FREKANS ANALİZİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

FREKANS ANALİZİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

16 Şubat 2022 Frekans analizi nasıl yapılır Frekans analizi yorum SPSS frekans tablosu oluşturmak 0
FREKANS ANALİZİ – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Tek Örnek Binom ve Ki-Kare Testleri: İkili Kategoriler

ANALİZ STRATEJİSİ

IBM SPSS®, Parametrik Olmayan Testler modülünü son sürümlerde yenilemiştir, ancak Parametrik Olmayan Testler alt menüsündeki Eski İletişim Kutuları altındaki eski yordamları korumuştur. Eski prosedürlerin, bize göre, kullanıcı hatalarının meydana gelme olasılığını artıran bazı özellikleri vardır.

Örneğin, Binom testinde kategoriler için oranların eşit olasılıklara sahip olmak yerine kullanıcı tanımlı olması gerekiyorsa, belirtilen oran veri dosyasındaki ilk değere uygulanacaktır, böylece kullanıcıları ya ilk durumu dikkatlice seçmeye zorlayacaktır. Analizi gerçekleştirmeden önce veri girişinde veya dosyayı sıralamak içindir.

Bu özellikler, yenilenen Parametrik Olmayan Testler modülünde çok geliştirilmiştir ve bu nedenle bu bölümde bu modülü açıklıyoruz. Hem binom hem de ki-kare testleri ikili kodlanmış bir değişken için kullanılabilir ve her birinin nasıl çalıştığını göstermek için her ikisini de tek bir veri analizi çalışmasında gerçekleştiririz.

FREKANS ANALİZİ

Dağılımını belirlemek ve sonuçları gösterilen bir bağlam sağlamak için finansal_yardım değişkeni üzerinde bir Frekans analizi gerçekleştirdik. Görülebileceği gibi, örneklemdeki öğrencilerin dağılımı, N’nin 35 olduğu durumlarda mümkün olduğunca eşit olarak bölünmüştür.

ANALİZ KURULUMU

Mali yardımı açıyoruz ve ana menüden Analiz ➔ Parametrik Olmayan Testler ➔ Bir Örnek’i seçin. Bu, gösterilen ilk Tek Örnek Parametrik Olmayan Testler penceresinde Hedef ekranını açar. Analizimizin spesifikasyonları üzerinde tam kontrol elde etmek için Analizi özelleştir’i seçiyoruz ve Alanlar sekmesini tıklıyoruz.

Önceki ekranda Özelleştirme analizi seçimimize rağmen, Alanlar penceresi, Önceden tanımlanmış rolleri kullan düğmesi seçili olarak açılır ve tüm değişkenlerimiz zaten Test Alanları paneline yerleştirilir. Test Alanları panelinde yalnızca mali_aid istiyoruz ve bunu gerçekleştirmenin en kolay yolu kimliği vurgulayıp yatay oka tıklayarak Alanlar paneline taşımaktır. Bu eylem, kimliği yalnızca paneller arasında taşımakla kalmaz, aynı zamanda ekranın sol üst kısmındaki seçimi, gösterildiği gibi Özel alan atamalarını kullan olarak değiştirir.

Ayarlar sekmesini seçmek, Ayarlar penceresini açar. Bu penceredeki seçenekler, istatistiksel analizimizi belirlememize izin verir, ancak yine de, Testleri Seç ekranında Testleri Özelleştir seçeneğini belirleyerek denetimi IBM SPSS’den almalı ve böylece, verileri temel alan testleri otomatik olarak seçmek gerekir (testleri otomatik olarak seç) varsayılanını reddetmeliyiz). Kullanıcıların ne yaptıklarını bilmeden analizleri körü körüne gerçekleştirmesine olanak tanıyan seçenektir.


Frekans analizi Nedir ne ise yarar
Frekans analizi nasıl yapılır
Frekans analizi yorumlama
SPSS frekans analizi
Frekans analizi Kriptoloji
Frekans analizi pdf
Frekans analizi tablosu
SPSS frekans tablosu oluşturma


Frekans verilerimiz için geçerli olan sadece iki test Binomial test ve Ki-Kare testidir (ilk iki onay kutusu). İçinde, Testleri Özelleştir’i seçtik ve Gözlemlenen ikili olasılığı hipotezle karşılaştır (Binom testi) seçeneğini işaretledik.

Binom testi altındaki Seçenekler düğmesinin seçilmesi, gösterilen Binom Seçenekleri penceresini açar. Varsayımlı orantı panelinde, örneklemimizde maddi yardım alan öğrencilerin oranını değerlendirmek istediğimiz için, varsayılan 0,5’i 0,67 ile değiştirerek (değeri değiştirmek için ok düğmelerini de kullanabiliriz) değiştiriyoruz. ulusal oran %67.

Kategorik Alanlar için Başarıyı Tanımla’da, verilerde bulunan ilk kategoriyi Kullan varsayılan seçeneğini (Eski prosedürlerden taşınan) reddetmek ve bunun yerine Başarı değerlerini belirt’i seçmek istiyoruz. Başarı terimi, odak ilgi alanımız olan kategoriyi belirtmek için genel bir şekilde kullanılmaktadır (burada mali yardım alan öğrencilerin oranıdır).

Başarı değerlerini belirle seçeneğinin seçilmesi, 0,67 Varsayımlı oranın atamasının kontrolünü kullanıcıya verir. Başarı değerlerini belirle’yi seçmek, örneklemde mali yardımda bulunan öğrencilere atanan kategoriyi belirtmek için 1 yazdığımız Değer diyalog panelini açar. Bütün bunlar ayrıca Şekil 61.7’de gösterilmektedir. Testleri Seç ekranına dönmek için Tamam’a tıklayın. Test Seçenekleri ekranını (.05’lik bir alfa belirtir) veya Kullanıcı-Eksik Değerleri (bu, eksik değerleri analizden hariç tuttuğumuzu belirtir) değiştirmemize gerek yoktur.

Gösterilen Testleri Seç ekranında, aynı zamanda bu testi de gerçekleştirebileceğimiz için, gözlemlenen olasılıkları hipotezle karşılaştır (Ki-Kare testi) seçeneğini de işaretliyoruz. Ki-Kare testinin altındaki Seçenekler düğmesinin seçilmesi, gösterilen Ki Kare Test Seçenekleri penceresini açar. Bu test ikiden fazla kategoriye uygulanabileceğinden (ve genellikle uygulandığından) Hipotezli bir orantı paneli yoktur.

Beklenen olasılığı özelleştir’i seçiyoruz, böylece varsayılanı devre dışı bırakıyoruz Tüm kategoriler eşit olasılığa sahiptir. Beklenen olasılığı özelleştir seçildiğinde, Beklenen olasılıklar iletişim alanı kullanılabilir hale gelir. İki kategorimiz var ve tercih ettiğimiz sırayla her ikisi için de olasılıkları belirleyeceğiz.

Böylece Kategori altında ilk satırdaki hücreye 1 yazıp, Relatif Frekans altında ilk satırdaki panele tıklıyoruz ve 67 yazıyoruz. Daha sonra Kategori altındaki ikinci satıra tıklıyoruz, 0 yazıp panele tıklıyoruz. Göreli Frekans altında ve 33 yazın. IBM SPSS, göreli frekansların her biri tarafından temsil edilen toplamın yüzdesini belirlemek için bunları toplayacağından, bu göreli frekansların 100’e eklenmesini kesinlikle öneririz. Bitmiş özellikler Şekil 61.9’da gösterilmektedir. Testleri Seç ekranına dönmek için Tamam’ı tıklayın ve analizleri gerçekleştirmek için Çalıştır’ı seçin.

ANALİZ ÇIKIŞI

Sonuçlara genel bir bakış, Şekil 61.10’daki özet tablosunda gösterilmektedir. En üstteki satır, ki-kare testinden elde edilen çıktıyı sağlar ve (ilk sütunda) bize olasılıkları belirttiğimizi bildirir; alt satır binom testini ele alıyor ve bize belirttiğimiz oranları sağlıyor. Her iki test de istatistiksel olarak anlamlıdır (ki-kare için p = .020 ve binom testi için p = .016) ve her iki durumda da, .05’lik bir alfa düzeyine dayanarak sıfır hipotezini reddederiz.

Tablonun dipnotu Asimptotik önemlerin görüntülendiğini gösterir. Kısaca, asimptotik anlamlılık seviyeleri, özellikle birkaç hücrenin frekanslarının beşten az olduğu durumlarda, çok küçük örneklerle bocalayabilen yaklaşık değerlerdir. Eski prosedürlerde, asimptotik sonuçların varsayılanını geçersiz kılabilir ve bunun yerine kesin olasılıklar isteyebiliriz (IBM SPSS paketimizin bir parçası olarak Tam Olasılıklar yazılımına sahip olduğumuzu varsayarak), ancak bu seçenek, asimptotik sonuçların her zaman gösterildiği yenilenmiş prosedürlerde kullanılmamaktadır. .

Belirli bir satıra çift tıklamak çıktıyı genişletir. Binom testinin genişletilmiş görünümünü sunar. Çubuk grafik, gözlemlenen ve varsayılan frekansları görsel olarak görüntüler. Grafiğin altındaki istatistiksel tabloda, z değerinin -2.139 olduğunu ve bu değeri elde etme şansının veya normal bir eğrinin ortalamasından daha da ötede bir değerin .016 olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, frekansların varsayımsal olarak dağıtılmadığı sonucuna varıyoruz; daha ziyade, bu örneklemde, ulusal ortalama için doğru olandan daha az mali yardım alan öğrenci vardı.

Ki-kare testinin genişletilmiş görünümünü sunar. Ki-kare değeri tabloda 5.376 olarak gösterilmiştir. Bir serbestlik dereceli ki-kare dağılımına karşı değerlendirildiğinde, bu değeri veya daha fazlasını elde etme şansı .020’dir. Çıkardığımız sonuç, binom testinin sonucuyla aynıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir