POST HOC ANALİZİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

POST HOC ANALİZİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 Bonferroni post hoc test Post hoc ne demek Post hoc örnekler Post hoc testler 0
Doğal Frekansları Hesaplama – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

SAS’TA POST HOC ANALİZİN YAPILMASI

SAS Enterprise Guide’daki basit efekt analizini gerçekleştirmek için analizi Bölüm 11.14’teki gibi yapılandırın. Ardından, Şekil 11.34’te gösterilen En Küçük Kareler Post Hoc Testleri ekranında, Efektleri kullanmak çerçevesinde, içecekleri True olarak ayarlayın ve diğerlerini False olarak ayarlayın. Ardından Karşılaştırmalar çerçevesinde, Farklar için p-değerlerini göster’i Tüm ikili farklar olarak ayarlayın ve Bonferroni ile karşılaştırma için Ayarlama yöntemini ayarlayın. Analizi gerçekleştirmek için Çalıştır’a tıklayın.

POST HOC ANALİZDEN SAS ÇIKIŞI

İkili ortalama karşılaştırmaları  gösterilmiştir. Görülebileceği gibi, tüm koşullar diğerlerinden önemli ölçüde farklıdır.

SONUÇLARIN İLETİŞİMİ

Bu denek içi tasarıma, sürüş deneyimleriyle eşleşen yerel bir topluluk kolejinden altı öğrenci katıldı. Öğrenciler sıfır, bir veya üç alkollü içki içtikten sonra farklı zamanlarda bir spor araba ve bir SUV kullandılar. Bağımlı değişken, yapılan sürüş hatalarıydı. Tüm etkiler, Mauchly’nin prosedürüyle test edildiği gibi küresellik varsayımını karşıladı.

Araç tipi için önemli bir ana etki bulunmadı, F (1, 10) = 2.78, p > .05, ancak içecek sayısı için önemli bir etki bulundu, F (2, 10) = 157.39, p < .05, η2 = .77. Ancak, iki yönlü etkileşimin anlamlı olduğu bulundu, F (2, 10) = 8,53, p < .05, η2 = .08.

Etkileşimin grafiği Şekil 11.2’de sunulmaktadır. Basit etki analizi, bir spor araba kullanırken alkol tüketiminin bir fonksiyonu olarak sürüş hatalarının istikrarlı bir şekilde arttığını göstermiştir. Bir SUV sürerken yapılan hatalar spor arabaya kıyasla bir içkiye kadar arttı, ancak bir ila üç içki arasında dengelendi.

ALIŞTIRMALAR

Araştırmacılar, hem işitsel hem de görsel uyarımın çocukların problem çözme yeteneği üzerindeki etkileriyle ilgilenmektedir. Beşinci sınıf çocuklarına, her tedavi kombinasyonunda on anagram problem çözerken, kırmızı (b1), beyaz (b2) veya sarı (b3) ile boyanmış odalarda rock (a1) ve hip hop (a2) müziği sunulmaktadır. Bağımlı değişken, doğru çözümlerin sayısıdır.

Veriler aşağıdaki gibidir:

a. Bu veriler üzerinde elle ve SPSS veya SAS ile bir ANOVA gerçekleştirin.
B. Etkileşim istatistiksel olarak anlamlıysa, elle ve SPSS ile basit bir etki analizi ve çoklu karşılaştırma testleri gerçekleştirin veya
SAS.

11.2. Aşağıdaki varsayımsal 3×3 faktöriyel veri setini göz önünde bulundurun. Dokuz tedavi kombinasyonunda, tüm tedavileri rastgele bir sırayla alan n = 4 katılımcı vardı.

Post hoc ne demek
Post hoc testleri
Post hoc örnekleri
Post hoc testi neden yapılır
Tukey testi niçin kullanılır
Post-Hoc Tablosu
Scheffe testi
Bonferroni post hoc test

a. Bu veriler üzerinde elle ve SPSS veya SAS ile bir ANOVA gerçekleştirin.
B. Etkileşim istatistiksel olarak anlamlıysa, elle ve SPSS ile basit bir etki analizi ve çoklu karşılaştırma testleri gerçekleştirin veya
SAS.

11.3. Aşağıdaki varsayımsal 2 × 4 faktöriyel veri kümesini göz önünde bulundurun. Sekiz tedavi kombinasyonunda, tüm tedavileri rastgele bir sırayla alan n = 5 katılımcı vardı. Veriler aşağıdaki gibidir:

a. Elle ve SPSS veya SAS ile bir ANOVA gerçekleştirin.
B. Etkileşim istatistiksel olarak anlamlıysa, elle ve SPSS ile basit bir etki analizi ve çoklu karşılaştırma testleri gerçekleştirin.

Üç Yönlü Konu İçi Tasarım

Üç yollu denek içi tasarım, üç denek içi değişkenin düzeylerinin faktöriyel olarak birleştirildiği bir tasarımdır. Bunun denekler arası bir tasarım olduğu göz önüne alındığında, yine de katılımcıların tasarımın ayrı hücrelerinin (bağımsız değişkenlerin düzeylerinin benzersiz kombinasyonlarının her biri) her birine bir veri noktası katkısına ihtiyaç duyuyoruz.

Üç yönlü bir çalışma yürütmenin lojistiği zor olabilir, ancak kısmen deneklerin kendi kontrolleri olduğu ve kısmen de ilgilenilen her bir denek içi etkinin kendi hata terimiyle ilişkilendirilmesi nedeniyle (böylece toplam denek içi hatayı bölümlere ayırır). ayrı hata bileşenlerine ayrılır), böyle bir tasarımın önemli miktarda istatistiksel gücü vardır. Anahtar, bu tasarımın, taşınan kontaminasyon etkilerine nispeten bağışık olan uygun uygulamalarını bulmaktır.

KONU İÇİ ÜÇ YÖNLÜ TASARIM İÇİN SAYISAL BİR ÖRNEĞİ

Örneğimiz olarak kullanılacak varsayımsal veri seti, Şekil 12.1’de gösterildiği gibi zamandan bağımsız üç değişken kullanmaktadır. Toz çamaşır deterjanının ürün görünümünü inceleyen pazar araştırması yapıyoruz. Bir bağımsız değişken, tozun rengidir: beyaz, deniz yeşili veya bebek mavisidir.

İkinci bağımsız değişken, tozun granül içerip içermediğidir (gerçekte deterjanın temizleme gücüne hiçbir katkısı olmayan parlak parlak katkılar). Üçüncü bağımsız değişken kutunun rengidir: Su ya da turuncu renktedir.

Bu araştırmanın yürütüldüğü üreticinin, tozun rengini doğrudan karşılaştırmakla daha az ilgilendiğini varsayacağız; bu nedenle, Şekil 12.1’i toz rengini birincil kırılma olarak ayıracak şekilde yapılandırdık. Her bir toz rengi içinde, sonuçları granüllerin varlığına veya yokluğuna ve kutu rengine göre sunuyoruz.

Çalışmaya katılmayı kabul eden altı tek hane reisi, tasarımın on iki hücresine (3 × 2 × 2 = 12) karşılık gelen on iki kutu deterjan ve her birinin ne zaman kullanılacağına dair ayrıntılı bir program verildi. Program, bu on iki kutunun kullanımını her bir katılımcının yanı sıra katılımcılar arasında rastgele hale getirir.

Belirlenen deterjanla bir çamaşır yükünü her temizlediklerinde, sonuçtan ne kadar memnun olduklarını değerlendirecekler. Derecelendirme anketi, 9 puanlık bir özet yanıt ölçeğinde derecelendirilen on beş maddeden oluşur.

Her katılımcı için, her koşul için maddelerin ortalaması alınır; veri dosyasına kaydedilen ve bağımlı değişken olarak hizmet eden bu araçlardır. Bu nedenle, bu çalışmada bağımlı değişken olan genel memnuniyet, düşük 1 ile yüksek 9 arasında değişebilir ve daha yüksek değerler daha fazla memnuniyeti gösterir.

VARYANSIN KAYNAKLARINA BÖLÜMLENMESİ

ANOVA’nın özet tablosu (Tablo 12.1’de gösterilmektedir) toplam varyansın hem arasındaki hem de içindeki bölümleri içerir. Özet tablosunun denekler arası varyans olarak etiketlenen kısmı, denekler arası varyans kaynağını sunar. Çalışmada denekler arası bir değişken olmadan, burada tanımlayabildiğimiz bu farklılıkların tek kaynağı altı katılımcı arasındaki bireysel farklılıklardır. Altı katılımcı ile 5 df vardır.

Bireysel farklılıklar için normalde hiçbir F oranı hesaplanmaz. Tablonun denek içi varyans etiketli kısmı, varyansın denekler arası bölümlemesini özetler. Faizin etkilerine ilişkin aşağıdaki tartışmamızda tablonun çeşitli yönlerini vurguluyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir