Kanonik Korelasyon – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kanonik Korelasyon – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

6 Nisan 2022 Kanonik korelasyon analizi Kanonik korelasyon analizi SPSS Korelasyon Nedir? 0
Yazılım Sisteminin Evrimi

Fonksiyonel Kanonik Korelasyon

İki veya daha fazla kayıt kümesi nasıl birbirini takip eder veya birbirine bağlıdır? Çalışırken, kalça ve diz açılarındaki kayıttan kayda varyasyonlara gömülü korelasyonların nasıl karlı bir şekilde incelenebileceğini ve yürümenin biyomekaniğini daha iyi anlamamızı sağlamak için nasıl kullanılabileceğini düşünebiliriz.

İşlevsel doğrusal modelleme çerçevesi, bu soruya, işlevsel gözlem kümelerinden birini bir ortak değişken ve diğerini bir yanıt değişkeni olarak kabul ederek yaklaşır. Ancak birçok durumda bu tür bir asimetriyi dayatmak mantıklı görünmemektedir. Her iki değişken grubunu da tarafsız bir şekilde ele alan oldukça farklı iki yöntem geliştireceğiz.

Bir yöntem esas olarak çifti (Hipi,Kneei) tek vektör değerli bir fonksiyon olarak ele alır ve ardından bir analiz gerçekleştirmek için fonksiyonel temel bileşenler yaklaşımını genişletir. Kanonik korelasyon analizinin işlevsel bir versiyonu olan başka bir yaklaşımı benimser ve birbiriyle yüksek oranda ilişkili olan iki gözlem setinin her birindeki değişkenlik bileşenlerini tanımlar.

Tartıştığımız yöntemlerin çoğu için, klasik çok değişkenli yöntemi genişleten naif bir yaklaşım genellikle makul sonuçlar verecektir, ancak düzenlileştirme genellikle bunları iyileştirecektir. Bununla birlikte, doğrusal bir tahmin edici, işlevsel bir gözleme ve ayrıca işlevsel kanonik korelasyon analizine dayandığında, işlevsel regresyon katsayılarına düzgünlük dayatmak, isteğe bağlı bir ekstra değil, daha çok analizin içsel ve gerekli bir parçasıdır; nedenleri tartışılır.

Fonksiyonel Doğrusal Modeller

Doğrusal regresyon, varyans analizi ve doğrusal modelleme tekniklerinin tümü, gözlenen verilerdeki değişkenliğin diğer bilinen veya gözlenen değişkenler tarafından nasıl açıklanabileceğini araştırır. Hepsi lineer model çerçevesine yerleştirilebilir.

En basit durumda, y tipik olarak bir gözlem vektörü, β bir parametre vektörü, Z parametre uzayından gözlem uzayına doğrusal bir dönüşümü tanımlayan bir matris ve ε ortalama sıfırlı bir hata vektörüdür. Tasarım matrisi Z, gözlemlenen ortak değişkenleri veya bağımsız değişkenleri içerir. Bu fikirleri işlevsel bağlama genişletmek için temel yapıyı (1.3) koruyoruz, ancak içindeki sembollerin daha genel yorumlarına izin veriyoruz.

Örneğin, Kanada hava durumu verilerini sorabiliriz:

• Her bir hava istasyonu genel olarak Atlantik, Pasifik, Kıta veya Arktik olarak kategorize edilirse, coğrafi kategori hangi şekilde ayrıntılı sıcaklık profilini karakterize eder ve gözlemlenen farklı profilleri hesaba katar? Hem parametrelerin hem de gözlemlerin fonksiyon haline geldiği, ancak matris Z’nin klasik çok değişkenli durumdaki ile aynı kaldığı bir fonksiyonel varyans analizi metodolojisini tanıtıyoruz.
• Yıllık toplam yağışın logaritmasını tahmin etmek için bir sıcaklık kaydı Temp kullanılabilir mi? Doğrusal regresyon fikrini, bağımsız değişkenin veya ortak değişkenin bir fonksiyon olduğu, ancak yanıt değişkeninin (bu durumda log toplam yıllık yağış) olmadığı duruma genişletiyoruz.
• Sıcaklık kaydı Temp, yalnızca toplam yağışın değil, tüm yağış profilinin bir öngörücüsü olarak kullanılabilir mi? Bu, modeldeki tüm terimlerin klasik durumda olduğundan daha genel bir forma sahip olduğu, tamamen işlevsel bir doğrusal model gerektirir. Bu konu değerlendirilmektedir.
• Türevlerin işlevsel veri analizinde oynadığı birçok rolü daha önce ele almıştık. Fonksiyonel lineer modelde, türevleri bağımlı ve bağımsız değişkenler olarak kullanabiliriz. Bu fikre ilk bakıştır ve diferansiyel denklemler üzerine sonraki bölümler için zemin hazırlar.


Kanonik korelasyon analizi
Kanonik korelasyon analizi SPSS
Korelasyon Nedir


Fonksiyonel Veri Analizinde Türev Kullanımı

Fonksiyonel veri analizinde türevlerin ve lineer diferansiyel operatörlerin yararlı olduğu yolların tadına zaten vardık. Türevlerin kullanımı, hem basit grafiksel keşif yöntemlerinin kapsamını genişletmede hem de daha ayrıntılı metodolojinin geliştirilmesinde önemlidir. Bu, çok daha ayrıntılı olarak incelenecek bir temadır, ancak burada bazı ön tartışmalar uygun olacaktır.

Varyasyonun bileşenlerini incelerken türev bilgilerinin nasıl kullanılacağına ilişkin işlevsel veri analizine özgü soruyu ele alır. Temel diferansiyel analizi adı verilen bir yaklaşım, önemli varyans bileşenlerini, onları yok edecek doğrusal bir diferansiyel operatör tahmin ederek tanımlar (eğer model yeterliyse). Doğrusal diferansiyel operatörler, ister verilerden tahmin edilsin, ister harici modelleme değerlendirmelerinden oluşturulmuş olsun, aynı zamanda, yaygın olarak kullanılanlardan daha genel düzenleme yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Çalışma boyunca, geliştirdiğimiz metodolojinin pratikte gerçekte nasıl kullanılabileceğini açıklamak için önemli sayıda teknik ve algoritma tanımlayacağız. Bu metodolojiyi, uygun olduğunda bu bölümde tanıtılan örnekler de dahil olmak üzere, çeşitli alanlardan alınan çeşitli veri kümeleri üzerinde de göstereceğiz.

Geniş anlamda, hedeflerimiz aynı anda hem daha iddialı hem de daha mütevazı: okuyucuları işlevsel verileri yeni bir şekilde düşünmeye ve anlamaya teşvik ederek daha iddialı, ancak bu kitapta açıklanan yöntemlerin nasıl yaklaşılacağı konusunda son söz olmadığı için daha mütevazıdır.

Okuyucuların, herhangi bir öneriyi harfi harfine takip etmektense, burada açıklanan ilkelerin çeşitli modifikasyonlarını deneyerek daha fazlasını kazanacağına inanıyoruz. Bunu kolaylaştırmak için, R için tamamlayıcı “fda” paketinin “scripts” alt dizinindeki “fdarm-ch01.R” gibi komut dosyaları, kavramların anlaşıldığını test etmek için kopyalanabilir ve revize edilebilir. R’deki “hata ayıklama” işlevi, bir kullanıcının istenen herhangi bir anlayış düzeyine ulaşılana kadar gerçek örneklerle standart R kodunu satır satır geçmesine izin verir.

Denenecek Bazı Şeyler

Bu ve sonraki bölümlerde, denemeyi düşünebileceğiniz bazı basit alıştırmalar öneriyoruz.

1. Bazı işlevsel veri örnekleri bulun ve bunları çizin. Verileri oluşturan süreçlerle ilgili sorularınızın kısa bir listesini yapın. Bir dosyada bir yerde bulunan bazı verileriniz yoksa, işte bazı öneriler:

a. Son ekstrenizde kredi kartı veya banka/banka kartı işlemlerinizi kullanın. Beyannamelerinizi saklarsanız veya elektronik bir kayıt tutarsanız, önceki beş aya veya hatta geçen yılın aynı ayına ait beyannameleri de girmeyi düşünün.

B. Eğil ve ayak parmaklarına dokunmaya çalış. Lütfen zorlama! Birinden parmaklarınızın yerden ne kadar uzakta olduğunu (veya o kadar esnekseniz bileğinizi) ölçmesini isteyin. Şimdi yavaşça nefes alın ve nefes verin. Bir dizi nefes döngüsü için yeniden ölçün ve tekrarlayın. Şimdi egzersizi tekrarlayın, ancak ölçümü yapan kişi için.

C. Bazı ormanları ziyaret edin ve gördüğünüz kuşların sayısını veya çeşitlerin sayısını sayın. Bunu bir gün veya bir haftaya yayılan bir dizi ziyaret için yapın. Bir haftadan fazlaysa, sıcaklığı, bulutu ve yağış durumunu da kaydedin.

D. Bir hava durumu web sitesini ziyaret edin ve birkaç şehir için beş günlük sıcaklık tahminlerini kaydedin.

e. Alerji gibi kronik bir endişeniz varsa, durumun ciddiyetini tanımlamak için bir terimler listesi beyin fırtınası yapın, terimleri hafiften şiddetliye doğru sıralayın ve onlara sayılar atayın. Ayrıca olası katkıda bulunan faktörlerin bir listesini beyin fırtınası yapın ve katkıda bulunan her bir faktördeki varyasyonları sayılara çevirmek için bir ölçek geliştirin. Her gün, durumun seviyesini ve her potansiyel katkıda bulunan faktörü kaydedin. Birimiz bunu yaparak ciddi bir alerji sorununu çözdü.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir