Konsantrasyon Ölçüleri – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Konsantrasyon Ölçüleri – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

25 Şubat 2022 Absorbans konsantrasyon HESAPLAMA Konsantrasyon hesaplama formülü Konsantrasyon hesaplama programı Yüzde konsantrasyon soruları 0
Ön ve Son İşleme

Konsantrasyon Ölçüleri

Yukarıdaki dağılım ölçüleri ampirik araştırmalara hakimdir. Aşağıdaki soruya (az ya da çok doğru) yanıt verirler: Gözlemler bir konum parametresinden ne ölçüde sapar? Ancak bazen başka bir soru ortaya çıkar: Bir özellik (örneğin satışlar) belirli istatistiksel birimlerden oluşan bir grupta (örneğin bir dizi firma) ne kadar yoğundur. Örneğin, AB’nin Rekabet Genel Müdürlüğü, planlı bir devralmanın belirli bir pazarda aşırı yüksek konsantrasyon oluşturup oluşturmayacağını araştırabilir. Bu amaçla, satışların, gelirlerin vb. yoğunlaşmasını ölçmek için göstergelere ihtiyaç vardır.

Konsantrasyonu ölçmenin en basit yolu konsantrasyon oranını hesaplamaktır. CRg olarak kısaltılan konsantrasyon oranı, en yüksek özellik değerlerine sahip g istatistiksel birim tarafından elde edilen bir miktarın (ör. gelirler) yüzdesini gösterir. Beş şirketin her birinin %20 pazar payına sahip olduğunu varsayalım.

En büyük iki şirket için piyasa yoğunlaşma oranı CR2 0,2 ​​× 0,2 veya 0,4’tür. Diğer yoğunlaşma oranları da benzer bir şekilde hesaplanabilir: CR3 1⁄4 0,2 × 0,2 × 0,2 1⁄4 0,6, vb. Belirli bir g için yoğunlaşma oranı ne kadar büyükse, g en büyük şirket tarafından kontrol edilen pazar payı o kadar büyük olur.

Almanya’da g resmi istatistiklerde minimum üç değere sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri’nde minimum değer dörttür. Daha küçük değerler yayınlanmaz çünkü rakiplerin birbirlerinin pazar paylarını göreceli bir hassasiyetle belirlemesine izin verir ve böylece gizlilik düzenlemelerini ihlal eder.

Bir diğer çok yaygın konsantrasyon ölçüsü Herfindahl endeksidir. İlk olarak O.C. Herfindahl, 1950’de ABD çelik endüstrisindeki yoğunlaşma araştırmasında, endeks, her bir özelliğin kare paylarının toplanmasıyla hesaplanır.

Bu nedenle Herfindahl indeksinin değeri 1/n (tüm istatistiksel birimlerin aynı payları göstermesi ve konsantrasyon olmaması koşuluyla) ile 1 (yalnızca bir istatistiksel birim bir özelliğin tam değerini kendisi için yakalar; yani tam konsantrasyon) arasında değişir.

Son ve önemli bir konsantrasyon ölçüsü, Lorenz eğrisinin grafiksel gösteriminden elde edilebilir. Şekil 3.24’teki orta düzeyde bir piyasa konsantrasyonu örneği ile eğriyi düşünün. Her şirket pazarın %20’sini veya tüm şirketlerin 1/5’ini temsil eder. Şirketler daha sonra x ekseninde ilgili özellik değişkeninin (örneğin satışlar) boyutuna göre küçükten büyüğe doğru sıralanır.

x ekseni, y ekseninde karşılık gelen kümülatif pazar payları ile %20 nokta aralıklarla yerleştirilmiştir. En küçük şirket (yani şirketlerin en düşük %20’si) satışların %10’unu oluşturur. En küçük iki şirket (yani şirketlerin en düşük %40’ı) satışların %20’sini oluştururken, en küçük üç şirket satışların %30’unu oluşturur ve bu böyle devam eder.


Konsantrasyon hesaplama formülü
Yüzde konsantrasyon soruları
Sulandırma oranı hesaplama
Konsantre çözelti Nedir
Konsantrasyon birimi
Konsantrasyon hesaplama programı
Absorbans konsantrasyon HESAPLAMA
Yüzde çözelti hazırlama


Sonuç, bir “sarkma” eğrisidir. Eğrinin sarkma derecesi piyasa konsantrasyonuna bağlıdır. Pazar payı eşit olarak dağıtılırsa (yani her biri tüm şirketlerin %20’sini temsil eden beş şirket), her şirket pazarın %20’sine sahiptir. Bu durumda, Lorenz eğrisi koordinat düzlemini tam olarak ikiye böler. Bu 45 derecelik çizgiye eşitlik çizgisi denir.

Konsantrasyon arttıkça veya düzgün dağılımdan saptıkça, Lorenz eğrisi daha fazla sarkar ve bununla açıortay arasındaki alan artar. Alan, açıortayın altındaki tüm alanla ilişkili olarak ayarlanırsa, 0 (düzgün dağılım, aksi takdirde açıortay ve Lorenz eğrisi arasındaki alan 0 olur) ile (n 1)/n (tam mülkiyet) arasında bir indeks elde edilir. istatistiksel bir birim tarafından tüm hisselerin).

Tam konsantrasyon durumunda, Gini katsayısı gözlem sayısına (n) bağlıdır. GINI 1⁄4 1 değeri ancak çok fazla sayıda gözlem (n) mevcut olduğunda yaklaşık olarak alınabilir. Birkaç gözlem sayısı (n < 100) olduğunda, yukarıdaki formüllerin her biri n/(n 1) ile çarpılarak Gini katsayısı normalleştirilmelidir. Bu, farklı gözlem miktarları arasındaki konsantrasyonları karşılaştırmayı mümkün kılar. Tam konsantrasyon her zaman GINInorm değerini verir. 

Tek Değişkenli Parametreleri Hesaplamak için Bilgisayarı Kullanma

Tek Değişkenli Parametreleri SPSS ile Hesaplama

Bu bölüm, spread.sav örnek veri kümesini kullanır. SPSS ile tek değişkenli parametreleri hesaplamanın iki yolu vardır. Açıklayıcı parametrelerin çoğu, Analiz et menü öğelerine tıklanarak hesaplanabilir! Tanımlayıcı istatistikler ! Frekanslar. Açılan menüde önce tek değişkenli istatistikler için hesaplanacak değişkenleri seçin.

Aralarında bir ana değişken varsa, Frekans tablolarını görüntüle seçeneğini devre dışı bırakın. Aksi takdirde uygulama, temel değişkenler için tipik olarak anlamlı sonuçlar üretmeyen beklenmedik durum tablolarını hesaplayacaktır. İstatistikler’i seçin. . . Hesaplama için tek değişkenli parametreleri görüntülemek için alt menüden.

SPSS, 3 değil, 0’lık bir standart basıklık kullanır. Menüyü ve örnek veri kümesinden yaş değişkeni çıktısını gösterir. Tek değişkenli istatistikleri hesaplamanın başka bir yolu, Analiz et seçilerek elde edilebilir! Tanımlayıcı istatistikler, bir kez daha, istenen değişkenleri seçin ve Seçenekler alt menüsünde tek değişkenli parametreleri belirtin. Grafikleri Seçin! Grafik Oluşturucu. bir kutu grafiği veya diğer grafikler oluşturmak içindir.

Tek Değişkenli Parametreleri Stata ile Hesaplama

Tekrar spread.dta dosyasına dönelim. Stata ile tek değişkenli parametrelerin hesaplanması İstatistikler altında bulunabilir! Özetler, tablolar ve testler ! Özet ve tanımlayıcı istatistikler! Özet istatistikler. Menüden tek değişkenli istatistikler için hesaplanacak değişkenleri seçin. Tanımlayıcı istatistiklerin tüm aralığını hesaplamak için Ek istatistikleri görüntüle’yi seçtiğinizden emin olun, aksi takdirde yalnızca ortalama, varyans ve en küçük ve en büyük değerler görüntülenecektir. Örnek veri kümesindeki değişken yaş için menüyü ve çıktıyı gösterir. Grafikleri (kutu grafiği, pasta grafikler vb.) görmek için menüden Grafikler’i seçin.

Excel 2010 ile Tek Değişkenli Parametreleri Hesaplama

Excel, önceden programlanmış bir dizi istatistiksel işlev içerir. Bu işlevler Formüller altında bulunabilir! İşlev Ekle. Kısıtlamaları ayarlamak için İstatistik kategorisini seçin. Spread.xls veri kümesine uygulanan Excel işlevlerini göstermektedir. Ayrıca, Analysis ToolPak ve Analysis ToolPak VBA for Excel 2010’u kalıcı olarak etkinleştirmek için Eklenti Yöneticisi11’i kullanmak da mümkündür. Ardından, Veri’ye gidin.

Veri analizi ! Tanımlayıcı istatistikler. Bu fonksiyon en önemli parametreleri hesaplayabilir. Excel’in grafik işlevleri de en önemli grafikleri oluşturabilir. Standart işlevsellik yelpazesinde eksik olan tek şey kutu grafiği oluşturma seçeneğidir.

Ticari olmayan ücretsiz bir Excel istatistik eklentisi (SSC-Stat) indirmesi için adresine gidin. Eklenti, diğer birçok araca ek olarak, kutu grafikleri oluşturmanıza olanak tanır.

Excel, nicelikleri belirlemek için özel bir hesaplama yöntemi kullanır. Özellikle küçük örneklerle, mantıksız sonuçlara yol açabilir. Ek olarak, Excel basıklığı 3’ün çıkarılmasına eşit olan 3’e değil 0 değerine ölçeklendirir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir