GRAFİK ÜZERİNE EŞLEŞTİRİLME – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

GRAFİK ÜZERİNE EŞLEŞTİRİLME – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

22 Ekim 2021 Excel hisse senedi grafiği oluşturma Excel programındaki grafikler Excel verilerini grafik yapma Programı excel'de 3 verili grafik oluşturma Excelde konum aralığı nedir Grafiğin hangi değerlere göre oluşacağını belirlemek için hangi seçenek kullanılmalıdır Grafik oluşturma 0
Doğal Frekansları Hesaplama – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

ÜÇ YÖNLÜ ETKİLEŞİM İÇİN BASİT ETKİ ANALİZLERİ

Üç yönlü etkileşim satırının bir kopyasını oluşturacağız ve her birine gösterildiği gibi basit efektler sözdizimini ekleyeceğiz. İlk satıra karşılaştırma (politika) adj (bonferroni) ekliyoruz. Bu, /EMMEANS = TABLOLAR’dan sonra parantez içinde belirtilen diğer iki bağımsız değişkenin her bir kombinasyonu için siyasetin üç düzeyini (liberal, ılımlı ve muhafazakar) karşılaştıracaktır.

Yani bu karşılaştırma evde çocuğu olan seçmenler, evde seçmen olmayanlar, evde çocuğu olmayanlar ve evde çocuğu olmayanlar için yapılacaktır. Bu nedenle, sadece dört ek sözdizimi kelimesiyle çok fazla bilgi elde ederiz.

İkinci üç yönlü etkileşim hattı, seçmen üzerinde ikili karşılaştırmalar yapmak için kullanılacaktır. Bu karşılaştırma için tahmin edilen marjinal ortalamaları içeren tabloyu İkili Karşılaştırmalar tablosuyla uyumlu hale getirmek için, /EMMEANS = TABLES alt komutunda seçmeni parantez içindeki orta konumundan kesip yapıştıracağız (veya vurgulayıp sürükleyeceğiz).

Sonra basit efekt sözdizimi karşılaştırma (voter) adj (bonferroni)’mizi ekliyoruz. Bu, parantez içinde belirtilen diğer iki bağımsız değişkenin her bir kombinasyonu için iki seçmen düzeyini (son seçimde oy verenler ve vermeyenler) karşılaştıracaktır. Örneğin, evde çocukları olan liberaller, evde çocuğu olmayan muhafazakarlar vb. için karşılaştırma yapılacaktır. Bu ANOVA sonrası analizleri çalıştırmak için ana menüden Çalıştır ➜ Tümü öğesini seçin. Analizler, incelemeniz için bir Çıktı penceresine yerleştirilecektir.

SPSS’DE ANOVA SONRASI ANALİZLER İÇİN SPSS ÇIKTI

BASİT ETKİ ANALİZLERİ: SİYASİ TERCİH

SPSS’den her seçmen ve çocuk yuvası düzeyindeki siyaset düzeylerini karşılaştırmasını istediğimiz ilk basit etki analizi için Tahminler ve İkili Karşılaştırmalar etiketli tabloda tahmini marjinal ortalamaları göstermektedir. Bunlar, çizgi grafiklerimizdeki noktaların karşılaştırmalarını temsil eder.

İlk ana sıra (tablonun üst çeyreği), evde çocukları olan ve son seçimde oy kullananları izole eder. Bu satırın üst kısmı liberalleri önce ılımlılarla (fark 22.00, p = .000) ve sonra muhafazakarlarla (fark 26.00, p = .001) karşılaştırır; her iki durumda da ortalama fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

Bu satırın bir sonraki kısmı, ılımlıları önce liberallerle (ki zaten yapılmış) ve daha sonra muhafazakarlarla karşılaştırır; fark 4.00, p = .875’tir ve istatistiksel olarak anlamlı değildir. Son kısım muhafazakarları diğer iki grupla karşılaştırır; bu karşılaştırmaların her ikisi de yukarıda yapılmıştır ancak kullandığı formatı takip etmek için SPSS tarafından eklenmiştir.

Tablonun sonraki çeyreği, son seçimde oy kullanamayan evde çocukları olan kişileri izole ediyor. Karşılaştırmalardan liberallerin ve ılımlıların önemli ölçüde farklı olmadığını, ancak her ikisinin de muhafazakarlardan farklı olduğunu görebiliriz. Benzer şekilde, evde çocuğu olmayan katılımcıların ortalama farklarını tablonun alt yarısında yorumlayabiliriz.

BASİT ETKİ ANALİZLERİ: SEÇMEN

SPSS’den siyasetin ve çocuk yuvasının her düzeyinde son seçimde oy veren ve vermeyenleri karşılaştırmasını istediğimiz ikinci basit etki analizi için tahmini marjinal ortalamaları ve İkili Karşılaştırmaları göstermektedir. Bu çıktıda iki ana yatay satır vardır, biri evde çocuğu olanlar için, diğeri evde çocuğu olmayanlar için. Her biri, siyasetin üç düzeyine karşılık gelen üç bölüme ayrılmıştır.

Evde çocuğu olanlar için ilk karşılaştırma liberal katılımcılar içindir. Oy verenler ile kullanmayanlar arasındaki fark 1.00 olup istatistiksel olarak anlamlı değildir ( p = .791). Ilımlı katılımcılar 18.00 ile farklılık gösterir, bu önemli bir farktır ( p = .001), ancak muhafazakarlar anlamlı olmayan bir 5.00 ile farklılık gösterir ( p = .189). Evde çocuğu olmayanlar için, son seçimde insanların oy kullanıp kullanmadığı, ılımlılar ve muhafazakarlar için memnuniyet puanlarını etkiledi, ancak liberaller için değil.


Excel verilerini grafik yapma Programı
Grafik türleri
Grafik oluşturma
Excel hisse senedi grafiği oluşturma
Excel programındaki grafikler
Grafiğin hangi değerlere göre oluşacağını belirlemek için hangi seçenek kullanılmalıdır
excel’de 3 verili grafik oluşturma
Excelde konum aralığı nedir


BASİT ETKİ ANALİZLERİNİN GRAFİK ÜZERİNE EŞLEŞTİRİLMESİ

Basit etkileri etkileşimin planına eşlemek, şimdi Bölüm 8’deki örneğin nispeten basit iki yönlü etkileşimi gibi görünen şey için olduğundan biraz daha fazla çaba gerektirir. Ancak görev, grafikleri görüntüleyerek ve Eşli Karşılaştırma tablolarına başvurarak adım adım gerçekleştirilebilir.

İlk önce evde çocukları olanlarla ilgili en üstteki grafiğe odaklanıyoruz. Son seçimde oy verenler için (şekildeki düz çizgi), liberaller diğer iki siyasi gruptan daha memnundu. Oy kullanmayanlar için (kesik çizgi), muhafazakarlar diğer iki gruptan daha az memnun kaldılar.

Ayrıca, oy veren ılımlılar, oy vermeyenlere göre devlet okullarından daha az memnundu; diğer iki siyasi grup için, insanların oy kullanıp kullanmadığı, memnuniyet düzeyleri açısından önemli değildi.

Şimdi evde çocuğu olmayanlar için sonuçları sunan alt grafiğe odaklanıyoruz. Son seçimde oy verenler açısından muhafazakarlar devlet okullarından diğer siyasi gruplara göre daha az memnundu. Oy vermeyenlerde ise ılımlılar diğer iki gruba göre daha az memnun kaldı. Ayrıca, son seçimde oy veren ılımlılar, oy vermeyenlere göre daha memnundu; diğer iki siyasi grup için, insanların oy kullanıp kullanmadığı, memnuniyet düzeyleri açısından önemli değildi.

ANA ETKİLER SONRAKİ ANALİZLER: İKAMET

Siyasetin ana etkisi üzerine post hoc Tukey HSD testinin sonuçlarını sunmaktadır. Görülebileceği gibi, liberaller devlet okulu sisteminden diğer iki siyasi gruba göre daha memnundu. Bu ana etki ile ilişkilendirilen eta kare değeri diğer değerlere göre nispeten yüksek olduğundan, muhtemelen sonuçlarda bu analizden bahsetmekte fayda vardır.

OMNIBUS ANALİZİNİN YAPILMASI

VERİ DOSYASININ YAPILANDIRILMASI

Bu bölüm boyunca kullandığımız sayısal örnek için verileri içeren Excel dosyasının bir kısmı  gösterilmektedir. Bu veri dosyası aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır. İlk değişken bir özne tanımlama kodudur (alt kimlik). Sonraki üç değişken, analizdeki bağımsız değişkenlerdir; kategorileri temsil etmek için her birine rastgele kodlar atanmıştır.

Bu değişkenler çocuk yuvası (evde bulunan çocuklar 1, evde olmayan çocuklar 2 olarak kodlanmıştır), seçmen (1 ile kodlanmış son seçimde oy kullanmış, 2 olarak kodlanmış son seçimde oy kullanmamış) ve siyaset ( liberal, ılımlı ve muhafazakar sırasıyla 1, 2 ve 3 olarak kodlanmıştır). Veri dosyasındaki son değişken, devlet okulu sisteminden memnuniyeti değerlendiren anketteki puan olan satisfac adlı bağımlı değişkenimizdir. SAS Enterprise Guide’daki veri dosyasını içe aktardığınızda, pencere gösterilene benzemelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir