MATLAB Grafiklerinin Temel Yönleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

MATLAB Grafiklerinin Temel Yönleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

19 Nisan 2022 Matlab Ders Notları Matlab fonksiyon örnekleri MATLAB komutları 0
Eşlenik Gradyan Yöntemi – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

Lineer İlişki

Bilinen r, a, t1, t2 için, q2, q0, s, p dört niceliği lineer olarak ilişkilidir ve bu değerlerden herhangi biri diğer üçü cinsinden bulunabilir. Örneğin, q0 = q2 = 0 olduğunda, istenen bir ödeme faktörü p sağlamak için gereken tasarruf faktörü s, faydalı denklemden hesaplanabilir.

Yukarıdaki denklemleri kullanan bir MATLAB programı, R,A,I,t1,t2,q0,s,p,q2 dokuz parametresinin genel kombinasyonları için q(t)’yi hesaplamak ve çizmek için yazılmıştır. Program, verilerin finans fonksiyonunun çağrı listesinden geçirilmesine izin verir veya hiçbir çağrı listesi verisi geçmediğinde etkileşimli giriş etkinleştirilir.

Finans, verileri okumak için inputv işlevini ve q(t)’yi değerlendirmek için savespnd işlevini çağırır. İlk önce bazı sayısal sonuçlar göstereceğiz ve ardından kodun seçilen kısımlarını tartışacağız. Başlangıçta 10.000 ABD Doları sermaye ile başlayan birinin 40 yıl boyunca tasarruf etmeyi ve ardından 20 yıl boyunca tasarruftan yıllık 50.000 ABD Doları çekmeyi beklediği ve bu sırada kalan sermayenin 100.000 ABD Doları olacağı bir durumu düşünün.

Enflasyondan önceki yatırım oranının R = 8 olduğunu ve enflasyon oranının I = 4 olduğunu varsayalım. 60 yıllık dönem boyunca, yıllık tasarruflar ve emeklilik ödeme tutarı, enflasyona eşit olacak şekilde artırılacaktır, böylece A = 4 olacaktır. s’nin gerekli değeri ve enflasyona göre düzeltilmiş varlıkların zamanın bir fonksiyonu olarak bir grafiğidir belirlenecek. Program çıktısı, s’nin bilinmeyen değeri nan olarak girildiğinde (IEEE aritmetiğinde Sayı Değil anlamına gelir), 6417 $’lık bir düzeltilmiş değerin hesaplandığını gösterir.

Bu, varsayılan yatırım getirisi oranıyla, yıllık 6417 $’lık bir başlangıç ​​oranında tasarruf etmenin ve bu miktarı sürekli olarak enflasyona eşitlemenin, istenen enflasyona göre düzeltilmiş ödemeyi sağlamak için yeterli olacağını söylüyor. Ayrıca 40 yılın sonunda biriken enflasyona göre düzeltilmiş finansal sermaye 733.272 $’dır. q(t)’nin ilgili grafiği, metin ekranında listelenen verileri çoğaltır. Okuyucu, R = 11 varsayarak açıklayıcı hesaplamayı tekrarlamayı ilginç bulabilir, bu durumda tasarruf katsayısı büyük ölçüde sadece 1060$’a düşürülür.

MATLAB Grafiklerinin Temel Yönleri

MATLAB’ın eğrileri ve yüzeyleri çizme yetenekleri çok yönlüdür ve anlaşılması kolaydır. Aslında, MATLAB’ı öğrenmek için gereken çaba, yalnızca çizimler oluşturmak, grafik görüntüleri kaydetmek ve bir lazer yazıcıda yayın kalitesinde grafikler çıkarmak için kullanılsa bile ödüllendirici olurdu. MATLAB’a çok sayıda yardım özelliği ve iyi yazılmış demo programları dahildir.

Kullanıcılar, demo programlarını yürüterek ve ilgili kodu inceleyerek, programlarında grafik uygulamak için gerekli teknikleri hızlı bir şekilde anlayabilirler. Bu bölümde birkaç grafik komutu anlatılmaktadır. Bu komutlar birçok uygulamada kullanışlıdır ve ustalaşmak için uzun zaman gerektirmez.

Bu sonraki bölüm, MATLABís grafiklerini kullanmanın temellerine hızlı bir genel bakış sağlar. Bu bölümdeki sonraki bölümlerde, bu grafik temel öğelerini kullanan ilginç uygulamaları içeren birkaç ek örnek (aşağıdaki tabloda özetlenmiştir) sunulmaktadır.


Matlab veya komutu
Matlab Ders Notları
MATLAB nokta KULLANIMI
Matlab fonksiyon örnekleri
Matlab Ders Notları PDF
MATLAB pdf Türkçe
MATLAB komutları ve anlamları
Matlab konu anlatımı


Grafiklere Genel Bakış

Aşağıdaki komutlar, grafik fonksiyonlarının ve MATLAB’da bulunan diğer fonksiyonların anlaşılmasını hızlandıracağından yürütülmelidir.

Örnek programlar, ilgilenilen programları listelemek için type komutu kullanılarak etkileşimli olarak incelenebilir. Kütüphane programları MATLAB editörü kullanılarak da incelenebilir ve yazdırılabilir, ancak orijinal kütüphane dosyalarının yanlışlıkla üzerine değişikliklerle yazılmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca, komut penceresindeki metin çıktısı çeşitli şekillerde yakalanabilir.

Bunlardan bazıları şunlardır: (1) İlgilenilen materyali vurgulamak için fareyi kullanın. Ardından çıktıyı yazıcıya göndermek için dosya menüsündeki îPrint Selectedî’yi kullanın; (2) Çerçevelenen metni panoya kopyalamak için CTRL-C’yi kullanın. Ardından yeni bir dosya açın ve metni yeni dosyaya yapıştırmak için CTRL-V’yi kullanın; ve (3) sonraki komut penceresi çıktısını seçilen dosyaya yazdırmaya başlamak için günlük mysave.doc gibi bir günlük komutu kullanın. Bu yazdırma, günlük kapalı kullanılarak kapatılabilir. Ardından dosya, standart düzenleyici komutları kullanılarak düzenlenebilir, değiştirilebilir veya diğer metinlerle birleştirilebilir.

MATLAB grafiklerinin, tutma grafikleri, gölgeleme ve ışık kaynaklarının kontrolü, film oluşturma vb. dahil olmak üzere daha gelişmiş özellikleri, mevcut metnin kapsamını aşmaktadır. Bunun yerine aşağıda listelenen temel komutları kullanmaya ve basit animasyonlar üretmeye odaklanıyoruz. Gelişmiş grafikler, MATLAB kılavuzları ve ilgili demo programları incelenerek öğrenilebilir.

Burada tartışılan başlıca grafik komutları şunlardır. Bu komutların tümü, diğer birçok komutla birlikte, MATLAB’daki yardım tesisleri tarafından kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir. Kullanıcı, ìhelp plotî yazarak ve demo programlarını çalıştırarak bu yeteneklere giriş yapabilir. MATLAB grafiklerinin nasıl kullanıldığına dair değerli bilgiler sağladığından, demo programı için eşlik eden kod incelenmelidir.

Polinom ve Spline İnterpolasyonunu Karşılaştırma Örneği

Arctan(x), exp(x), sin(x), vb. gibi birçok tanıdık matematiksel fonksiyon, Taylor serisi açılımları ile x = 0’a yakın bir şekilde temsil edilebilir. Bir seri açılımı hızla yakınsarsa, seride birkaç terim almak iyi polinom yaklaşımları üretebilir.

Böyle bir prosedürün makul olduğunu varsayarsak, polinom yaklaşımına bir yaklaşım, örneğin (x i , yi ), 1 ≤ i ≤ n gibi bazı veri noktalarını almak ve bu noktalardan geçen n − 1 dereceli polinomu belirlemektir. Eşit aralıklı verilerin kullanılmasının uygun olduğu ve polinom terimlerinin sayısının arttırılmasının, yaklaşıklık fonksiyonunun doğruluğunu iyileştirmesi gerektiği makul görünmektedir.

Aslında, x değerlerinin eşit aralıklarla yerleştirildiği bir y(x) fonksiyonu üzerindeki noktalardan geçen bir polinomun, genellikle veri noktaları arasında düzgün olmayan ve enterpolasyon aralığının sonunda salınım eğilimi gösteren yaklaşık değerler verdiği gösterilmiştir.

Polinom sırasını artırarak salınımı azaltmaya çalışmak durumu daha da kötüleştirir. Şaşırtıcı bir şekilde, a ≤ x ≤ b aralığına göre aralık sonlarına yakın verileri kümeleyen, eşit olmayan aralıklı özel bir nokta kümesi tercih edilir. Bu formül, Conte ve de Boor tarafından tanımlanan anlamda optimal olarak seçilen Chebyshev noktaları olarak adlandırılan şeyi tanımlar.

Aşağıdaki program, bilinen 1/(1+x 2) fonksiyonuna enterpolasyonlu yaklaşımlar üretmek için çoklu uyum, polival ve eğri MATLAB fonksiyonlarını kullanır. Örnek, polinom interpolasyonu için veri noktalarının aralığının sonuçları ne kadar güçlü bir şekilde etkileyebileceğini gösterir ve ayrıca bir spline enterpolasyonunun yüksek dereceli polinomlardan daha iyi bir seçim olabileceğini gösterir. Vektörler (xd, yd) tarafından tanımlanan veri noktaları aracılığıyla n dereceli bir en küçük kareye uygun polinom ile verilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir