PISA Veri Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

PISA Veri Analizi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

10 Kasım 2021 Çıkarımsal analiz nedir Makalede veri analizi Nasıl yapılır Nitel veri analiz yöntemleri Veri analiz yöntemleri PDF Veri analizi Nedir Nasıl Yapılır 0
İşlevsel Olmayan Nitelikler

PISA Veri Analizi

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı

PISA’YA GENEL BAKIŞ

OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 15 yaşındaki öğrencilerin günümüzün bilgi toplumlarının zorluklarını karşılamaya ne kadar hazır olduğunu ölçmek için tüm OECD ülkelerini ve önemli sayıda ortak ülkeyi içeren ortak bir çabadır. Değerlendirme, belirli okul müfredatına hakim olmak yerine gençlerin bilgi ve becerilerini gerçek hayattaki zorluklarla başa çıkmak için kullanma becerilerine odaklanarak geleceğe bakar.

Bu yönelim, yalnızca bilgi edinmeden ziyade bilgi uygulamasıyla giderek daha fazla ilgilenen müfredatın amaç ve hedeflerindeki bir değişikliği yansıtmaktadır. 15 yaşı, çoğu OECD ülkesinde öğrencilerin zorunlu eğitimin sonuna yaklaştığı yaş olduğu için kullanılmaktadır.

PISA, öğrenci performansını değerlendirmek ve öğrenci hakkında ve ayrıca performansı potansiyel olarak etkileyen aile ve kurumsal faktörler hakkında veri toplamak için bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve titiz uluslararası çabadır.

Değerlendirmenin kapsamı ve doğası ile toplanacak arka plan bilgilerine ilişkin kararlar, katılımcı ülkelerde önde gelen uzmanlar tarafından alındı ​​ve ortak, politika odaklı çıkarlar temelinde hükümetleri tarafından ortaklaşa yönlendirildi. Değerlendirme materyallerinde geniş bir kültürel ve dilsel kapsama ulaşmak için önemli çabalar ve kaynaklar ayrıldı.

Çeviri, örnekleme ve veri toplamada sıkı kalite güvence mekanizmaları uygulandı. Sonuç olarak, PISA sonuçları yüksek derecede geçerlilik ve güvenilirliğe sahiptir ve çok sayıda dünya ülkesinde eğitimin sonuçlarının anlaşılmasını önemli ölçüde iyileştirebilir.

Makalede veri analizi Nasıl yapılır
Veri analizi örnekleri
Nitel veri analiz yöntemleri
Veri analiz yöntemleri
veri analizi nedir 7. sınıf
Veri analizi Nedir Nasıl Yapılır
Veri analiz yöntemleri PDF
Çıkarımsal analiz nedir

PISA, değişen dünyaya başarılı bir şekilde uyum sağlamak için gerekli olan yeni bilgi ve becerilerin yaşam boyunca sürekli olarak kazanıldığı dinamik bir yaşam boyu öğrenme modeline dayanmaktadır. PISA, 15 yaşındakilerin gelecekte ihtiyaç duyacağı becerilere odaklanır ve bunları gerçekleştirme yeteneklerini değerlendirmeye çalışır. PISA, öğrencilerin bilgilerini değerlendirir, ancak aynı zamanda onların bilgi ve deneyimlerini yansıtma ve bu bilgileri ve bu deneyimleri gerçek dünya sorunlarına uygulama potansiyellerini de inceler.

Örneğin, gıda güvenliğine ilişkin bilimsel tavsiyeleri anlamak ve değerlendirmek için bir yetişkinin yalnızca besinlerin bileşimi hakkında bazı temel gerçekleri bilmesi yeterli değildir, aynı zamanda bu bilgiyi uygulayabilmelidir. “Okuryazarlık” terimi, bu daha geniş bilgi ve beceri kavramını özetlemek için kullanılır.

PISA, her üç yılda bir veri toplama ile devam eden bir ankettir. İlk PISA araştırması, 2000 yılında 32 ülkede, tutarlı bir şekilde uygulanan standartları takip eden bağımsız denetimli test koşulları altında okullarda cevaplanan yazılı görevler kullanılarak yapılmıştır. 2001 yılı sonlarında veya 2002 başlarında aynı ankete 11 ülke daha katıldı. İkinci anket 2003 yılında 41 ülkede gerçekleştirildi. Tablo 1.1, PISA 2000 ve PISA 2003 için katılımcı ülkelerin listesini vermektedir.

PISA temel olarak okuma, matematik ve bilimsel okuryazarlığı değerlendirir. Her veri toplama için, bu üç alandan biri ana alan olarak seçilirken, diğerleri küçük alanlar olarak kabul edilir. PISA 2000 okumaya odaklanırken, PISA 2003’ün ana alanı matematik okuryazarlığıydı. Test süresinin yaklaşık yüzde 70’i ana alana ayrılır ve geri kalanı küçük alanlar tarafından paylaşılır.

PISA’YI BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

PISA, öğrenci başarısının ilk uluslararası karşılaştırmalı araştırması değildir. Diğerleri, son 40 yılda, öncelikle Uluslararası Eğitimsel Başarıyı Değerlendirme Derneği (IEA) ve Eğitim Test Hizmetinin Uluslararası Eğitimsel İlerleme Değerlendirmesi (IAEP) tarafından geliştirilmiştir.

Bu anketler, müfredatın katılımcı ülkelerde esasen ortak olan bölümleriyle doğrudan bağlantılı sonuçlara odaklanmıştır. Müfredatın bir ülkeye veya daha az sayıda ülkeye özgü yönleri, müfredatın bu bölümlerinin ilgili ülkeler için ne kadar önemli olduğuna bakılmaksızın, değerlendirmelerde genellikle dikkate alınmamıştır.

PISA ile ilgili temel özellikler şunları içerir:

• Hükümetlerin politika dersleri çıkarma ihtiyacına göre belirlenen tasarım ve raporlama yöntemleriyle politika yönelimi;
•Öğrencilerin temel konu alanlarında bilgi ve becerileri uygulama ve çeşitli durumlarda sorunları ortaya koyarken, çözerken ve yorumlarken etkili bir şekilde analiz etme, akıl yürütme ve iletişim kurma kapasitesiyle ilgilenen yenilikçi “okuryazarlık” kavramı;
• PISA’yı öğrencilerin müfredat ve müfredatlar arası yetkinliklerini değerlendirmekle sınırlamayan, aynı zamanda onlardan kendi öğrenme motivasyonlarını, kendileri hakkındaki inançlarını ve öğrenme stratejilerini rapor etmelerini isteyen yaşam boyu öğrenme ile ilgisi;

•Ülkelerin temel öğrenme hedeflerine ulaşmadaki ilerlemelerini izlemelerini sağlayacak düzenliliği;
• Şimdiye kadar bir PISA değerlendirmesine katılan 47 ülke ve PISA 2006 değerlendirmesine katılan 13 ek ülke ile birlikte coğrafi kapsamı ve işbirlikçi doğası, dünya nüfusunun toplam üçte birini ve neredeyse onda dokuzunu temsil etmektedir. dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH);1 ve
• Ülkelerin eğitim sistemlerinin performansını değerlendirmelerini sağlayacak şekilde, zorunlu eğitimlerinin sonuna yaklaşan gençleri yaş bazlı kapsaması. OECD ülkelerindeki gençlerin çoğu ilk eğitimlerine 15 yaşından sonra devam ederken, bu normalde tüm gençlerin genel olarak ortak bir müfredatı takip ettiği temel eğitimin başlangıç ​​döneminin sonuna yakındır.

Bu aşamada, takip edebilecekleri bireyselleştirilmiş ileri öğrenme yolları da dahil olmak üzere, gelecekte kendilerine yardımcı olacak bilgi ve becerileri ne ölçüde edindiklerini belirlemek yararlıdır.

Uzmanlık ve geniş kavramlar açısından teste yapılan bu vurgu, OECD’nin bireylerde yer alan bilgi, beceri, yetkinlikler ve kişisel, sosyal yaşamla ilgili diğer nitelikler olarak tanımladığı insan sermayesini geliştirme konusundaki endişeler ışığında özellikle önemlidir. ve ekonomik refah.

Beşeri sermaye tahminleri, en iyi ihtimalle, tamamlanan eğitim düzeyi gibi vekiller kullanılarak elde edilme eğilimindeydi. Beşeri sermayeye olan ilgi, yetişkin yaşamına tam sosyal ve demokratik katılıma izin veren ve insanları yaşam boyu öğrenenler olmaya hazırlayan nitelikleri içerecek şekilde genişletildiğinde, bu vekillerin yetersizliği daha da netleşir.

PISA, temel eğitimin sonuna yakın bilgi ve becerileri doğrudan test ederek, gençlerin yetişkin yaşamına hazırlık derecesini ve bir dereceye kadar eğitim sistemlerinin etkinliğini inceler. Amacı, bir bilgi bütününün öğretilmesi ve öğrenilmesiyle ilgili olarak değil, eğitim sistemlerinin (toplum tarafından tanımlandığı gibi) altında yatan hedeflerle ilgili olarak başarıyı değerlendirmektir. Okullar ve eğitim sistemleri modern zorluklara odaklanmaya teşvik edilirse, eğitim sonuçlarına ilişkin bu görüş gereklidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir