R ve Matlab’da Sınıflar ve Nesneler – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

R ve Matlab’da Sınıflar ve Nesneler – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

7 Nisan 2022 MATLAB kodları MATLAB komutları ve anlamlar Matlab nasıl kullanılır 0
Matematik İşlemlerini Kullanma – AutoCAD Ödevi Yaptırma – AutoCAD Analizi Yaptırma Fiyatları – AutoCAD Analizi Örnekleri – Ücretli AutoCAD Analizi Yaptırma – AutoCAD Analizi Yaptırma Ücretleri

R ve Matlab’da Sınıflar ve Nesneler

Kodumuz, bazı işlevlerin kullanımına büyük kolaylık sağlayan nesne yönelimli programlama kullanır. Örneğin, bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, örneğin temel işlev sistemleri veya işlevsel veri nesneleri için, çizilen nesnenin türüne göre uyarlanmış özel grafikler oluşturmak için her iki dilde de çizim komutunu kullanabiliriz.

Sınıf kavramı, R’deki bir liste nesnesi ve bunun bir yapı nesnesi olan Matlab’daki karşılığı gibi daha ilkel bir kavram üzerine kuruludur. Listeler ve yapılar, farklı dahili özelliklere sahip bilgi türlerini bir arada gruplandırmak için kullanılır. Örneğin, bir sayı vektörünü, çizimler için başlık olarak kullanılabilecek oldukça uzun bir ad veya dizeyle birleştirmek isteyebiliriz. Sayıların vektörü, R’de sayısal bir nesne veya Matlab’da bir çift nesne iken, başlık dizesi R’de bir karakter nesnesi ve Matlab’da bir char nesnesidir.

Şeyleri keyfi özelliklere sahip olarak gruplandırma kapasitesine sahip olduğumuzda, bir sınıfı, tarifin adını tanımlamak için bir adla birlikte, belirli bir reçete veya önceden tanımlanmış bilgi türlerinin birleşimi olarak tanımlamak kolay bir ek adımdır. Örneğin, bir sonraki bölümde, çok önemli fd sınıfını, minimal olarak, bir dizi temel fonksiyon için bir reçete ile birleştirilmiş bir katsayı dizisi olarak tanımlayacağız.

Yani, bir fd nesnesi, dile bağlı olarak, her biri önceden belirlenmiş ve fd sınıf adıyla ilişkilendirilmiş en az iki bilgi parçası içeren bir liste veya yapıdır. Aslında, temel işlevlerin belirtimi kendisi de belirli bir sınıfın nesnesidir, R’deki basefd sınıfı ve Matlab’daki temel sınıf, ancak bu ayrıntıları bir sonraki bölüme saklayalım.

Ne yazık ki, diller sınıfları nasıl tanımladıkları konusunda önemli ölçüde farklılık gösterir ve bunun geniş kapsamlı etkileri vardır. Matlab’da bir sınıf, o sınıfın nesneleri ile çalışmak için kullanılan bir klasör veya işlevler dizini olarak kurulur.

R, S3 ve S4 sistemleri olmak üzere farklı sınıflardaki nesneler üzerinde sınıfları ve işlemleri tanımlamanın iki farklı yoluna sahiptir. R için fda paketi S3 sistemini kullanır. Bu S3 standardında, R bir nesnenin belirli bir sınıfa ait olduğunu, örneğin fd’yi yalnızca “fd” değerine sahip bir “sınıf” niteliğine sahip olarak tanır. class niteliği, ilk olarak jenerik adının ardından bir nokta ile ayrılmış sınıf adının bulunduğu bir işlevi arayan, örneğin fd sınıfının bir nesnesini çizmek için plot.fd gibi, metot gönderme yöntemi gibi genel işlevler tarafından kullanılır.

Temel bir işlem, belirli bir sınıfın nesnesinden bilgi çıkarmaktır. Her dilin, her iki dildeki sınıf matrisi gibi yapısı için temel olan basit sınıfları vardır. Bununla birlikte, nesne yönelimli bir programın gücü, bir programcı, tipik olarak, adlandırılabilecek birden çok varlık veya bileşen içeren yeni nesne sınıfları oluşturduğunda ortaya çıkar. Bu bileşenlerin kendileri, dil için temel olanlar arasında veya programcı tarafından oluşturulan yeni sınıflar arasında olabilecek çeşitli sınıfların nesneleridir.

R’de “nesne yönelimli” programlama için “S3” ve “S4” olarak adlandırılan iki standart vardır. R için fda paketi, Chambers ve Hastie (1991) tarafından açıklanan S3 sistemini kullanır. (S4 sistemi Chambers (2008)’de anlatılmıştır.) S3 sisteminde her şey bir vektördür. Temel nesneler, çift duyarlıklı veya tamsayılar gibi sayıların vektörleri olabilir. Veya değişen uzunluktaki karakter dizilerinin bir vektörü olabilirler.


MATLAB kodları
Matlab nasıl kullanılır
MATLAB komutları ve anlamları
MATLAB programlama dili
Matlab komutları
MATLAB a ve b farkı
Matlab ile Neler yapılabilir
Matlab Ders Notları PDF


Bu, bir karakter vektörünün tek karakterlerin bir vektörü olduğu Matlab’dan farklıdır; adları birden çok karakterle saklamak için, bir karakter matrisi (tüm adların aynı sayıda karaktere sahip olması durumunda) veya bir hücre dizileri dizisi (farklı uzunluklardaki adları depolamak için) kullanmanız gerekir. Liste, diğer nesnelere yönelik bir işaretçi vektörüdür.

R’de, v vektörünün i bileşenine v[i] olarak erişilir, ancak v bir liste ise, v[i] v’nin bir alt listesi olur ve v[[i]] bu bileşeni döndürür. R’deki nesneler de niteliklere sahip olabilir ve bir nesnenin bir sınıf niteliği varsa, o sınıfın bir nesnesidir. (S4 sistemindeki sınıflar çok daha katı bir şekilde tanımlanmıştır).

R’deki xxx listesinin öznitelik adları = “a”, “b”, “c” ise, örneğin, bu özniteliklere isteğe bağlı olarak xxx$a, x$b, x$c yoluyla erişilebilir. Bir x nesnesiyle ilişkili adları görmek için, adlar(x) veya attr(x, ‘adlar’) kullanın. Bir x nesnesinin tüm özniteliklerini görmek için öznitelikleri(x) kullanın. x’in kompakt bir özetini almak için str(x) kullanın. Veya sınıf adı dilin help komutunda da kullanılabilir.

Örneğin, fonksiyonel veri fd sınıfında yer alan katsayı dizisini elde etmek isteyebilmek için birçok neden vardır. Matlab’da bunu, fd sınıfının fdobj nesnesinden katsayı dizisini çıkaran coefmat = getcoef(fdobj) komutunda olduğu gibi, genellikle get dizesiyle başlayan işlevleri kullanarak yaparız. Benzer şekilde, bir Matlab fd nesnesine fdobj = putcoef(fdobj, coefmat) komutuyla bir katsayı dizisi eklenebilir.Matlab’da, bir sınıfla ilişkili tüm çıkarma işlevlerine myclass komut yöntemleriyle erişilebilir.

Bir R nesnesinden katsayıları çıkarma prosedürü, nesnenin sınıfına bağlıdır. obj, fd, fdPar veya fdSmooth sınıfının bir nesnesiyse, coef(obj) istenen katsayıları döndürür. (fd sınıfı tartışılır ve fdPar ve fdSmooth sınıfları tartışılır.) Bu oldukça yararlıdır, çünkü bu genel işlev olmadan, bir kullanıcının istenen katsayıları elde etmek için nesnenin iç yapısı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerekir. Obj’nin fd sınıfı varsa, obj$katsayıları kats(obj) ile eşdeğerdir. Ancak, nesne fdPar veya fdSmooth sınıfındaysa, katsayıları NULL döndürür; obj$fd$coefs istenen katsayıları döndürür.

Bu yazı itibariyle, tartışılan smooth.monotone işlevi tarafından döndürülen monfd sınıfındaki nesneler için genel katsayı işlevi için henüz bir “yöntem” yazılmamıştır. Obj o sınıfa sahipse, bir kullanıcının ne isteyebileceği açık değildir, çünkü iki farklı katsayı tipi vardır: obj$Wfdobj$katsayıları, her zaman pozitif olan bir şey üretmek için üslenen işlevsel bir veri nesnesinin katsayılarını verir. ve azalmayan bir fonksiyon üretmek için entegre edilmiştir.

Bu daha sonra istenen monotonik işlevi üretmek için obj$beta’daki diğer katsayılar tarafından kaydırılır ve ölçeklenir. Bu durumda, monfd sınıfının nesnelerinin yapısı, smooth.monotone işlevi için yardım sayfasında açıklanmıştır. Ancak, bu bilgiyi uygun bir yardım sayfasının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın diğer birçok nesne için çalışacak olan str(obj) kullanarak da alabiliriz.

Coef gibi belirli bir genel işlev için yöntemlerin yazıldığı sınıfları bulmak için method(‘coef’) kullanın. Tersine, belirli bir sınıfın yöntemlerinin yazıldığı genel işlevleri bulmak için, örneğin, yöntemleri (sınıf=’fd’) kullanın. Ne yazık ki, bu yaklaşımların hiçbiri, kısmen mevcut tartışmanın kapsamı dışında kalan sınıfların “kalıtımı” nedeniyle her şeyi bulması garanti edilmez.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir