Log-Lineer Modeli – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Log-Lineer Modeli – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

24 Aralık 2021 Lineer ve Logaritmik farkı Logaritmik ölçek nedir Logaritmik ve lineer grafik farkı Tradingview logaritmik Nedir Tradingview logaritmik ve lineer farkı 0
FREKANS ANALİZİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Log-Lineer Modeli

Regresyon Eğrisi Tahminini Analiz Et… Bu sefer bağımlı değişken gaspday, bağımsız ise ortalama sıcaklık. Hem doğrusal hem de logaritmik modelleri seçin ve tahmin edilen değerleri ve artıkları kaydedin.

Tahmini logaritmik denklem şu şekilde çıkıyor: gaspday = 40.597 – 9.338 ln(ortalama sıcaklık)

Logaritmik regresyonun güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Kalıntı analizi hakkındaki yorumunuz nedir?
Doğrusal modelde, sıcaklıktaki bir derecelik artış, yaklaşık 0.22 termlik bir azalma ile ilişkilidir. Logaritmik modelde eğimi nasıl yorumluyoruz?

Her zaman sahip olduğumuz mantığı uygula. Eğim, x’te bir birimlik bir değişiklik verildiğinde, y’deki marjinal değişikliktir. x sıcaklığın doğal logu olduğundan, eğim, sıcaklık logu 1 arttığında tüketimin 9.338 term azalacağı anlamına gelir. Buradaki anahtar, doğal log fonksiyonundaki bir birimlik farklılıkların sıcaklıktaki sürekli artan değişikliklerle ilişkili olmasıdır. sıcaklık ölçeğini yukarı doğru hareket ettirirken.

15. Oturumda, sıcaklığın 40 derece olduğu bir ay boyunca gaz tüketimini tahmin etmek için lineer regresyon modelini kullandık. Bunu dönüştürülmüş verilerle tekrar yapmak istediğimizi varsayalım. 40’ın değerini basitçe değiştiremeyiz, çünkü x artık sıcaklık değil, sıcaklığın doğal logaritmasıdır. Bu nedenle, tahmin edilen denklemde ln(40)’ı yerine koymalıyız.

Bunu yapmak, gaz tüketiminin bir tahminini verecektir. Ortalama 40 derece sıcaklıkta bir ay için tahmini tüketim nedir?

Basit doğrusal modelde, ortalama 75°’lik bir sıcaklık için negatif bir tüketim tahmini elde ettik. ln(75) kullanarak bu yeni modelle tüketimi tahmin edin. Bu sonuç da olumsuz mu?

Daha Fazla Değişken Ekleme

Basit regresyon veya tek bir dönüştürülmüş değişken kullanmakla sınırlı değiliz. Çoklu regresyonun tüm teknikleri ve uyarıları hala geçerlidir. Başka bir deyişle, bazı dönüştürülmüş verileri ve diğer dönüştürülmemiş değişkenleri de içeren bir çoklu regresyon modeli oluşturulabilir.

Eğri Tahmini komutu bizi tek bir bağımsız değişkenle sınırlar, ancak istediğimiz herhangi bir değişkeni dönüştürmek için Hesapla komutunun nasıl kullanılacağını gördük ve birden çok bağımsız değişken kullanmamıza izin verdi.

Ek olarak, bağımlı değişkeni dönüştürebiliriz. Bu, tahminlerin yorumlanmasında daha fazla dikkat gerektirir, çünkü onlarla çalışabilmemiz için uydurulan değerlerin dönüştürülmemiş olması gerekir.

1. İlk Galileo deneyinden (ilk iki sütun) elde edilen verilere dönün ve Eğri Tahmini komutunu kullanarak ikinci dereceden ve kübik modelleri sığdırın. Sonuçların karşılaştırmasını tartışın.

2. Bir top 1.500 punti’den düşürüldüğünde yatay yuvarlanmayı tahmin etmek için iki yeni modeli kullanın. İki tahmini, karekök modelini kullanarak bir tahminle karşılaştırın. Üç tahmin arasındaki farkları yorumlayın, en iyi olduğunu düşündüğünüz tahmini seçin ve neden onu seçtiğinizi açıklayın.

3. Üçüncü ve dördüncü sütunlardaki verilere eğrisel bir model uydurun. Formüle edebileceğiniz en iyi modeli seçmek için hem mantık hem de istatistiksel ölçütleri kullanın.


Lineer ve Logaritmik farkı
Tradingview logaritmik Nedir
Logaritmik ve lineer grafik farkı
Logaritmik ölçek nedir
Tradingview lineer grafik
Tradingview logaritmik ve lineer farkı
Lineer artış ne demek
TradingView lineer logaritmik


4. Karın çevresini bağımsız bir değişken olarak kullanarak vücut yağ yüzdesini tahmin etmek için doğrusal, ikinci dereceden ve logaritmik modellerin sonuçlarını karşılaştırın ve karşılaştırın. Her bir modelin mantığını ve ayrıca artıkları ve uygunluk ölçütlerini değerlendirin.

5. Gebelik süresini bağımsız bir değişken olarak kullanarak toplam uyku saatlerini tahmin etmek için doğrusal, ikinci dereceden ve logaritmik modellerin sonuçlarını karşılaştırın ve karşılaştırın. Her modelin mantığını ve ayrıca artıkları ve uyum iyiliği ölçümlerini değerlendirin.

6. Sivil işsizlik oranını bağımsız bir değişken olarak kullanarak, yardım isteyen reklamların işsizlerin sayısına oranını tahmin etmek için doğrusal, ikinci dereceden ve logaritmik modellerin sonuçlarını karşılaştırın ve karşılaştırın. Her modelin mantığını ve ayrıca artıkları ve uyum iyiliği ölçümlerini değerlendirin.

7. Bağımsız bir değişken olarak yardım isteyen reklamların işsizlerin sayısına oranını kullanarak ortalama haftalık yeni işsizlik taleplerini tahmin etmek için doğrusal, ikinci dereceden ve logaritmik modellerin sonuçlarını karşılaştırın ve karşılaştırın. Her bir modelin mantığını ve ayrıca artıkları ve uygunluk ölçütlerini değerlendirin.

8. Öğrenci başına harcamanın doğal logaritmasını kullanarak bir eyalet dışı öğrenim modeli oluşturun. Log-lineer modelin sonuçlarını basit lineer modelin sonuçlarıyla karşılaştırın.

9. [Gelişmiş] Dönüştürülmüş verileri kullanarak çoklu bir regresyon modeli oluşturabiliriz. Veri Düzenleyicinizde, öğrenci başına harcamaların doğal günlüklerini ve ortalama birleşik SAT puanlarını temsil eden iki yeni değişkeni hesaplayın. Ardından, Linear Regresyon komutunu kullanarak, bağımlı değişken olarak Durum Dışı eğitimi ve bağımsız değişkenler olarak ln(harcama) ve ln(combsat) kullanarak bir model tahmin edin. Bu çoklu regresyon modelinin sonuçlarını önceki sorudaki modelin sonuçlarıyla karşılaştırın.

10. Bu dosyadaki bir değişkene Isıtma Derecesi Günleri [hdd] adı verilir. 65o F’lik bir taban sıcaklığının altındaki günlük ortalama sıcaklık sapmalarının toplamına eşittir. Bu nedenle, HDD için yüksek değere sahip bir ay çok soğuktu. Gaspday’i bağımlı değişken ve hdd’yi bağımsız değişken olarak kullanarak doğrusal, ikinci dereceden, kübik ve logaritmik modelleri tahmin edin ve karşılaştırın. Hangisi en iyisi gibi görünüyor?

Bunlar bir bowling liginin sonuçları. Her kişi, üç diziden oluşan bir “seri” atar (maksimum puan = her dizi için 300).

11. Bir bowling oyuncusunun ilk ipinin skoruna dayanarak seri toplamını tahmin edip edemeyeceğimizi bilmek istediğimizi varsayalım. Tüm ilgili istatistiklere ve grafiklere bakarak doğrusal bir modeli seçtiğiniz başka bir modelle karşılaştırın.

12. Sanayi üretimi Endeksi’ni bağımlı, dayanıklı tüketim mallarını bağımsız değişken olarak kullanarak doğrusal, kübik ve logaritmik modeller oluşturun. Modellerin güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırın.

13. Dayanıklı tüketim malları üretimini bağımlı, dayanıksız tüketim mallarını bağımsız değişken olarak kullanarak doğrusal, kübik ve logaritmik modeller oluşturun. Modellerin güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırın.

14. Tüketim malları üretimini bağımlı, dayanıklı tüketim mallarını bağımsız değişken olarak kullanarak doğrusal, kübik ve logaritmik modeller oluşturun. Modellerin güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir