruz. Simülasyon modelini oluşturmak için yine yayları kullanıyoruz. 

Modelleme yöntemi temel olarak aşağıdaki adımları içerir:

1. i=0 ila n-1 için 3B alanda a[i], b[i], c[i] ve d[i] 4 köşe dizisi oluşturun. Her köşe, M kütleli hayali bir nesnedir.
2. Köşe dizilerinin bitiş noktalarını düzeltin.
3. Web’i istediğiniz yönde döndürün. Aşağı vektörü, dönüşten sonra yere bakan sabit bir yöndür.
4. Komşu köşeleri bir yay hattı ile birleştirerek fiziksel bir ilişki kurun. Köşeler arasındaki mesafe sıfır olduğunda yay hareketsizdir. Aksi takdirde, yay komşu iki parçaya bir çekme kuvveti uygulayacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir