Python’da Yürütme – Python Analizi Yaptırma Fiyatları – Python Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Python Analizi Yaptırma – Python Dili

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Python’da Yürütme – Python Analizi Yaptırma Fiyatları – Python Yazılım Analizi Örnekleri – Ücretli Python Analizi Yaptırma – Python Dili

22 Mart 2023 For Döngüsü Python Örnekleri python // operator 0
Platformlar Arası Farklılıklar

Python’da Yürütme

Python’da yürütme yığını çerçevelerini temsil eden nesnelerdir. Çerçeve nesneleri, bir çalışma zamanı yürütme ortamı sırasında Python yorumlayıcısının bilmesi gereken tüm bilgileri içerir.

Niteliklerinden bazıları, önceki yığın çerçevesine bir bağlantı, yürütülmekte olan kod nesnesi, yerel ve genel ad alanları için sözlükler ve geçerli yönergeyi içerir. Her işlev çağrısı yeni bir çerçeve nesnesi ile sonuçlanır ve her çerçeve nesnesi için bir C yığın çerçevesi de oluşturulur. Bir çerçeve nesnesine erişebileceğiniz yerlerden biri de geri izleme nesnesidir.

Geri izlemeler

Python’da bir hata yaptığınızda, bir istisna ortaya çıkar. İstisnalar yakalanmaz veya “işlenmez” ise, tercüman aşağıda gösterilen çıktıya benzer bazı teşhis bilgileriyle çıkar.

Geri izleme nesnesi, yalnızca bir istisna için yığın izleme bilgilerini tutan ve bir istisna oluştuğunda oluşturulan bir veri öğesidir. İstisna için bir işleyici sağlanırsa, bu işleyiciye geri izleme nesnesine erişim verilir.

Nesneleri Dilimle

Dilim nesneleri, Python genişletilmiş dilim söz dizimi kullanılırken oluşturulur. Bu genişletilmiş sözdizimi, farklı indeksleme türlerine izin verir. Bu çeşitli indeksleme türleri, adım indeksleme, çok boyutlu indeksleme ve Ellipsis türünü kullanan indekslemeyi içerir.

Çok boyutlu indeksleme için söz dizimi şöyledir: sıra başlangıç : bitiş1, başlangıç2 : bitiş2] veya üç nokta kullanılarak sıra[…, başlangıç1 : bitiş1]. Dilim nesneleri, slice() yerleşik işlevi tarafından da oluşturulabilir. Genişletilmiş dilim sözdizimi şu anda yalnızca NumPy modülü ve JPython gibi harici üçüncü taraf modüllerde desteklenmektedir.

Sekans türleri için adım indeksleme, bir sekans[starting_index : bitiş_index : adım] söz dizimi ile “adım” benzeri erişime izin veren üçüncü bir dilim öğesine izin verir. Burada JPython kullanarak adım indekslemenin bir örneğini göstereceğiz.

Üç nokta nesneleri, yukarıda gösterildiği gibi genişletilmiş dilim gösterimlerinde kullanılır. Bu nesneler, dilim sözdizimindeki (…) gerçek elipsleri temsil etmek için kullanılır. Null nesnesi gibi, üç nokta nesnelerinin de tek bir ad, Ellipsis ve her zaman bir Boole gerçek değerine sahiptir.

XRange nesneleri, range() yerleşik işlevinin bir kardeşi olan yerleşik xrange() işlevi tarafından oluşturulur ve bellek sınırlı olduğunda ve range() alışılmadık derecede büyük bir veri kümesi oluşturduğunda kullanılır. range() ve xrange() hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Python türlerine ilginç bir yan macera için, okuyucuyu standart Python kitaplığındaki türler modülüne bir göz atmaya davet ediyoruz.

Tüm standart türdeki nesneler, doğruluk değeri açısından test edilebilir ve aynı türdeki nesnelerle karşılaştırılabilir. Nesnelerin doğal doğru veya yanlış değerleri vardır. Nesneler boş olduklarında, sıfırın herhangi bir sayısal temsilinde veya Null nesnesi Yok olduğunda yanlış bir değer alır.


python // operator
python dili – pdf
For Döngüsü Python Örnekleri
Python For Döngüsü
Python kullanım alanları
python // operator ne demek
Python Özellikleri
Python ekşi


Değer Karşılaştırması

Karşılaştırma işleçleri, aynı türden üyeler arasındaki iki veri değerinin eşitliğini belirlemek için kullanılır. Bu karşılaştırma işleçleri, tüm yerleşik türler için desteklenir. Karşılaştırmalar, karşılaştırma ifadesinin geçerliliğine bağlı olarak doğru veya yanlış değerler verir.

Python, bu değerleri sırasıyla yanlış ve doğru için 0 ve 1 düz tamsayıları olarak yorumlamayı seçer; bu, her karşılaştırmanın bu iki olası değerden biriyle sonuçlanacağı anlamına gelir. Python’un değer karşılaştırma işleçlerinin bir listesi verilmiştir.

Gerçekleştirilen karşılaştırmaların her bir veri türü için uygun olanlar olduğuna dikkat edin. Yani sayısal tipler sayısal değere göre işaret ve büyüklükte karşılaştırılacak, diziler sözlüksel olarak karşılaştırılacak vb.

Burada, karşılaştırmaların kesinlikle nesne değerleri arasında olduğunu, yani karşılaştırmaların gerçek veri nesneleri arasında değil, veri değerleri arasında olduğunu belirtmek isteriz. İkincisi için, aşağıda açıklanan nesne kimliği karşılaştırma işleçlerini erteleyeceğiz.

Nesne Kimliği Karşılaştırması

Python, değer karşılaştırmalarına ek olarak, nesnelerin kendilerini doğrudan karşılaştırma fikrini de destekler. Nesneler diğer değişkenlere (referans olarak) atanabilir. Her değişken aynı (paylaşılan) veri nesnesini işaret ettiğinden, bir değişken aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir değişiklik nesneyi değiştirecek ve dolayısıyla aynı nesneye yapılan tüm referanslar aracılığıyla yansıtılacaktır.

Bunu anlamak için, değişkenleri artık nesnelerle bağlantılı olarak düşünmeniz ve değerlerin kendisiyle daha az ilgilenmeniz gerekecek. Üç örneğe bir göz atalım.

Bu ifadeye değer açısından baktığınızda, çoklu bir atama gerçekleştirdiğiniz ve hem foo1 hem de foo2 değişkenlerine 4 sayısal değerini atadığınız anlaşılıyor.

Bu bir dereceye kadar doğrudur, ancak kapakları kaldırdığınızda, içeriği veya 4 değeri olan sayısal bir nesnenin yaratıldığını göreceksiniz. Ardından, bu nesnenin referansı her iki foo1’e de atanır ve foo2, hem foo1 hem de foo2’nin aynı nesneye takma ad vermesiyle sonuçlanır. İki referanslı bir nesneyi gösterir.

Bu örnek ilkine çok benziyor: 4 değerine sahip sayısal bir nesne yaratılıyor ve ardından bir değişkene atanıyor. foo2 = foo1 oluştuğunda, foo2, foo1 ile aynı nesneye yönlendirilir çünkü Python, referansları ileterek nesnelerle ilgilenir. foo2 daha sonra orijinal değer için yeni ve ek bir referans olur. Yani hem foo1 hem de foo2 artık aynı nesneyi işaret ediyor. Yukarıdaki aynı rakam burada da geçerlidir.

Bu örnek farklı. Önce sayısal bir nesne oluşturulur, ardından foo1’e atanır. Ardından ikinci bir sayısal nesne oluşturulur ve bu sefer foo2’ye atanır. Her iki nesne de tam olarak aynı değeri saklasa da, sistemde gerçekten de iki farklı nesne vardır; foo1 birinciyi ve foo2 ikinciyi gösterir. Aşağıda, her iki nesnenin de aynı değere sahip olmasına rağmen artık iki farklı nesnemiz olduğunu gösteriyor.

Yukarıdaki diyagramlarımızda neden kutuları kullanmayı seçtik? Pekala, bu kavramı görselleştirmenin iyi bir yolu, bir kutuyu (içinde içerik olan) bir nesne olarak hayal etmektir. Bir değişkene bir nesne atandığında, kutuya yapıştırılacak bir “etiket” oluşturan bu, bir referans yapıldığını belirtir.

Aynı nesneye her yeni gönderme yapıldığında, kutunun üzerine başka bir çıkartma yapıştırılır. Referanslar terk edildiğinde, bir etiket kaldırılır. Bir kutu, yalnızca tüm etiketler kutudan çıkarıldığında “geri dönüştürülebilir”. Sistem bir kutuda kaç etiket olduğunu nasıl takip ediyor?

Her nesne, o nesneye yapılan toplam başvuru sayısını izleyen bir sayaçla ilişkilendirilmiştir. Bu sayı, basitçe, belirli bir nesneye kaç değişkenin “işaret ettiğini” gösterir. Bu, son bölümde tanıttığımız referans sayısıdır. Python, bir çift değişkenin gerçekten aynı nesneye atıfta bulunup bulunmadığını test etmek için is ve is not operatörlerini sağlar.

İfadeler, tümü Python anahtar sözcükleri olan ve, veya, ve değil, mantıksal mantıksal işleçler kullanılarak birbirine bağlanabilir veya olumsuzlanabilir. Bu Boole işlemleri, en yüksekten en düşüğe öncelik sırasına göre yapılır. Not operatörü en yüksek önceliğe sahiptir ve tüm karşılaştırma operatörlerinin hemen bir seviye altındadır. Bunu sırasıyla ve ve veya işleçleri takip eder.

Daha önce, Python’un tek bir ifade içinde birden çok karşılaştırmayı desteklediği kavramını tanıtmıştık. Bu ifadeler, onları bir araya getiren bir örtük ve operatöre sahiptir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir