IBM SPSS’de İstatistiksel Prosedürleri Gerçekleştirme – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

IBM SPSS’de İstatistiksel Prosedürleri Gerçekleştirme – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

11 Ocak 2022 İstatistiksel Proses Kontrol PDF Kalite kontrol Ders notları pdf Kalite kontrol teknikleri nelerdir Kontrol diyagramı örneği 0
Otomatikleştirme – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Verileri Excel’den IBM SPSS’ye İçe Aktarma

İTHALAT SÜRECİ

Açıklandığı gibi, IBM SPSS’yi açın ve boş (yeni) bir veri dosyasının Veri Görünümü ekranına ulaşın. Şekil 3.2’de gösterilen Open Data diyalog penceresine ulaşmak için File ➔ Open ➔ Data’yı seçin. Dosya türü açılır menüsünden Excel’i seçin; bu dosyaların bir temel .xls uzantısı vardır, bazıları Excel sürümüne bağlı olarak farklı ekstra harflere sahiptir (ör. .xlsx, .xlsm). Ardından, verileri içeren Excel dosyasını bulmak için depolama sürücülerinde gezinin (sales extraversion.xls). Panelde adının seçilmesi (tıklanması), dosya adının Dosya adı panelinde görünmesine neden olacaktır. Bu aynı zamanda Şekil 3.2’de de gösterilmiştir.

Şimdi tanımlanan dosyanın adı ve türü ile Aç’ı seçin. Bu, gösterilen Excel Veri Kaynağını Açma penceresini üretir. İlk veri satırından değişken adlarını oku onay kutusu varsayılan olarak zaten işaretlidir. Excel elektronik tablomuz uygun SPSS formatında değişken adlarını içerdiğinden bu şekilde tutuyoruz. Excel dosyası değişken adı kabul edilebilir SPSS biçiminde değilse, SPSS değişkenlere VAR0001, VAR0002 vb. atar. Tamam’ı tıklatmak, sonucu Şekil 3.4’te gösterilen içe aktarma işlemini başlatır.

İçe aktarma işlemi bir IBM SPSS veri dosyası üretti. Yeni oluşturulduğu için şu anda isimsizdir. Bu dosya kaydedilmelidir. Kaydedildikten sonra, Değişken Görünümü seçer, varsayılan belirtimleri verilerimizle eşleşecek şekilde değiştirir (IBM SPSS varsayılanlarını geçersiz kılar) ve veri dosyasının değiştirilmiş sürümünü yeniden kaydederiz. Bittiğinde, Bölüm 2’de yarattığımızdan ayırt edilemez olacaktır.

IBM SPSS, her zaman eylemlerinin bir onayını sağlayacaktır; içe aktarma işleminin onaylanması Şekil 3.5’te gösterilmektedir. Bu, Excel dosyasının içe aktarılmasına aracılık eden sözdizimidir; çok sayıda özel bilgi gösterilir, ancak genel mesaj, verilen yol aracılığıyla bulunacak bir .xls biçimiyle ilgilenmek ve tüm veri alanlarını adlarıyla birlikte yakalamaktır. Bu pencereyi kaydetmeden kapatmanız yeterlidir (kapatmaya çalıştığımızda dosyayı kaydetmeye karar vermemizi isteyen bir istem olacaktır).

IBM SPSS’de İstatistiksel Prosedürleri Gerçekleştirme

IBM SPSS ana menü çubuğunda yer alan Analiz menüsü (bkz. Şekil 4.1), bir dizi istatistiksel prosedüre (örneğin, varyans analizi, doğrusal regresyon) erişim sağlar ve bunu kapsamlı bir şekilde kullanacağız, ancak aynı zamanda ana menüdeki diğer bazı menülerle (örneğin, Veri, Dönüştür) belirli bir ölçüde. Bu çalışmaların tümü, iletişim pencereleriyle etkileşimi ve çoğu durumda çıktı almayı içerecektir.

İstatistiksel analizlerin yapılması iki aşamada gerçekleştirilir: analiz kurulumu ve çıktıyı görüntüleme/yorumlama. Burada, kurulumun ayrıntıları veya çıktının yorumlanması ile ilgilenmeden bu süreçleri genel bir şekilde ele alıyoruz; bunun yerine amacımız çoğu analiz için yapılacakların genel sürecini sunmaktır.


Kontrol diyagramı örneği
İstatistiksel Proses Kontrol PDF
Kalite kontrol Ders notları pdf
Kalite kontrol Kartları
Kalite kontrol teknikleri nelerdir
Üst kontrol limit çizgisi hesaplama
Alt ve üst kontrol limiti hesaplama
Kontrol grafikleri


ANALİZİ KURMAK İÇİN DİYALOG PENCERELERİNİ KULLANMA

Analizin kurulabilmesi için, analiz aktif veri dosyası üzerinde yapılacağından, bir veri dosyasının açık olması gerekmektedir. Analiz kurulumumuzu göstermek için Bölüm 2’de yaratılan dışa satış adlı veri dosyasını kullanacağız ve İki Değişkenli Korelasyon prosedürünü sadece kolaylık olması açısından kullanacağız (hepsi benzer şekilde yapılandırılmış olduğundan başka herhangi bir prosedürü seçebilirdik). ) istatistiksel bir analizin nasıl gerçekleştirileceğini göstermek içindir.

Veri dosyası etkin pencere olarak, IBM SPSS menüsünden Analyze ➔ Correlate ➔ Bivariate öğesini seçerek Şekil 4.2’de gösterilen ana İki Değişkenli Korelasyonlar iletişim penceresine ulaşın. İstatistiksel bir prosedürün ana penceresi, analize dahil edilecek değişkenleri belirlediğimiz penceredir; çoğu prosedürü çağırdığımızda hemen hemen her zaman açılan penceredir.

Bu ana iletişim pencerelerinde pek çok öğe bulunmasına rağmen, bunlarla çalışmak oldukça basittir. Aşağıdakiler, aracımız olarak İki Değişkenli Korelasyonları kullanan bir ana iletişim penceresinin ana unsurlarıdır:

• Pencerenin başlığı, prosedürün adını sağlar.
• Değişken Listesi paneli diyeceğimiz pencerenin sol üst çeyreğindeki isimsiz panel, veri dosyasındaki değişkenlerin isimlerini içerir. Veri dosyasında göründükleri sırayla listelenirler, ancak alfabetik olarak listelenmesi mümkündür (örneğin, Düzenle ➔ Seçenekler ➔ Genel sekmesini seçin ve Şekil 4.3’te gösterildiği gibi Değişken Listeleri altında Alfabetik’e tıklayın).
• Değişkenler paneli, analize dahil edilecek değişkenleri tanımlar. Değişkenler, Değişken Listeleri panelinde vurgulanarak ve ok düğmesi tıklanarak veya değişken adına çift tıklanarak Değişkenler paneline taşınabilir.
• Ana pencerenin en sağındaki basmalı düğmeler, istatistiksel analizin bazı yönlerini özelleştirmek veya IBM SPSS’ye çıktıdaki belirli bilgileri yazdırma talimatını vermek için normalde alt iletişim ekranlarını açar.
• Pencerenin altındaki butonlar, bazı işlemlerin gerçekleşmesini sağlar. Seçim için uygun olmaları için aktif olmaları gerekir. Örneğin, Tamam düğmesi (bu, analizin gerçekleştirilmesini sağlar) şu anda mevcut değil (etkin değil) çünkü Değişkenler paneline henüz hiçbir değişken taşınmadı (bir analizin gerçekleştirilebileceği hiçbir değişken tanımlanmadı) .

Değişkenler paneline taşındıktan sonra dışa dönüklük ve satış değişkenlerini gösterir. Tamam düğmesinin artık etkin olduğunu unutmayın, ancak Tamam’ı seçmeden önce kurulumun bu yönünü göstermek için alt pencerelerden birini açacağız.
Ana iletişim penceresinden Seçenekler düğmesini seçin. Bu, gösterilen Seçenekler iletişim ekranını açar.

Bu tür ekranlarla nasıl etkileşime geçileceğini göstermek için, Ortalamaları ve standart sapmaları kontrol ettik ve varsayılan Hariç Tutma durumlarını ikili olarak koruduk (bunları ve diğer seçenekleri çeşitli analizler bağlamında açıklayacağız). Ana iletişim penceresine dönmek için Devam’ı seçin ve analizi gerçekleştirmek için Tamam’ı seçin.

ÇIKTI

Analizin sonuçlarını (genellikle çıktı olarak adlandırılır) görüntüler. IBM SPSS çıktısında, analiz sonuçlarının çoğunun tablolarda yer alması normaldir. Her tablonun üzerinde bir başlık bulunur. İki Değişkenli Korelasyon prosedüründe, ilk tablo değişkenlerin ortalamalarını ve standart sapmalarını sunar; bunlar çıktıda verilmiştir çünkü Seçenekler iletişim ekranında bu açıklayıcı istatistiklerin görüntülenmesini istedik.

İkinci tablo dışa dönüklük ve satışlar arasındaki Pearson korelasyonunu göstermektedir (oldukça abartılı bir .936). İki Değişkenli Korelasyon prosedüründe, yıldız işaretli IBM SPSS dipnotları farklı olasılık seviyeleri gösterir. Burada tek bir korelasyon var. Çıktıda ayrıca Sig gösterilir. (2 kuyruklu); bu, sıfır hipotezinin (popülasyon korelasyon değerinin sıfır olduğunu koruyarak) doğru olduğunu varsayan 6 vakalık bir N’ye dayalı olarak .936’lık bir Pearson korelasyonu elde etmenin kesin olasılığıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir