Karışık Modeller – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Karışık Modeller – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

11 Mart 2022 Bolton analizi tablosu Hayce Nance analizi Tanaka-Johnston analizi 0
CHAID Algoritması – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Karışık Modeller – Doğrusal (Çıkış)

Model Boyutu tablosu, verilere uygun modeli tanımlar ve kullanılan modelin amaçladığınız model olduğundan emin olmak için değerli bir kontrol sağlar. Efektler, Sabit, Rastgele ve Artık etkilere ait bölümlere göre gruplandırılmıştır. Burada tüm tahmincilerimizin sabit etkiler olduğunu ve yalnızca rastgele etkilerin konu değişkenlerine dayandığını görebiliriz.

Düzey Sayısı sütunu, o öngörücü için kategori sayısıdır, Parametre Sayısı sütunu ise her bir öngörücüyü modellemek için gereken parametre sayısını listeler. Kovaryans yapısı, birçok basit model için yeterli olan Varyans Bileşenlerinin (VC) varsayılanıdır. Özellikle, VC, kesişme varyansının bir tahminini sağlar.

Bilgi Kriterleri tablosundaki ölçüler, aynı verilere uygulanan farklı modelleri karşılaştırmak için kullanılır; verilere daha iyi uyduğunu gösteren daha düşük değerlerle. Farklı kovaryans yapıları varsayarak başka bir model çalıştırdığımızda bu ölçüleri kullanacağız. Şimdilik bu tabloyu geçeceğiz.

Sabit Etki Testleri tablosu, hangi sabit etki tahmin edicilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirlememize olanak tanır. Bu örnekte, çalışan sayısı dışında tüm sabit etki tahmin edicileri istatistiksel olarak anlamlıdır.

Sabit Etki Testleri tablosu hangi sabit etki tahmincilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirlememize izin verirken, Sabit Etki Tahminleri tablosu etkilerin büyüklüğünü ve yönünü yorumlamamızı sağlar.

Bu tahmin edicilerden bazılarına ve etkilerine bir göz atalım. Değişken iskonto için istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç görüyoruz ve parametre tahmini –3.77; bu, indirimleri kabul eden mağazaların, indirimleri kabul etmeyen mağazalardan yaklaşık 3,77$ daha az kazandığı anlamına gelir (modeldeki diğer tüm değişkenler kontrol edilirken).

Başka bir örnek olarak, değişken envanter için (ilgilenen ana değişkenimiz), istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç görüyoruz ve parametre tahmini –13.79; bu, standart envantere sahip mağazaların deneysel envantere sahip mağazalardan yaklaşık 13,79 $ daha az kazandığı anlamına gelir (modeldeki diğer tüm değişkenler kontrol edilirken).


Tanaka-Johnston analizi
Hayce Nance analizi
Bolton analizi
Bolton analizi tablosu
Varyans analizi tablosu
Moyers analizi nedir
Ortodontik model analizi
ANOVA testi


Başka bir örnek olarak, değişken koşulu için istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç görüyoruz ve parametre tahmini –9.74; bu, daha eski mağazaların daha yeni mağazalardan yaklaşık 9,74 $ daha az kazandığı anlamına gelir (modeldeki diğer tüm değişkenler kontrol edilirken). Son olarak, geçen ayın satış parametresi 0,50’dir; bu, geçen ayın satışlarındaki 1$’lık artışın mevcut satışlarda 0,50$’lık bir artışla ilişkili olduğunu gösterir (modeldeki diğer tüm değişkenler kontrol edilirken).

Intercept, tüm değişkenlerde 0 değerine sahip bir müşterinin satış miktarını gösteren 104.28’dir. Sürekli tahmin edicileri ortalamanın (değişkenden ortalamayı çıkarma) yaygın olduğunu unutmayın, böylece kesişim, değerin 0 olduğu zaman yerine sürekli tahmin edicinin ortalama değeri olarak yorumlanabilir.

Son tablo kovaryans parametrelerini bildirir. 39.10’luk bir kalıntı kovaryans tahmini vardır. Konu dağıtım merkezine eşit olduğunda, 83.63’lük bir kesişme kovaryans tahmini vardır. Son olarak, özne dağıtım merkezi ve mağazaya eşit olduğunda, 37.73’lük bir kesişme kovaryans tahmini vardır. Tüm bu kovaryans tahminleri önemlidir, bu da mağazalarda ve mağazalar arasında hala açıklanması gereken önemli değişkenlik olduğunu gösterir.

Genellikle, araştırmacılar Kovaryans Parametrelerinin Tahminleri tablosundaki sonuçları boş bir modelle (yalnızca rastgele etkileri içeren bir model) karşılaştırır. Böyle bir model gösterilmiştir. Boş modelle karşılaştırıldığında, iki faktör değişkeninin eklenmesi artık değişkenliği 50.32’den 39.10’a düşürür. 11,22’lik bu düşüş, tahmin edicilerin satışlardaki mağaza içi değişkenliğin yaklaşık %22,30’unu (11,22/50.32) oluşturduğunu gösteriyor.

Modelimizi (tahmin ediciler ile) boş modelle (tahmin ediciler olmadan) karşılaştırdığımızda, satışlardaki mağazalar arası varyans, 641.34’ten 83.63’e düştü. Bu, mağaza içi tahmin edicilerin satışlardaki mağazalar arası değişkenliğin yaklaşık %86,96’sını (557,71/641,34) oluşturduğunu göstermektedir.

Modelimizi boş modelle karşılaştırdığımızda, satışlardaki mağazalar arası varyans 162,40’tan 37,73’e düştü. Bu, mağaza içi tahmin edicilerin satışlardaki mağazalar arası değişkenliğin yaklaşık %76,77’sini (124,67/162,40) oluşturduğunu göstermektedir.

Görünüşe göre modelimiz boş modele göre bir gelişme. Ayrıca, değişken çalışan sayısı dışında tüm değişkenlerin önemli yordayıcı olduğu görülmektedir. Ayrıca, deneysel yöntem standart yöntemden yaklaşık 13,79 ABD doları daha fazla kazandığı için envanter yöntemleri arasında farklılıklar vardı.

Karışık Modeller – Genelleştirilmiş Lineer

Bu bölümün başlarındaki “Karma Modeller…Doğrusal” bölümünde belirtildiği gibi, hiyerarşik bir doğrusal model oluşturmak için iki seçenek vardır: doğrusal karışık modeller ve genelleştirilmiş doğrusal karışık modeller. Bu seçeneklerin her ikisi de hiyerarşik bir doğrusal model oluşturacaktır; ancak, genelleştirilmiş doğrusal karma modeller seçeneği, doğrusal modeli, ilişkili gözlemlere izin verecek şekilde genişletir, normal olmayan dağılımlardan yanıt değişkenlerine ve doğrusal olmayan dağılımlardan yanıt değişkenlerinin gelmesine izin verir.

Örneğin, bir binom dağılımını izleyen verileriniz olabilir. Daha önce Doğrusal Karışık Modeller seçeneğini göstermiştik; şimdi aynı veri dosyasını kullanacağız ve Genelleştirilmiş Doğrusal Karışık Modeller seçeneğini kullanarak bulgularımızı çoğaltacağız:

1. Analiz Et ➪ Karma Modeller ➪ Genelleştirilmiş Doğrusal’a tıklayın.

Gösterildiği gibi, Genelleştirilmiş Doğrusal Karma Modeller prosedürü için açılan ilk iletişim kutusu Veri Yapısı iletişim kutusudur. Kullanıcı arayüzü çok farklı görünse de, esasen ilk prosedürü kullanırken yaptığınız şeyi yapıyorsunuz. Önceki örnekte olduğu gibi, hiyerarşik bir doğrusal model uydururken, etütün birimlerini tanımlamak için bir veya daha fazla konu değişkeni belirtmeniz gerekir.

2. Center_ID, Store_ID ve Customer_ID öğelerini Konular kutusuna taşıyın.

Konular listesinde belirtilen tüm değişkenler, artık kovaryans yapısı için konuları tanımlamak için kullanılır.
Deneklerin birden çok zaman noktasında değerlendirildiği bir analiz yapıyorsanız, Tekrarlanan Ölçümler kutusunda herhangi bir tekrarlanan ölçüm değişkenini ve kovaryans yapısını belirtebilirsiniz.

3. Alanlar ve Efektler sekmesine tıklayın.

Gösterildiği gibi, Hedef öğesi, kullanıcıların hedef veya bağımlı değişkeni belirlemesine olanak tanır. Ayrıca, bağlantı işlevi aracılığıyla Hedefin Dağılımını ve Hedefin öngörücülerle İlişkisini (Bağlantı) belirleyebilirsiniz. Doğrusal karma model seçeneği, hedef için normal bir dağılım kabul etti ve bir kimlik bağlantı işlevi kullandı. Burada, genelleştirilmiş doğrusal karma model seçeneği altında, doğrusal ilişkilerle sınırlı değilsiniz. Farklı dağıtımlar ve bağlantı işlevleri belirleyebilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir