Genel Model – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Genel Model – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

9 Mart 2022 Arima modeli nasıl yapılır Modal analiz yöntemi YAPISAL EŞİTLİK Modeli SPSS 0
Uzantı Komutu Nedir? – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Genel Model

Şimdi araştırma hipotezine biraz daha yaklaşalım. Şimdilik verileri toplayan araştırmacıların liderliğini takip edeceğimizi hatırlayın. Hipotezimiz, hem “düzey”in hem de S/N’nin PSAT tarafından ölçülen “hazırlığı” öngördüğüdür. Bu bölümün başında, S/N ve basit bir T testi ile başladık. AMOS ile, S/N eklemeden önce “genel model” örneğini göstermek daha mantıklı. Genel model esasen bir regresyon gibidir, ancak hem bağımlı hem de bağımsız olarak gizli değişkenlere sahiptir.

Menü seçeneklerinin altında Araçlar ve Eklentiler iki dikdörtgen düğmedir Soldaki “giriş yolu şeması” ve sağdaki “çıkış yolu şeması” bölümün geri kalanında sadece çıktıya bakacağız. Çıktı modunda, standartlaştırılmamış veya standartlaştırılmış tahminler seçilebilir. Aksi takdirde birçok yönden benzer olan standartlaştırılmış tahminler gösterilmiştir.

Buradaki fikir, “Seviye”nin (gözlenen dört onur değişkenimiz tarafından tahmin edildiği gibi) “Hazırlığı” (gözlenen iki PSAT alt ölçeğimiz tarafından tahmin edildiği gibi) öngördüğüdür. Uyum iyiliği testleri en iyi ihtimalle vasattır. Ki kare 0,01’de anlamlıdır, bu da modelin iyi uymadığı anlamına gelir. RMSEA, vasat veya sınırda kabul edilir. Hipotezimiz S/N içerdiğinden bu konuda çok fazla endişelenmeyeceğiz. Ayrıca, yukarıda gösterilen 0,54, Hazırlık Düzeyini öngören R Karesidir.

S/N’li bir modele geçmeden önce, birkaç gevşek ucu bağlayalım. Bölüm 1 amos genel model 2.amw(gösterilmemiştir), referans olması için kitabın indirmeleriyle birlikte sağlanmıştır. Modelimize göre ters yönde yönlülüğü vardır. Uyum iyiliği istatistiklerinin aynı olduğuna dikkat edin. Yönlülüğü test etmenin daha iyi bir yolu, her iki yöne sahip bir model oluşturmak olacaktır ve tam da bunu bu bölümün ilerisindeki “Nedenselliğin Yönü” bölümünde yapacağız.

İkinci olarak, katsayının büyüklüğünü kısaca tartışalım. Bunu görmek için, Hazırlık Düzeyi katsayısının 17.17 olduğunu ortaya koyan standartlaştırılmamış tahminleri (gösterilmemiştir) talep ederiz. Bu, onurların varlığının PSAT ölçeğinde yaklaşık 17 puan (veya SAT ölçeğinde 170) değerinde olduğu anlamına gelir. Biri dikkatli olmazsa, biraz karıştırmak kolaydır.

İki alt ölçekten oluşan gizli bir özelliği öngördüğümüz için katsayı, birleşik puan değil, tek bir alt ölçeğin metriğindedir. Dolayısıyla, birleşik puan üzerindeki etki bunun yaklaşık iki katı olacaktır. Bunu açıklığa kavuşturmak için SPSS İstatistiklerinde regresyon sonuçlarını gösteren iki rakamı düşünün.

PercHonors değişkenini, 0 ila 100 yerine 0 ila 1 aralığı verecek şekilde 100’e bölerek değiştirdim. 0/1). VPSAT ağırlığının 15.210 ve PSAT ağırlığının 28.998 olduğunu unutmayın.


Varyans analizi örnek
Modal analiz yöntemi
YAPISAL EŞİTLİK Modeli SPSS
Modal analiz Nedir
ANOVA analizi
Arima modeli nasıl yapılır
Yapısal Eşitlik modeli AMOS
Modal analiz Ders Notları


Genel Modele S/N Ekleme ve Uygunluğu Tekrar Ziyaret Etme

AMOS kullanarak yapacağımız birkaç deney daha var, ancak önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Orijinal hipotezi test edecek olan genel modele S/N eklemek üzereyiz. Araştırdığımız sonuçlardan bu yana bir anlamda tam bir döngüye girdik.

S/N eklenmiş sonuçlar gösterilir. İki tahmincimiz olan Düzey ve S/N’nin etkisini karşılaştırabilmemiz için bu sefer standartlaştırılmamış tahminleri seçtim. Kombine puan üzerindeki etki hakkında kabaca bir fikir edinmek için katsayıları ikiye katlamamız ve SAT ölçeğine çevirmek için bunu 10 ile çarpmamız gerektiğini unutmayın.

Kısacası, 16.5, 3.03’ten çok daha büyük olsa da, S/N’nin etkisi önemsiz değildir. Standartlaştırılmış (gösterilmemiştir) geçiş yaparsak, R2’nin sadece biraz .57’ye tırmandığını keşfettik. Küçük ama önemsiz bir artış. Uyum iyiliği testleri daha iyidir, ancak çok iyi değildir. Ki kare sınırda, ancak 0,05’in yanlış tarafında. RMSEA, sınırda bir uyum olacak kadar düşüktür.

Bu model bizim orijinal hipotezimizi temsil eder: Başarı dersleri, öğrencileri PSAT’ta karşılaşacakları (becerileri beklenmedik şekillerde uygulamaya zorlayan) türdeki “zor” sorulara hazırlamaya yardımcı olur ve sezgisel öğrenme stili, bu sorulara ek bir avantaj sunar. tür sorular. Bu, daha derine inmek ve daha fazla uyum ölçüsünü incelemek için iyi bir zamandır. Konu kolayca bir bölümü ve hatta büyük bir bölümü doldurabilir.

Seçeneklerin çokluğu, bunu SEM ve AMOS’ta yeni olanlar için daha korkutucu konulardan biri haline getirebilir. Kendimizi sadece birkaç seçenekle sınırlayacağız ve bölümün en sonunda, bu bölümde incelenen daha önemli AMOS modelleri için bazı uyum önlemlerinin bir özeti olacak. Daha uygun önlemleri görmek için gösterildiği gibi Metin Çıktısına geçeceğiz.

Seçenekler, bazen göz korkutucu olma noktasına kadar kapsamlıdır. Sadece tartışacağımız CMIN ölçülerini ve Temel Karşılaştırmalar altında bulunan TLI’yi (Tucker Lewis İndeksi) içeren üst kısmı gösterir.

Daha aşağıda, tartışmamıza dahil edeceğimiz iki çıktı parçası var. Özellikle önemli olan RMSEA gösterilir ve Hoelter gösterilir.

Tartıştığımız uyum ölçüleri için tüm uyum istatistikleri sonuçları, elinizde bir not defteri ile hepsini aramak zorunda kalmamanız için AMOS modellerimizden dördü için özetlenmiştir. Bu bilgi bölümün en sonunda gösterilmektedir.

Ki-karenin önemini ve örneklem büyüklüğüne duyarlılığını zaten tartışmıştık. Ki-karenin serbestlik derecesine bölümü olan CMIN/DF, SEM’deki en eski uyum ölçüleri arasındadır. Öncelikle bahsetmeye değer, çünkü daha ayrıntılı diğer uyum ölçütlerinin bir bileşenidir. 1’e yaklaşan CMIN/DF oranları, anlamlı olmayan bir p değeri garanti edeceğinden arzu edilir.

1.8 değerimiz çok kötü değil, ancak bize anlamlı olmayan bir p değeri verecek kadar düşük olmadığına dikkat edin. Tucker Lewis İndeksi (TLI), Ki-kare ve DF’yi içerik olarak içeren, ancak cimriliği destekleyen bir ayarlamaya sahip olan birkaç kişiden biridir. İyi bir TLI değeri 1.0’a yaklaşacaktır, ancak diğer yönden. .9 puan kabul edilebilir, .95 üzeri puan iyi olarak kabul edilir. 0,979 olan değerimiz umut vericidir.

RMSEA’yı tekrar gözden geçirelim. Bir hata ölçüsü olarak, daha küçük daha iyidir. Güven aralığının bir alt sınırı (LO 90) iyi olurdu çünkü güven aralığı içinde sıfır hata olduğunu gösterirdi. Bunu tam olarak başaramadık, ancak .011’de oldukça düşük. Üst sınır (HI 90), RMSEA’nın kendisi için üst sınırımızın altında kalacak kadar düşük olsaydı da iyi olurdu.

RMSEA’nın daha çok .08 gibi bir değerin altında olmasını sevdiğimiz için bunu da tam olarak başaramıyoruz. Bununla birlikte, yıllar boyunca RMSEA için temel kurallar bazen bizim değerimiz kadar yüksek bir RMSEA’ya izin verdi, bu yüzden çok kötü değil. .042’lik p-değerimiz (ki zaten tartışmıştık), hatamızın sıfırdan önemli ölçüde büyük olup olmadığını test ediyor.

PCLOSE ilginç bir testtir hatamızın .05’ten büyük olup olmadığını test ediyor. Bu nedenle, mükemmel uyumu test etmek yerine, “yakın” uyumu test ediyor. PCLOSE’umuz anlamlı değildir, bu nedenle yakın uydurma bir modelin boş hipotezini reddetmemiz gerekmez. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir