Polinom Eğilim Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Polinom Eğilim Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

8 Şubat 2022 Çift polinom nedir Polinom ne ise yarar polinomlar konu anlatımı pdf Sabit polinom 0
Polinom Eğilim Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Polinom Eğilim Analizi

Bir polinom eğilim analizi, denekler arası tek yönlü ANOVA’nın özel bir uygulamasıdır. Grupların X ekseninde temsil edildiği ve ortalamaların bağımlı değişken üzerindeki değerinin Y ekseninde temsil edildiği üç veya daha fazla grubu ilişkilendiren fonksiyonun şeklini (polinomlar açısından) inceler. Veri noktaları, deseni göstermek için çizgilerle bağlanır. Olası polinom ilişkilerinin türleri, grup sayısının bir fonksiyonudur.

  • İki grupla doğrusal bir ilişkiyle sınırlıyız. Bu nedenle, bağımlı değişken yalnızca doğrusal bir fonksiyondan tahmin edilebilir: Y, X’in bir fonksiyonudur. Üç grupla, sukuadratik bir ilişkiye sahip olabiliriz. Bu nedenle, bağımlı değişken lineer ve ikinci dereceden bir fonksiyondan potansiyel olarak tahmin edilebilir: Y, X ve X2’nin bir fonksiyonudur.
  • Dört grupla kübik bir ilişkiye sahip olabiliriz. Böylece, bağımlı değişken lineer, ikinci dereceden ve kübik bir fonksiyondan potansiyel olarak tahmin edilebilir: Y, X, X2 ve X3’ün bir fonksiyonudur.
  • Beş grupla dörtlü bir ilişkiye sahip olabiliriz. Böylece, bağımlı değişken lineer, ikinci dereceden, kübik ve dörtlü bir fonksiyondan potansiyel olarak tahmin edilebilir: Y, X, X2, X3 ve X4’ün bir fonksiyonudur.

Bir polinom eğilim analizinde karşılanması gereken birincil koşul, grupların en azından bir aralık düzeyinde ölçüm değişkenine dayalı olarak büyüklük olarak sıralanabilmesidir. Bu koşul gereklidir, çünkü fonksiyonun şeklinin anlam ifade etmesi için X eksenindeki gruplar arasındaki “boşluk” sabit olmalıdır (eğer grupları eksen üzerinde herhangi bir yere yerleştirebilseydik, o zaman “doğru” olamazdı. 

Bu gereksinimi karşılayacak grup örnekleri şunları içerir:

• farklı sınav hazırlık süreleri (örneğin, 1 hafta, 2 hafta ve 3 hafta);
• farklı ilaç dozları (50, 100, 150 mg).

Bir ilişkinin mümkün olması, her çalışmanın verilerinde sergileneceği anlamına gelmez. Polinom fonksiyonlarından bazıları istatistiksel olarak anlamlı olmayabilir ve bazen birden fazlası verileri tanımlayabilir. Örneğin, üç grupla, ortalamalar doğrusal ve/veya ikinci dereceden bir şekilde ilişkilendirilebilir:

• Tamamen Doğrusal. Araçlar düz bir çizgiye düşebilir; ikinci dereceden bileşen önemli olmayacaktır.
• Tam Kuadratik. Araçlar, bir “V” şeklinde veya ters çevrilmiş bir “V” şeklinde sıralanabilir; doğrusal bileşen önemli olmayacaktır.
• Kısmen Doğrusal ve Kuadratik. Araçlar bir artış veya azalma gösterebilir ve ardından düzleşebilir; hem doğrusal hem de ikinci dereceden bileşenler istatistiksel olarak anlamlı olabilir.


polinomlar konu anlatımı pdf
p(p(x)) polinomu soruları
Polinom ne ise yarar
Sabit polinom
Matematikte polinom nedir
Der polinom
Çift polinom nedir
Sıfır polinomu


SAYISAL ÖRNEK

Örneğimiz için kullandığımız veriler kurgusaldır. Good Food Market, ülke genelinde şarap da dahil olmak üzere çeşitli yiyecek ve içecek ürünleri satan çok sayıda mağazaya sahiptir. Yönetim, mağazaların raflarında farklı sayıda şarap imalathanesinin temsil edilmesinin şarap satışları üzerindeki etkisini belirlemekle ilgilendi. Bu çalışmaya 4 grupta 14 mağaza olmak üzere toplam 56 mağaza katılmıştır.

Her gruptaki mağazalar, farklı sayıda şarap imalathanesinden, 20, 40, 60 veya 80 farklı şarap imalathanesinden; bu, veri dosyasında n_wineries adlı bağımsız değişkendi. Burada, şarap imalathanelerinin sayısının, aralık düzeyinde bir değişken olarak nitelendirildiğini ve dolayısıyla bir polinom trend analizi gerçekleştirme gereksinimimizi karşıladığını not ediyoruz. Veri dosyasındaki sales_dollars adlı bağımlı değişken, yüzlerce dolarlık şarap satışıyla ölçülen her gün ortalama satış hacmiydi. Veri dosyası Wine Sales olarak adlandırılır.

ANALİZ STRATEJİSİ

Bir polinom eğilim analizi, fazladan bir parça ile denekler arası tek yönlü bir ANOVA’dır: gruplar arası varyansla (bağımsız değişkenin etkisi) ilişkili karelerin toplamı polinom bileşenlerine bölünür. Bu nedenle analiz, bağımlı değişkenin varyansının iki düzeyde bölümlenmesini gerektirir.

En üst düzeyde, bağımlı değişkenin varyansı, gruplar arası varyans ve hata veya grup içi varyansa bölünür. F oranı (gruplar arası varyansla ilişkili ortalama kare bölü hata varyansı ile ilişkili ortalama kare), bağımsız değişkenin etkisini (depolanan farklı şarap imalathanelerinin sayısı) değerlendirir. İstatistiksel olarak anlamlı bir etki ile çoklu karşılaştırma testlerimizi gerçekleştirebiliriz.

Daha mikroskobik düzeyde, gruplar arası varyansın kendisi polinom bileşenlerine bölünür. Her polinom bileşeni, belirli bir miktarda varyansla ilişkilendirilecek (açıklayacaktır) ve dolayısıyla kendi F oranı ile ilişkilendirilecektir. Ortalamaların bir grafiğini inceleyebilir ve istatistiksel olarak anlamlı polinom bileşenlerinin her birini yorumlayabiliriz.

ANALİZ KURULUMU

Wine Sales veri dosyasını açıyoruz ve ana menüden Analyze ➔ Compare Means ➔ One-Way ANOVA’yı seçiyoruz. Bu, gösterildiği gibi ana Tek Yönlü ANOVA penceresini açar. Tek Yönlü ANOVA, polinom kontrastları dahil olmak üzere çeşitli ortalama kontrast türlerini gerçekleştirmemize izin veren özel bir prosedürdür. Sales_dollars’ı Dependent List paneline ve n_wineries’i Factor paneline taşıyoruz.

Gösterilen Seçenekler iletişim penceresinde, Tanımlayıcılar, Varyans homojenliği testi ve Ortalamalar grafiğini seçiyoruz (fonksiyonun görsel bir temsilini elde etmek için, bir polinom trend analizi için çıktının çok kullanışlı bir parçası), hariç Tut varsayılanını koruyarak analiz yoluyla vaka analizi yapılır.

Tek Yönlü ANOVA prosedürü, gruplar arasında eşit varyans varsayımı ihlal edildiğinde ANOVA gerçekleştirmemiz için seçeneklere de sahiptir. Hem Brown-Forsythe hem de Welch testleri eşit olmayan grup varyanslarına uygundur. Bunları şimdi seçmiyoruz çünkü polinom bölümleme sıradan ANOVA’ya dayanıyor; verilerimiz eşit varyans varsayımını ihlal ederse, daha katı bir alfa seviyesi kullanarak F oranını değerlendirirdik. Ana iletişim penceresine dönmek için Devam’ı tıklayın.

Gösterilen Post Hoc iletişim penceresinde, Ryan–Enoit–Gabriel–Welsch Studentized Range testini elde etmek için R-E-G-W Q’yu kontrol ediyoruz; bu test eşit varyansları varsayar ve eğer Levene testi istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç verirse (bu varsayımı karşılayamadığımızı gösterir) Tamhane’nin T2 testi ile analizi tekrar yapardık.

Ana iletişim penceresine dönmek için Devam’ı tıklayın. Gösterilen Kontrastlar iletişim penceresinde, Polinomun işaretlenmesi, yanındaki Derece açılır menüsünü etkinleştirir. Dört grubumuzla elde edebileceğimiz en yüksek polinom kontrastı olduğu için menüden Kübik’i seçin. Ana iletişim penceresine dönmek için Devam’a tıklayın ve analizi gerçekleştirmek için Tamam’a tıklayın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir