İKİLİ KORELASYON – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İKİLİ KORELASYON – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

26 Ocak 2022 Kısmi korelasyon örnekleri Korelasyon türlerine Yüksek korelasyon Nedir 0
Otomatikleştirme – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

İKİLİ KORELASYON

SAYISAL ÖRNEK

Örneğimiz için kullandığımız veriler, 425 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir kişilik değişkenleri çalışmasından alınmıştır. Veriler, Kişilik adlı veri dosyasında bulunur. Bu bölümde iki kişilik değişkenine odaklanıyoruz: depresyonun bir ölçüsü olarak beckdep ve bir özsaygı ölçüsü olarak saygı.

ANALİZ KURULUMU: DOĞRUSALLIK KONTROLÜ

Pearson r, bir çift değişkenin lineer olarak ilişkili olma derecesini değerlendirdiği için, Pearson r’yi hesaplamadan önce ilişkinin lineer olma derecesini kabaca belirlemek yararlıdır. Bu, iki değişkenin dağılım grafiği incelenerek gerçekleştirilebilir.

Scatterplot elde etmek için Personality adlı veri dosyasını açıyoruz ve ana menüden Graphs ➔ Legacy Dialogs ➔ Scatter/Dot’u seçerek gösterilen pencereyi oluşturuyoruz. Simple Scatter’ı seçiyoruz ve sunulan Simple Scatter diyalog ekranını açmak için Define’a tıklıyoruz. Beckdep’i keyfi olarak Y Ekseni paneline yerleştireceğiz ve X Ekseni panelinde dikkate alacağız. Tamam’ı tıklatmak dağılım grafiğini üretir

ANALİZ ÇIKTI: DOĞRUSALLIK KONTROLÜ

beckdep ve saygının dağılım grafiği sunulmaktadır. Görsel inceleme, iki değişkenin doğrusal olarak ilişkili olduğunu gösterir. Aynı zamanda, en iyi uyum çizgisinin sol üstten sağ alta doğru açılı olduğu ve negatif (ters) bir ilişkiye işaret ettiği görülüyor.

ANALİZ KURULUMU: TEK BİR DEĞİŞKEN ÇİFT İLİŞKİLENDİRME

Doğrusallığın ortaya çıkmasıyla, beckdep ve saygı arasındaki Pearson korelasyonunu güvenle oluşturabiliriz. Ana menüden Analiz Et ➔ Korelasyon ➔ İki Değişkenli’yi seçin. Bu, gösterilen ana İki Değişkenli Korelasyonlar penceresini açar. Değişkenler paneline beckdep’i ve saygıyı taşıdık. Korelasyon Katsayıları alanında yalnızca Pearson istemek, Önem Testi altında İki Kuyruklu istemek ve IBM SPSS® Flag’den anlamlı korelasyonlar istemek (istatistiksel anlamlılığı göstermek için yıldız işaretlerini kullanacaktır) varsayılan özelliklerini koruyoruz.

Seçenekler düğmesinin seçilmesi, analizdeki değişkenlerin Ortalamalarını ve standart sapmalarını elde etmemizi sağlar. Hariç Tutma durumlarının Eksik Değerler belirtimini ikili olarak koruruz. Ana iletişim penceresine dönmek için Devam’a tıklayın ve analizi gerçekleştirmek için Tamam’a tıklayın.

ANALİZ ÇIKTI: TEK BİR DEĞİŞKEN ÇİFT İLİŞKİLENDİRME

Analizin çıktısı sunulur. Tanımlayıcı istatistikler üstteki tabloda, korelasyonlar ise alttaki tabloda gösterilmektedir. Korelasyon sonuçları, köşegen üzerinde 1.00 değeri olan bir “kare” matrisinde sunulur. Hücre(ler)in içindeki beckdep ve Regard’ın kesişimini gösteren üç giriş, aşağıdaki bilgileri aşağıdaki sırayla sağlar:

1. İki değişken arasındaki Pearson korelasyonu −.539’dur.
2. 421’lik bir N ile (serbestlik derecesi = N − 2 veya 419) bu korelasyon değerinin tesadüfen meydana gelme olasılığı, boş hipotezin doğru olması durumunda, .001’den küçüktür (çıktıda .000 olarak gösterilmiştir). ancak p<.001 olarak rapor edildi). Çıktı tablosunda .000’e çift tıklayarak kesin olasılığı görebiliriz.
3. Her iki değişkende de geçerli değerlere sahip 421 vaka vardı.


Korelasyon türlerine örnekler
Kısmi korelasyon örnekleri
Korelasyon formülü
Yüksek korelasyon Nedir
Pearson korelasyon nedir
Pozitif korelasyon
Pearson Korelasyon Tablosu yorumlama
Korelasyon Örnekleri


BİRÇOK DEĞİŞKEN ÇİFTLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Birkaç değişken çifti için korelasyon çıktısını göstermek için, değişkenler kümesine neoneuro (nevrotiklik), posafect (pozitif duygulanım) ve neoconsc (özenlilik) ekledik, ancak aksi takdirde analizi açıklandığı gibi belirledik. Korelasyon matrisini gösteriyoruz.

Matrisin köşegeni, sol üstten sağa doğru açılı olarak kolayca görülebilir. Bir kare matriste, köşegenin üstündeki ve altındaki değerler gereksizdir. .05’lik bir alfa düzeyi göz önüne alındığında, tüm korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlıdır.

Bu korelasyonlar, Seçenekler iletişim penceresindeki Vakaları ikili olarak hariç tut özelliği nedeniyle 419 ile 422 arasında değişen örnek boyutlarına dayanmaktadır. İkili dışlamada, bir korelasyon hesaplamasında yer alan iki değişkenden birinde değeri eksik olan (ve dolayısıyla bu hesaplamadan hariç tutulan) vakalar, eğer bu iki değişken üzerinde geçerli değerlere sahiplerse, başka bir hesaplamaya dahil edilmeye uygundur.

Spearman Rho ve Kendall Tau-b Sıra-Sıra Korelasyonları

Pearson korelasyonunun altında yatan varsayımlar karşılanamadığında, alternatif olarak uygulanabilecek parametrik olmayan korelasyon prosedürleri vardır. Genel olarak, parametrik olmayan prosedürler bir örnek parametresini (örn. örnek ortalaması) bir popülasyon parametresi (örn. popülasyon ortalaması) ile karşılaştırmaz ve dağılım hakkında daha az varsayımda bulunur (örn., normal bir dağılım gerektirmezler).

Ayrıca, parametrik olmayan prosedürler, kategorik (örneğin sıklık) veya sıralı ölçüm ölçeklerinde değerlendirilen değişkenlere uygulanabilir. Pearson korelasyonuna en sık kullanılan alternatiflerden ikisi, IBM SPSS®’deki İki Değişkenli Korelasyon prosedürüne dahil edilmiştir: Spearman rho ve Kendall tau-b korelasyonları. Her ikisi de sıralı ölçeklerde ölçülen değişkenlere uygulanabilir ve yalnızca ilişkinin monotonluğunu varsayar.

Sıralı ölçüm, yalnızca bilgiden daha fazlasını veya daha azını iletir ve sıralanmış verilerle temsil edilir. Spearman rho veya Kendall tau-b korelasyonlarını uygularken, X ve Y değişkenlerinin değerleri ilk önce bağımsız olarak sıralanır (her ne kadar Kendall tau-b ham verilere de uygulanabilirse de).

Sıralar daha sonra her bir puan çifti için ham puan değerleriyle değiştirilir ve daha sonra her biri için hesaplama yapılır. Dolayısıyla hiçbir korelasyon, verilerin yaklaşık aralık ölçümü olmasını gerektirmez ve hiçbir korelasyon da değişkenlerin yaklaşık olarak normal dağılmasını gerektirmez. Yalnızca sıralı bilgilerden yararlanılarak, Pearson r’yi ciddi ve olumsuz etkileyebilecek aykırı değerlerin etkisi, Spearman rho ve Kendall tau-b tarafından bertaraf edilir.

İki değişken arasında monoton bir ilişki, bir değişkenin daha yüksek değerleri diğerinin daha yüksek değerleriyle tutarlı bir şekilde ilişkilendirildiğinde veya bir değişkenin daha yüksek değerleri sürekli olarak diğerinin daha düşük değerleriyle ilişkilendirildiğinde ortaya çıkar. Pearson r tarafından değerlendirildiği üzere doğrusal bir ilişki, monotonik bir ilişkinin özel bir durumudur, ancak bazı diğer doğrusal olmayan ilişkiler (örneğin, eğik bir J şekilli fonksiyon) da monotondur ve bu nedenle Spearman rho ve Kendall tau tarafından değerlendirilebilir. 

Monotonluğun anahtarı, ilişkinin süreklilik boyunca bir yerde bir tersine dönüş göstermemesidir (örneğin, daha yüksek X değerleri, bir noktaya kadar Y üzerindeki daha yüksek değerlerle ilişkilendirilir ve daha sonra hala daha yüksek X değerleri, daha düşük Y değerleri ile ilişkilendirilir).

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir