KÜRESELLİK DEĞERLENDİRİLMESİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

KÜRESELLİK DEĞERLENDİRİLMESİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

27 Ekim 2021 Hiper küreselleşmeciler Küreselleşme nedir Küreselleşme Nedir Makale Küreselleşme nedir pdf Küreselleşme Nedir Sosyoloji Küreselleşmenin Boyutları Küresellik ilkesi Nedir 0
Titanik Veri Kümesi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

OMNIBUS ANOVA’NIN YAPILANDIRILMASI

Gösterilen iletişim penceresine ulaşmak için Seçenekler düğmesine tıklayın. Pencerenin üst kısmı Tahmini Marjinal Ortalamalara ayrılmıştır. Tedavi değişkeninin etkisi istatistiksel olarak anlamlıysa, çoklu karşılaştırma prosedürümüzü gerçekleştirmek için bu seçeneğe geri döneceğiz.

Şimdilik, çok yönlü ANOVA’ya odaklanıyoruz. Ekran etiketli pencerenin alt kısmında, gözlemlenen ortalamaları ve standart sapmaları çıkarmak için Tanımlayıcı istatistikleri kontrol edin. Ana iletişim penceresine dönmek için Devam’a ve çok amaçlı analizi çalıştırmak için Tamam’a tıklayın.

OMNIBUS ANALİZ KODLAMA VE AÇIKLAMASI İÇİN SPSS ÇIKTI

Konu İçinde Faktörler tablosunu göstermektedir. SPSS’nin her birine atadığı değer kodları ile tekrarlanan ölçümün seviyelerini sunar; analizi doğru kurduğunuzu doğrulamak için iyi bir yoldur. Bu kodlar, prepost değişkenimizin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisini elde edip etmediğimizi soracağımız ikili karşılaştırmaları sunarken SPSS tarafından kullanılacaktır.

Tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur. Her koşul için gözlemlenen ortalamaları, standart sapmaları ve örnek boyutlarını içerirler.

KÜRESELLİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Mauchly’nin Küresellik Testinin sonuçlarını sunar (bu, GLM Tekrarlanan Ölçümler tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir). John William Mauchly, 1946’da John Eckert ile birlikte ENIAC adlı ilk genel amaçlı elektronik dijital bilgisayarı yapan bir fizikçiydi. 1940’ta küresellik testini yayınladı.

Mauchly’nin testi aynı anda iki varsayımı değerlendirir: (a) denek içi değişkenin düzeylerinin eşit varyansa sahip olduğu (yani, varyansın homojenliği olduğu); ve (b) denek içi değişkenin düzey çiftlerinin aynı ölçüde ilişkili olduğunu (boş hipotez, düzeyler arasındaki bağıntıların birbirinden farklı olmadığını belirtir).

Bu son değerlendirme nedeniyle, bir Mauchly testinin anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için denek içi değişkenin ikiden fazla seviyesinin olması gerektiğini belirtmekte fayda var. Yani, test en az bir korelasyonu (ör. Düzey 1 ve Düzey 2’nin korelasyonu) başka bir korelasyonla (ör. Düzey 1’in Düzey 3 korelasyonu) karşılaştırmalıdır. Eğer denek içi değişkenin sadece iki seviyesi varsa, onu karşılaştırabileceğimiz başka bir korelasyon olmadan sadece bir korelasyon olacaktır.

Denek içi değişkenin üç veya daha fazla seviyesiyle, ikiden fazla korelasyon vardır ve bu nedenle Mauchly’nin küresellik testi etkinleştirilir. Örneğin, üç düzeyimiz olsaydı, Düzey 1 ve 2, Düzey 2 ve 3 ve Düzey 1 ve 3’ün korelasyonlarını karşılaştırabilirdik. Buradaki boş hipotez, korelasyonların karşılaştırılabilir büyüklükte olduğudur. Mauchly testi, varsayımın karşılanmadığını gösteren anlamlıysa, SPSS tarafından otomatik olarak sağlanan düzeltmelerden birini kullanmalısınız.

Ki kare dağılımına karşı değerlendirilen Mauchly testi istatistiksel olarak anlamlıydı, W (9) = 0.036, p < .05. Bu, küresellik varsayımını ihlal ettiğimizi gösterir. Mauchly’nin W’si 9 df ile değerlendirilir, çünkü korelasyonların on ikili karşılaştırması vardır (bir seferde iki kez alınan beş seviye on kombinasyona izin verir) ve serbestlik dereceleri, karşılaştırma sayısı eksi bir olarak hesaplanır.

Küresellik ihlali göz önüne alındığında,  Epsilon başlığı altında gösterilen mevcut düzeltmelerden birini kullanırdık. En yaygın olarak kullanılan iki düzeltme Greenhouse-Geisser ve Huynh-Feldt’tir, çünkü muhtemelen alt sınır düzeltmesi birçok kişi tarafından fazla tutucu olarak kabul edilir. Üç düzeltmenin tümü, F oranı için serbestlik derecelerini tabloda gösterilen ilgili epsilon değeriyle çarparak ve bu ayarlanmış serbestlik derecelerine karşı F’nin önemini değerlendirerek çalışır.

Küresellik ilkesi Nedir
Küreselleşme nedir
Küresellik Ne Demek
Küreselleşme Nedir Makale
Küreselleşme nedir pdf
Küreselleşmenin Boyutları
Hiper küreselleşmeciler
Küreselleşme Nedir Sosyoloji

KONU İÇİ DEĞİŞKENİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Denekler arası varyansın özet tablosunu gösterir. Önemli bir küresellik testi ile Greenhouse-Geisser ayarını kullanıyoruz. 0.488’in Şekil 10.12’sinde gösterilen Sera–Geisser Epsilon değerini, Varsayılan Küresellik için serbestlik dereceleriyle çarparak, Şekil 10.13’te gösterilen serbestlik derecelerini elde ettiğimize dikkat edin. Böylece (4) (0.488) = 1.951 ve (28)(0.488) = 13.657. Bu, F oranını değerlendirmede daha az serbestlik derecesine (daha az güce) sahip olduğumuz için daha sıkı bir anlamlılık testi ile sonuçlanır.

Şekil 10.13’te görülebilen, denek içi varyansın iki kaynağı vardır; biri prepostun bağımsız değişkeni ve diğeri denek içi hata (Tedavi × Denekler etkileşimidir) için. SPSS’nin etiketinde Error(PREPOST) belirterek hata varyansını doğrudan etkiye bağladığını unutmayın; teknik olarak, bu hata teriminin tam etiketi Prepost × Subjects etkileşimidir ancak SPSS, tüm denek içi hata terimleri için etiketin “× Denekler” bölümünü dışarıda bırakır.

SPSS, etkiyi parantez içinde sağlar çünkü birden fazla denek içi değişken içeren analizlerde her etkinin kendi hata terimi olacaktır; bu tür etiketleme, bu durumlarda özet tabloyu okumamıza yardımcı olması açısından çok yararlı olacaktır.

Şekil 10.13’ten görülebileceği gibi, denek içi değişken, Greenhouse-Geisser düzeltmesi altında istatistiksel olarak anlamlıydı, F (1.951, 13.657) = 18.624, p < .05, η2 = 0.727. Burada sahip olduğumuz gibi ikiden fazla koşulla, bu önemli etki, araçlar için çoklu karşılaştırmalar yapmak için ipucumuzdur.

KONULAR ARASINDAKİ VARYANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Varyansın denekler arası kısmı gösterilmektedir. Intercept, burada ele almadığımız tam modele odaklanır. SPSS’nin Hata dediği şey, bireysel farklılıkları temsil eden varyanstır; bu etki için bir F oranı hesaplamaz.

ANOVA SONRASI ANALİZİN SPSS’DE YAPILMASI

Değişkenlerinizi, omnibus analizinde yaptığınız gibi tanımlayın, böylece Şekil 10.8’de gösterdiğimiz gibi yapılandırılmış bir ana iletişim penceresine sahip olursunuz. Seçenekler iletişim penceresine ulaşmak için Seçenekler düğmesine tıklayın. Herhangi bir şey seçiliyse pencerenin alt (Görüntü) kısmını temizleyin, çünkü bu bilgi çok amaçlı analizde üretilmiştir ve muhtemelen sizin için kullanılabilir durumdadır. Şimdi bu pencerenin üst kısmı ile çalışacağız.

Seçenekler iletişim penceresinin üst kısmı, Tahmini Marjinal Ortalamalara odaklanır. Bunu, önemli bir etkileşim elde eden basit etki testlerinin yapılandırılmasında önceki bölümlerde kullandık. Burada karşılaştırılabilir bir şey yapıyoruz.

Eşleştirilmiş karşılaştırma prosedürünü gerçekleştirmek için bir tıkla ve tıkla yöntemini kullanarak gösterilen adımları izleyin: Prepost değişkenini Display Means for paneline tıklayın. Ana efektleri karşılaştır kutusuna bir onay işareti koyun ve kutuyu işaretlediğinizde etkin hale gelecek olan açılır menüden Bonferroni’yi seçin. Bu, tıpkı basit bir efekt analizi yapıyormuşuz gibi yapılacak Bonferroni düzeltilmiş ikili karşılaştırmalar üretecektir. Ana iletişim penceresine dönmek için Devam’a tıklayın ve analizi çalıştırmak için Tamam’a tıklayın.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir