ÖĞRENCİ SINAV VERİLERİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ÖĞRENCİ SINAV VERİLERİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

2 Aralık 2021 ÖSYM doluluk oranları 2021 ÖSYM sınav sonuçları ÖSYM Tercih Kılavuzu ÖSYM YKS istatistikleri Ösym YKS istatistikleri 2021 YKS istatistikleri 2020 0
Matris Diferansiyel Denklemler – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

ÖĞRENCİ SINAV VERİLERİ

Test verilerini içeren dosya, uluslararası öğe kalibrasyonu için ve makul değerlerin oluşturulmasında kullanılan tüm öğelere öğrencilerin bireysel yanıtlarını içerir. Bu dosyaya dahil edilen tüm madde yanıtları, öğrencinin o maddedeki puanını içeren tek basamaklı bir formata sahiptir.

PISA maddeleri birimler halinde düzenlenmiştir. Her ünite, bir metin parçası veya ilgili metinler ve ardından bir veya daha fazla sorudan oluşur. Her birim kısa bir etiket ve uzun bir etiketle tanımlanır. Ünitelerin kısa etiketleri dört karakterden oluşur. İlk karakter sırasıyla okuma, matematik, bilim veya problem çözme için R, M, S veya X’tir.

Sonraki üç karakter ünite adını gösterir. Örneğin M124, Yürüyüş adlı bir matematik birimidir. Tam öğe etiketi (genellikle yedi basamaklı), bir ünite içindeki her belirli soruyu temsil eder. Bu nedenle, bir ünite içindeki öğeler aynı ilk dört karaktere sahiptir: Yürüyüş ünitesindeki tüm öğeler ‘M124’ ile başlar, artı bir soru numarası: örneğin, Yürüyüş ünitesindeki üçüncü soru M124Q03’tür.

Kullanıcılar bazı durumlarda soru numaralarının sıralı olmadığını, bazı durumlarda ise soru numaralarının eksik olduğunu fark edebilirler. İlk madde numaralandırması, saha denemesinden önce yapıldı ve sonrasında bazı değişiklikler meydana geldi (saha denemesi, ana değerlendirmeden bir yıl önce gerçekleşti). Örneğin, ana çalışma araçlarının geliştirilmesi sırasında, bazı maddeler bir ünite içinde yeniden sıralanırken, diğerleri madde havuzundan silindi.

Bu dosyada, öğeler etki alanına göre ve etki alanı içindeki kısa etikete göre alfabetik olarak sıralanır. Bu, matematik öğelerinin dosyanın başında, ardından okuma öğeleri, fen öğeleri ve ardından problem çözme öğelerinin göründüğü anlamına gelir. Alanlarda, daha küçük sayısal etiketlere sahip birimler, daha büyük etikete sahip olanlardan önce görünür ve her birimde, ilk soru ikinciden önce gelir ve bu böyle devam eder.
Öğrencilerin atladığı maddeler için, gömülü eksik ve ulaşılamayan eksik maddeler farklılaştırılmıştır.

Her kitapçığın sonunda kümelenen ardışık tüm eksik değerler, eksik serinin ilk değeri dışında, ulaşılamayan bir ‘r’ koduyla değiştirildi. Gömülü ve ulaşılamayan eksik öğeler, ölçeklendirmede farklı şekilde ele alındı. Oturumdan beklenenden daha erken ayrıldığı bildirilen öğrenciler için ulaşılamayan maddeler tüm analizlerde uygulanamaz olarak kabul edildi.

Değerlendirme öğelerinin yeniden kodlanması

Ulusal ve uluslararası ölçeklendirme süreçlerinden önce yeniden kodlanması gereken bazı maddeler:

• Çift basamaklı olarak kodlanan maddeler (yalnızca matematik, fen ve problem çözme), yalnızca maddeye verilen puana karşılık gelen ilk basamak korunarak kısaltılmıştır. Bir istisna, kod 13’ün 0’a yeniden kodlandığı M462Q01 öğesidir;
• Diğer öğeler yeniden kodlandı ve/veya birleştirildi. Bu öğeler yeniden etiketlendi. Bu tür öğeler için önceki kısa etiketin sonuna ‘T’ karakteri eklendi;
•Sayısal değişkenler puanlara kodlanmıştır, yani yanlış cevap (0), doğru cevap (1), eksik cevap (9) veya uygulanamaz (7);
• Bazı sorular birkaç doğru/yanlış veya evet/hayır öğesinden oluşuyordu. Bir soru da birkaç çoktan seçmeli maddeden oluşuyordu (M833Q01). Bu öğeler yeni değişkenler halinde birleştirildi. Yeni kodlar, maddelerin alt kümesindeki doğru cevapların sayısına karşılık gelir; ve
• Son olarak, maddelerin bir alt kümesini (R219Q01, M192Q01, M520Q01 ve M520Q03 ) içeren dört madde bir araya getirilerek yeni değişkenler oluşturulmuştur. Birleşik kodlar, bu dört maddede yer alan alt maddelerin her birine verilen doğru cevapların sayısına karşılık gelmektedir.


YKS istatistikleri 2020
Ösym YKS istatistikleri 2021
ÖSYM sınav sonuçları
ÖSYM YKS istatistikleri
ÖSYM doluluk oranları 2021
2019-YKS istatistikleri
ÖSYM kılavuz
ÖSYM Tercih Kılavuzu


Öğe silme

Değerlendirme verileri başlangıçta ülkeye göre ölçeklendirildi ve madde parametre tahminleri ülkeler arasında analiz edildi. Madde karar süreci sırasında, belirli ülkeler için bazı maddeler işaretlendi ve bu maddeler üzerinde ek kontroller yapmak için bir danışma süreci gerçekleştirildi. İstişareler, ulusal düzeyde birkaç, uluslararası düzeyde ise iki maddenin silinmesiyle sonuçlandı.

Uluslararası düzeyde silinen iki öğe S327Q02 ve M434Q01T idi. Ulusal olarak silinen öğeler Tablo A1.1’de listelenmiştir. Ulusal düzeyde silinen bu öğeler ve uluslararası düzeyde silinen iki öğe, uygulanamaz olarak yeniden kodlandı ve ne uluslararası ölçeklendirmeye ne de makul değerlerin oluşturulmasına dahil edilmedi.

Maddelere atanan uluslararası puanlar

Farklı kategorilere ayrılan nihai puanlar Ek 10’da sunulmaktadır. Kodlar, nihai uluslararası kalibrasyon için aldıkları puanlara göre gruplandırılmıştır.

EK TEKNİK BİLGİLER VE SÖZLÜK

Kod kitabı

Kod çizelgesi, değişkenleri ve bunlarla ilişkili tüm olası değerleri tanımlayan bir belgedir. Değişken adına ek olarak, değişken etiketini, tüm olası yanıtları (yani, çoktan seçmeli öğeler olması durumunda tüm alternatiflerin değerlerini ve her bir alternatifin tam etiketini gösterir), değişkenin türünü (örn. dize veya sayısal) ve değerlerin gerçek veri dosyasında gösterildiği sütunlar.

Özetler, anketlere dahil edilen her madde için istatistikleri ve performansla olan ilişkiyi gösteren bir dizi tablo içerir. Tablolar, yanıt kategorisi başına öğrenci yüzdesini ve her bir yanıt kategorisindeki öğrenci grubunun performansını gösterir.

Çift haneli kodlama

Öğrencilerin yanıtları, doğru veya yanlış olmasının yanı sıra, fikirleri ve düşünceleri hakkında da değerli bilgiler verebilir. Matematik ve fen için işaretleme kılavuzları, çeşitli doğru ve yanlış yanıt türlerinin sıklığının yeniden kodlanabilmesi için işaretleme için iki basamaklı bir kodlama sistemi içeriyordu. İlk rakam gerçek puandır. İkinci basamak, öğrencinin maddeyi yanıtlamak için kullandığı stratejilere göre farklı türdeki yanıtları sınıflandırmak için kullanılır.

Çift haneli kodları kullanmanın iki ana avantajı vardır. İlk olarak, öğrencilerin kavram yanılgıları, yaygın hataları ve problem çözmeye yönelik farklı yaklaşımları hakkında daha fazla bilgi toplanabilir. İkinci olarak, çift basamaklı kodlama, kodların hiyerarşik düzeylerini açıkça belirterek, kodların daha yapılandırılmış bir şekilde sunulmasına olanak tanır. İkinci haneyi içeren değerlendirme veri dosyaları ulusal merkezlerde mevcuttu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir