İki Yönlü Ki-Kare Bağımsızlık Testi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İki Yönlü Ki-Kare Bağımsızlık Testi – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

16 Şubat 2022 ki-kare bağımsızlık testi örnek soruları ki-kare testi hesaplaması ki-kare testi neden kullanılır 0
Uzantı Komutu Nedir? – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

ANALİZ KURULUMU: KATEGORİ 1 VE 3’ÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Analizi, ilk iki kategoriyi karşılaştırmak için tam olarak daha önce açıklandığı gibi kurduk, ancak Ki-Kare Seçenekleri penceresinde, Kategori sütununda her biri hala 50’lik bir Göreli Frekansta 1 ve 3’ü belirtmemiz dışındadır.

ANALİZ ÇIKTI: 1. VE 3. KATEGORİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Kategori 1 ve 3’ü karşılaştıran ki-kare testinin özetini sunar. Sonuçlar, dahil edilen kategorilerin sıklık açısından önemli ölçüde farklı olduğunu gösterir (p = .005).

Özet tablosuna çift tıklamak çıktıyı Şekil 62.13’te gösterildiği gibi genişletir. İstatistiksel tablonun üzerindeki çubuk grafik, analizdeki kategorileri bilişsel düşüş ve fiziksel değişiklikler olarak tanımlar. Ki-kare değeri tabloda 8.000 olarak gösterilmiştir.

1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımına göre değerlendirildiğinde (çünkü analizde iki kategori vardır), bu değeri veya daha büyük bir değeri elde etme şansı .005’tir. Bu analize dayanarak, bu nedenle, fiziksel sıkıntı sinyalleri sunanlara göre bilişsel sıkıntı sinyalleri sunan danışanların önemli ölçüde daha fazla olduğu sonucuna varıyoruz.

ANALİZ KURULUMU: 2. VE 3. KATEGORİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Analizi, ilk iki kategoriyi karşılaştırmak için tam olarak daha önce açıklandığı gibi kurduk, ancak Ki-Kare Seçenekleri penceresinde Kategori sütununda 2 ve 3’ü belirledik.

ANALİZ ÇIKTI: 2. VE 3. KATEGORİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Kategori 2 ve 3’ü karşılaştıran ki-kare testinin özetini sunar. Sonuçlar, dahil edilen kategorilerin sıklık açısından önemli ölçüde farklı olmadığını gösterir (p = .075).

Özet tablosuna çift tıklamak çıktıyı gösterildiği gibi genişletir. İstatistiksel tablonun üzerindeki çubuk grafik, analizdeki kategorileri duygusal bozulma ve fiziksel değişiklikler olarak tanımlar. Ki-kare değeri tabloda 3.161 olarak gösterilmiştir. 1 serbestlik dereceli ki-kare dağılımına karşı değerlendirildiğinde, bu değeri veya daha büyük bir değeri elde etme şansı .075’tir. Bu analize dayanarak, duygusal sıkıntı sinyalleri veren danışanların fiziksel sıkıntı sinyalleri sunanlardan önemli ölçüde daha fazla olmadığı sonucuna vardık.

Sonuç olarak, post hoc analizler, fiziksel değişiklik semptomları veya duygusal bozulma semptomlarından çok daha fazla bilişsel gerileme semptomları gösteren danışan olduğunu göstermiştir.


ki-kare bağımsızlık testi örnek sorular
ki-kare bağımsızlık testi hesaplama
ki-kare testi hesaplama
ki-kare testi yorumlama
ki-kare testi tablosu
ki-kare testi ne için kullanılır
Ki-kare testi ne zaman kullanılır
Pearson ki-kare testi


İki Yönlü Ki-Kare Bağımsızlık Testi

İki yönlü ki-kare tasarımı, ele alınan tek yönlü tasarımın bir uzantısıdır; önemli olan fark, analize ikinci bir kategorik değişkeni dahil etmemizdir. İki yönlü bir tasarımdaki frekanslar, bir değişkenin satırlarla (örneğin, kadınlar ve erkekler) ve diğerinin sütunlarla (örneğin, kullanıcının bir cafe ́ latte veya bir cafe ́ mocha sipariş edip etmediği) ile temsil edildiği bir tabloya yerleştirilir. yerel bir kahvehane). Bu tür bir konfigürasyona, frekansların iki kategorik değişkenin (örneğin, bir kafe ́ latte sipariş eden kadınlar) seviyelerine bağlı olması anlamında iki yönlü bir olasılık tablosu denir.

Araştırma çalışmasında iki değişken arasında ayrım yapmak için, bazı araştırmacılar ilgi gruplarını temsil eden değişkeni satırlara yerleştirir ve diğer değişkeni (çalışmanın bir çıktısına veya odağına benzer) sütunlarla temsil eder, ancak böyle bir yerleştirme keyfidir. ve diğer araştırmacılar ters düzenlemeyi önermektedir.

Örneğin, yerel bir kahvehanede iki cinsiyetin içecek tercihlerini inceliyor olsaydık, satırların farklı cinsiyetleri temsil ettiğini ve her sütunun kahve içeceklerinden birini temsil ettiğini hayal ederdik. Böyle bir konfigürasyon, bu bölümde yaptığımız gibi sadece gözlemlenenleri beklenen sıklıklarla karşılaştırdığımızda daha az alakalıdır, ancak Bölüm 64’te ele aldığımız risk analizinde biraz daha alakalı hale gelir.

İki yönlü tasarımdaki sıfır hipotezi, iki değişkenin bağımsız olmasıdır. Kadınların ve erkeklerin içki ısmarladığı kahvehane çalışmasını düşünün. Eğer iki değişken bağımsızsa, o zaman her içkiyi sipariş eden kadın oranı erkeklerle aşağı yukarı aynı olacaktır.

Örneğin, her bir cinsiyetin %25’i cafe ́ latte sipariş etseydi (ve dolayısıyla her birinin %75’i cafe ́ mocha sipariş etseydi), o zaman anlamlı olmayan bir ki-kare değeri elde ederdik ve iki değişkenin bağımsız olduğu sonucuna varırdık; yani, eğer iki değişken bağımsız ise, her bir cinsiyet için aynı içki siparişi kalıbı geçerli olacaktır ve müşterinin cinsiyetini bilmek, hangi içeceğin sipariş edildiğine dair tahminimizi güçlendirmeyecektir.

İki değişken birbiriyle ilişkiliyse (bağımsız değilse), az önce tanımladığımızın tersi gerçekleşir. Örneğin, kadınların %10’u, erkeklerin ise %75’i bir kafe ́ latte sipariş etseydi, istatistiksel olarak anlamlı bir ki-kare değeri elde ederdik ve iki değişkenin bağımsız olmadığı (yani birbirleriyle ilişkili olduğu) sonucuna varırdık. . Bu durumda, patronun cinsiyeti, içecekler için sipariş tercihleriyle ilişkilidir ve cinsiyet, sipariş verme davranışının bir yordayıcısı haline gelir; yukarıdaki senaryo göz önüne alındığında, erkeklerin bir kafe ́ latte sipariş etme olasılığı kadınlardan daha yüksek olacaktır.

Tek yönlü ve iki yönlü ki-kare tasarımı arasındaki diğer bir fark, beklenen frekansların üretilme şeklidir. Bölüm 62’de gördüğümüz gibi, tek yönlü tasarımda teorik, aktüeryal veya şansa dayalı olarak üretilirler; her durumda, beklenen frekansların değerlerini üretme stratejisine karar vermesi gereken araştırmacılardır. İki yönlü tasarımda, beklenen frekanslar gözlemlenen frekanslara dayalı olarak ampirik olarak üretilir ve bunlar boş hipotezi temsil eder (değişkenler arasında hiçbir ilişki yoktur).

Kahvehane çalışmamızda, satırlar olarak müşteri cinsiyeti ve sütunlar olarak içecek türü ile, ilk olarak sütun toplamlarını, yani toplamda kaç müşterinin bir kafe ́ latte sipariş ettiğini ve toplamda kaç müşterinin sipariş ettiğini belirleyerek beklenen frekansları belirleyebiliriz. bir kafe ́ mocha sipariş ettim. 40 müşterinin cafe ́ latte ve 60 müşterinin cafe ́ mocha sipariş ettiğini varsayalım. Toplam N, bu nedenle 100’dür ve bu 100 müşterinin %40’ı genel olarak bir kafe ́ latte ve toplamda %60’ı bir kafe ́ mocha sipariş etmiştir.

Her bir cinsiyet için beklenen sıklıklar, bu gözlemlenen genel (marjinal) sıklıklara dayanmaktadır; bu nedenle, değişkenler bağımsız ise (yani boş hipotez), kadın müşterilerin %40’ı ve erkek müşterilerin %40’ının bir kafe ́ latte sipariş edeceğini ve kadın müşterilerin %60’ının ve erkeklerin %60’ının bir kafe ́ latte sipariş edeceğini varsayabiliriz. patronlar bir kafe ́ mocha sipariş ederdi. Bu beklenen frekanslar, gözlemlenen frekanslarla karşılaştırılır ve bu iki frekans grubunun karşılaştırılabilir olup olmadığını (anlamlı olmayan ki-kare değeri veren) veya değil (istatistiksel olarak anlamlı ki-kare değeri veren) belirlemek için bir ki-kare testi kullanılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir