Özdeğer Problemleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Özdeğer Problemleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

21 Nisan 2022 3x3 matris özdeğer Özvektör Matris özdeğer hesaplayıcı Matris özdeğer ve özvektör hesaplayıcı 0
Yazılım Araçlarının Geliştirilmesi 

Özdeğer Problemleri

MATLAB’de A’ = A simetri koşulunun tam olarak sağlanması önemlidir. Bu, max(max(abs(A-Aí))) için sıfır değeri anlamına gelir. Bazen yuvarlatma hatası olmasaydı simetrik olacak sonuçlar, beklenenin aksine simetrik olmayan sonuçlar doğurabilir.

Örneğin, C simetrik ise A = B C B ′ simetrik olmalıdır. A’yı (A + A’)/2 ile değiştirmek, sonunda mükemmel simetriyi sağlayacaktır. MATLAB işlevi eig, özdeğerleri ve özvektörleri hesaplar. Bir matris simetrik olduğunda, eig gerçek özdeğerleri ve ortonormalize özvektörleri üretir.

Simetrik matrislerin ve ilgili ortonormal öz vektör kümesinin önemli bir özelliği, Y’nin keyfi bir gerçek vektör ve A’nın gerçek simetrik olduğu ikinci dereceden formlarla bağlantılı olarak ortaya çıkar.

F (Y ) işlevi bire bir matristir; dolayısıyla skaler bir fonksiyondur. Y’nin sıfırdan farklı keyfi seçimleri için formun cebirsel işareti, fiziksel uygulamalarda önemlidir. Yazmak için A’nın özvektör ayrıştırmasını kullanalım.

Bu köşegen form, F’nin cebirsel karakterini belirgin hale getirir. Tüm λ ı pozitifse, X’in sıfırdan farklı en az bir bileşeni olduğunda F açıkça pozitiftir. Sonra ikinci dereceden forma pozitif tanımlı denir. Özdeğerlerin tümü pozitif veya sıfır ise, form negatif bir değer alamayacağından ancak X = 0 olmadan sıfıra eşit olabileceğinden, forma pozitif yarı tanımlı denir.

Hem negatif hem de pozitif özdeğerler oluştuğunda, form işaret değiştirebilir ve belirsiz olarak adlandırılır. Özdeğerlerin tümü negatif olduğunda, form negatif tanımlı olarak sınıflandırılır. Bu özelliklerden belki de en önemlisi, formun pozitif tanımlı olması için gerekli ve yeterli koşul, A’nın tüm özdeğerlerinin pozitif olmasıdır.

Yapısal Dinamik Denklemi

Özdeğerler, gerçek aritmetik kullanılarak daha önce belirli bir çözümün oluşturulduğu önemli ikinci mertebeden matris diferansiyel denklemini çözmek için de yararlıdır. Şimdi MATLAB’da sağlanan karmaşık aritmetiği ve çok yönlü matris gösterimini kullanacağız. Yapısal mekanik uygulamaları genellikle ikinci dereceden matris diferansiyel denklemine yol açar.

Bu başlangıç ​​değeri problemini çözmek, belirli bir çözüm ile homojen bir çözümü birleştirmeyi içerir. Aşağıda sunduğumuz çözüm, 1) homojen denklemin öz değerlerinin sıfır olmaması ve 2) matris C’nin sıfır olması durumunda iω’nin homojen diferansiyel denklemin bir öz değeri ile çakışmaması kısıtlamasına tabidir.

Yapısal dinamik denklemini çözmek için bir program yazılmıştır. Yukarıda belirtilen istisnai durumlar için hata kontrolleri yapılır. Sistem sönümlenmemişse (C = 0) ve iω, A’nın bir özdeğeriyle eşleşirse, program yürütmesi sona erer. Sıfır veya tekrarlanan özdeğerlerin oluşması da önlenir. Program, kullanıcı tarafından sağlanan bir fonksiyondan veri okuyan strdyneq adlı bir sürücüden oluşmaktadır.


3×3 matris özdeğer Özvektör
Matris özdeğer hesaplayıcı
Matris özdeğer ve özvektör hesaplayıcı
Özvektör nasıl bulunur
Matris özdeğer nedir
4×4 matris özdeğer
Özvektör nedir
Özdeğer ve özvektör kullanım alanları


Veri hazırlama için bir model olarak üç kütle adlı örnek bir fonksiyon dahil edilmiştir. fhrcmk işlevi, denklemin genel çözümünü oluşturur. Hesaplamanın sonuçları, her seferinde bir bileşen çizilebilir. Program, çizime ek olarak, sistemdeki her serbestlik derecesi için özdeğerleri, çözüm bileşenlerinin bir matrisini ve hareketin alt ve üst sınırlarını gösteren vektörleri çıkarır.

strdyneq işlevi, 25 ve 34. satırlarda fhrmck’i çağırır. Giriş verilerini tanımlayan bir işlevin adı istenir. Kullanıcılar programı test etmek için üç kütle fonksiyonunu kullanabilir. Üç kütleli modeller, düz bir yatay düzlem üzerinde kayan ve dört özdeş yay ve viskoz sönümleyici ile birbirine bağlanan üç özdeş kütlenin konfigürasyonunu oluşturur.

Dıştaki iki kütle duvarlara bağlıdır ve eşit büyüklükte fakat zıt yönlerde kuvvetlere maruz kalır. Orta kütlenin itici gücü yoktur. Sönümlü homojen sistemin dördüncü öz değeri ile neredeyse rezonansa giren zorlama fonksiyonları uygulandığında sistem başlangıçta sıfır sapma ile hareketsizdir.

Bu örnek, zorlama işlevi neredeyse rezonans olduğunda sistem yanıtının nasıl hızla büyüdüğünü göstermek için tasarlandı. Fonksiyon işlevi, 108-109, 132-134 ve 139-140 satırlarında gerçekleşen hesaplama çalışmalarının çoğunu yapar.

Bu örnek, MATLAB’da sağlanan içsel matris operatörlerinin gücünü güzel bir şekilde göstermektedir. Özdeğerleri kullanan çözüm yöntemiyle ilgili son bir uyarı, tekrarlanan özdeğerler veya doğal frekansla rezonansa giren bir zorlama işlevi gibi özel durumlarla bir şekilde sınırlı olmasıdır. ode45 gibi sayısal entegrasyon çözücüler bu tür zorluklara karşı savunmasız değildir.

Dikdörtgen Zar İçin Doğal Frekansları Hesaplama

Özdeğer problemlerinin en kullanışlı uygulamalarından biri lineer sistemler için doğal frekans hesaplamalarında ortaya çıkar. Dikdörtgen bir zarın doğal frekansları için sonlu fark yaklaşımını ve yaklaşık sonuçların kesin değerlerle ne kadar iyi karşılaştırıldığını inceleyelim.

Enine sapmanın sıfır olduğu bir L eğrisi ile sınırlanan (x, y)’de bir R bölgesini işgal eden sıkıca gerilmiş elastik bir zar düşünün. U(x,y,t) enine hareketini yöneten diferansiyel denklem ve sınır şartlarıdır.

Burada T ve ρ membran gerilimini ve kütle yoğunluğunu gösterir. Doğal titreşim modları, sistemin tüm noktalarının aynı anda U (x, y, t) = u(x, y) sin(Ωt) olduğunu söyleyen aynı frekansta hareket ettiği hareket durumlarıdır. Buradan u(x, y)’nin sağladığı sonucu çıkar.

Burada n ve m pozitif tam sayılardır. Kısmi diferansiyel denklem, dikdörtgen bir ızgara üzerinde tanımlanan ikinci dereceden bir sonlu fark yaklaşımı ile değiştirildiğinde, bu değerlerin ne kadar yakından yeniden üretilebileceğini görmek ilginçtir. olarak ifade edilen ızgara noktalarını tanıtıyoruz.

MATLAB işlevi null, sınır koşulu denklemlerini çözmek için kullanılabilir. u = Qz olarak yazarız, burada Q = null(B)’nin ortonormal sütunları vardır. Özdeğer denkleminde yerine koyma ve her iki tarafı Q ′ ile çarpmak, C = Q′AQ olmak üzere Cz = λz biçiminde standart bir özdeğer problemi verir. C’nin özvektör matrisini V ile ifade ederek, orijinal problemin özvektör matrisi u = QV olarak elde edilir ve istenen özdeğerler basitçe C matrisinin de özdeğerleridir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir