Risk Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Risk Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

16 Şubat 2022 İkinci risk analizi Nedir Risk analizi Nasıl Yapılır Risk analizi yöntemleri 0
DİNAMİK DEĞER TEMSİLİ – ALGOL Yazılım Dili – ALGOL Analizi Yaptırma Fiyatları – ALGOL Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli ALGOL Analizi Yaptırma – ALGOL Yazılımı Yaptırma

Risk Analizi

Tıp ve sağlık davranışı araştırmalarında yaygın olarak kullanılan ancak çeşitli alanlarda uygulanabilir olan 2 × 2 acil durum tabloları bize risk değerlendirmesi endekslerini hesaplama fırsatı sunar. Burada ele aldığımız iki endeks, risk oranı (göreceli risk olarak da adlandırılır) ve olasılık oranıdır. Bu oranlar iki grubun risk açısından karşılaştırmasını sağlar. Her ikisi de oran olduğundan, 1.00 risk oranı ve 1.00 olasılık oranı, karşılaştırmaya dahil olan gruplar arasında risk açısından bir fark olmadığını gösterir. Ancak bu iki indeksin farklı temelleri vardır ve farklı yorumlanır.

Risk, çalışmanın ana konusunun merkezinde yer alan ilgi çekici bir durumun veya olayın (olumlu veya olumsuz) gerçekleşmesi veya gözlemlenmesi (örneğin, bir hastanın kalp krizi geçirmesi veya belirli bir zayıflatıcı semptomdan kurtulması) olasılığını veya olasılığını temsil eder. ). Risk, iki vaka grubu üzerinden değerlendirilen bir gerçekleşme oranıdır.

Gruplardan birinin genel olarak çalışmada bir ilgi faktörünü temsil ettiği düşünülebilir; örneğin, grup bir “risk” durumunu veya bir tedavi grubunu temsil edebilir. Diğer grup, örneğin “daha az riskli” bir durumu veya tedavi edilmeyen bir grubu temsil eden karşılaştırma, temel veya referans koşul olarak düşünülebilir.

Risk oranı, iki olasılığın oranıdır: (a) (daha yüksek) risk koşulu için faiz koşulunu gösterme olasılığı ve (b) daha düşük risk koşulu için faiz koşulunu göstermeme olasılığı. Payda genellikle yüksek risk grubuyla ilişkili olasılığı kullanırız, ancak bu karar araştırma çalışmasının bağlamına bağlıdır.

Oranların kendileri, olasılıklara çevrilemeyen oranlardır. Bir olayın meydana gelme sayısının, olayın gözlemlenmeme sayısına bölünmesiyle belirlenirler. Örneğin, olay üç kez gerçekleşirse ve beş olasılıktan iki kez gerçekleşmezse, o zaman olasılık, olayın gerçekleşmesi lehine 3’e 2’dir (1.5 oran). Risk oranı için tanımladığımız aynı iki grup için oranları belirleriz.

Bir olasılık oranı (Bölüm 30 ve 32’de tartışılmıştır) her grup için oranların oranıdır (bu, onu iki oranın bir oranı yapar ve kavramsallaştırmayı biraz daha zorlaştırır). Payda genellikle risk grubuyla ilişkili oranları kullanırız, ancak bu yine araştırma çalışmasının bağlamına bağlıdır.

1.00’den büyük bir oran oranı, risk grubunda meydana gelen faiz koşulunun oranlarının, baz veya karşılaştırma grubu için olan oranlara göre daha yüksek olduğunu gösterir. 1.00’den düşük bir oran oranı, risk grubunda meydana gelen faiz koşulunun oranlarının, baz veya karşılaştırma grubu için olan oranlara göre daha düşük olduğunu gösterir.


Risk analizi Nasıl Yapılır
risk analizi nedir, nasıl yapılır
Risk analizi yöntemleri
İkinci risk analizi Nedir
Risk değerlendirmesi pdf
Kredi risk analizi
Tehlike ve risk analizi
Apartman risk analizi örneği


Bu oranların nasıl oluşturulduğunu göstermek için, obezite ile fiziksel aktiviteyi çaprazladığımız gösterilen sıklık tablosunu düşünün. İlgi alanımızın obez olma riskinde olduğunu varsayalım. Ayrıca obeziteden sorumlu olası bir faktörün fiziksel aktivite eksikliği olduğunu varsayalım. En temel sorumuz, örneklemden toplanan sıklık verileri göz önüne alındığında, fiziksel aktivitenin obezite sonuçları (her fiziksel aktivite grubu için obezite riski) ile ilgilidir.

Risk oranı, her bir fiziksel aktivite grubu için obezite oranı veya obezite oluşma olasılığının oranıdır. Obezite oranı, gözlenen obez vaka sayısının toplam vaka sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Aktif olmayan gruptaki 531 olgunun 161’i obez olarak teşhis edildi. Bu grup için obezitenin ortaya çıkma oranı (olasılığı) 161/531 veya yaklaşık .303’tür. Aktif gruptaki 517 olgunun 87’si obez olarak tanımlandı.

Bu grup için obezite görülme oranı 87/517 veya yaklaşık .168’dir. “Daha yüksek risk” (aktif değil) koşulu için riskin “düşük risk” (aktif) koşulu için riske bölünmesi, .303/.168 veya yaklaşık 1.80 risk oranı verir. Bu nedenle, fiziksel olarak aktif olmayanların obez olma riski, fiziksel olarak aktif olanlara göre yaklaşık 1.8 kat daha fazladır.

IBM SPSS®, aslında diğer sonuç için de riski hesaplayacaktır, bu da bu durumda, obez olarak teşhis edilmemenin sonucudur. Benzer mantık şu şekildedir. Aktif olmayan gruptaki 531 olgunun 370’i obez değil olarak teşhis edildi. Bu grup için obez olmama oranı (olasılığı) 370/531 veya yaklaşık .697’dir. Aktif gruptaki 517 vakadan 430’u obez değil olarak tanımlandı.

Bu grupta obez olmama oranı 430/517 veya yaklaşık .832’dir. “Daha yüksek risk” (aktif değil) koşulu için riskin “düşük risk” (aktif) koşulu için riske bölünmesi, .697/.832 veya yaklaşık olarak .83 risk oranı verir. Bu nedenle, obez olmama “risk”, fiziksel olarak aktif olmayanlar için fiziksel olarak aktif olanlara göre yaklaşık .83 kat daha fazladır (daha düşüktür). Bu sonuç, çifte olumsuzluk olarak sözlü olarak ifade edilmesiyle birlikte, muhtemelen daha az zarif ve nettir, ancak çalışmanın sonuçlarını iletmek için eşit derecede geçerli bir yoldur.

Olasılık oranı, her bir fiziksel aktivite grubu için obez olarak teşhis edilme olasılığının oranıdır. Oranlar, hedef sonuca sahip vakaların (obez olanlar) sayısının alternatif sonuca sahip vakaların sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Aktif olmayan grup için 161’i obez, 370’i obez değil olarak teşhis edildi. Bu aktif olmayan grupta obezite olasılığı 161/370 veya 0,435’tir. Aktif grup için 87 obez, 430 obez değil olarak teşhis edildi. Bu aktif grupta obezite olasılığı 87/430 veya .202’dir.

“Daha yüksek risk” koşulu için oranların “düşük risk” koşulu için oranlara bölünmesi, 2.153’lük bir oran oranı verir. Bu nedenle, fiziksel olarak aktif olmayanların obez olarak teşhis edilme olasılığı, fiziksel olarak aktif olanların obez olarak teşhis edilme ihtimalinin iki katından fazladır. IBM SPSS, aslında 0 olarak kodlanan grubu (“düşük risk” durumumuz) 1 olarak kodlanan gruba (“yüksek risk” koşulumuz) bölerek bu madalyonun diğer yüzünü hesaplar.

Bu hesaplama, 0.464’lük bir oran oranı verir (bu, 1/2.153 = .464’te 2.153’ün tersidir) ve fiziksel olarak aktif olanlar için obez olarak teşhis edilme ihtimalinin, olanlar için olanın yarısı kadar büyük olduğunu gösterir. fiziksel olarak aktif olmayan kişilere obez tanısı konmaktadır.

Risk oranlarının ve olasılık oranlarının nasıl hesaplandığı arasındaki farklar, farklı araştırma tasarımlarındaki uygulamalarıyla bağlantılıdır. Genel olarak, ileriye dönük (gelecek) odaklı çalışmalar, risk oranının (bir olayın meydana gelme olasılığının veya meydana gelme olasılığının bir indeksi olarak) geleceğin mağazada ne tutabileceğini tahmin ettiğimizde anlamlı olması nedeniyle risk oranının kullanımına elverişlidir. . Örneğin bir kohort çalışmasında, belirli bir tıbbi durumun ortaya çıkıp çıkmadığını belirlemek için sıklıkla zaman içinde bir vaka örneği seçilir ve ölçülür veya takip edilir ve böyle bir çalışmada bir risk oranı uygun bir risk indeksi olur.

Öte yandan, geriye dönük (geçmişe) yönelik çalışmalar risk oranının kullanımına elverişli değildir ve bunun yerine olasılık oranına dönmeliyiz. Örneğin, bir vaka kontrol çalışmasında, ilgilenilen koşula sahip vakalar seçilir ve koşulu olmayanlarla karşılaştırılır. Çoğu zaman, böyle bir çalışma arşiv kayıtları (mevcut bir veri dosyası) üzerinde gerçekleştirilir.

Durumun insidans oranı burada geçerli değildir, çünkü vakalar, duruma sahip oldukları veya olmadıkları için seçilmiştir. Vakalar belirli bir duruma sahip olup olmama temelinde seçildiğinden bu tür çalışmalarda insidans oranı uygulanamaz olduğundan, risk oranını anlamlı bir şekilde yorumlayamıyoruz; bunun yerine, risk göstergemiz olarak olasılık oranını kullanırız.

Aynı 2×2 olasılık tablosunda hesaplanan risk oranı ve bahis oranı, mutlak değerleri ve yorumları farklı olmakla birlikte, 1.00’den büyük veya 1.00 olacaktır. Merrill (2013) tarafından belirtildiği gibi, olasılık oranı genellikle değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü olduğundan fazla tahmin edecektir. Daha spesifik olarak, bahis oranı, faiz koşulu nispeten seyrek meydana geldiğinde (%10 veya daha az aralığında), ancak iki oranın değerleri, nispeten daha sık olaylar için farklı olma eğiliminde olduğunda, risk oranının değerine yaklaşacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir