Fourier Genişletmeleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Fourier Genişletmeleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

10 Mayıs 2022 Fourier formülü Fourier serileri nedir Fourier serisi ne ise yarar 0
Otomatik Test Teknikleri

Fourier Genişletmeleri

Bu bölümdeki son örnek, genel gerçek değerli fonksiyonların Fourier katsayılarını hesaplamak ve bir kullanıcının bu tür serilerin ne kadar hızlı yakınsadığını görebilmesi için değişen sayıda terim içeren serileri görüntülemek için bir programdır. Kesik bir Fourier serisi sürekli türevlenebilir bir fonksiyon olduğundan, kare dalga gibi süreksiz bir fonksiyonu tam olarak temsil edemez.

Sıçrama süreksizliklerinin meydana geldiği noktaların yakınında, Fourier serisi yaklaşımları salınım yapar. Aynı tür davranış, şev süreksizliği noktalarının yakınında daha az ciddi biçimde ortaya çıkar. Daha fazla terim eklemek, atlama süreksizliklerinde sorunu çözmez. Gibbs fenomeni olarak bilinen davranış, süreksizliğin her iki tarafındaki fonksiyonu aşan yaklaşımlar üretir. Bu davranışın çizimleri aşağıda görülmektedir.

FFT ile hesaplanan Fourier serisi yaklaşımlarını kullanarak keyfi periyodun gerçek fonksiyonlarını genişletmek için bir program yazılmıştır. Parçalı doğrusal bir fonksiyon, bir periyot üzerinden veri noktaları verilerek etkileşimli olarak belirtilebilir. Alternatif olarak, kullanıcı tanımlı bir fonksiyon kullanılabilir. Örneğin, alt yarısı kesilmiş bir sinüs eğrisi gibi değişen bir fonksiyon olacaktır.

Program içindeki yorumlar, verilerin etkileşimli olarak nasıl girileceğini gösterir. Farklı giriş seçeneklerinin detayları program çalıştırılarak bulunabilir.

FFT’nin (0,1), (1,1), (1,ñ1), (2,ñ1) (x, y) değerleri aracılığıyla parçalı doğrusal enterpolasyon tarafından tanımlanan periyot 3’ün bir fonksiyonuna ne kadar iyi yaklaştığını görelim. ), (3,1) ve (4,0). Fonksiyonun x = 0, x = 1 ve x = 4’te atlama süreksizlikleri vardır. x = 3’te de bir eğim süreksizliği oluşur. Yirmi terimli bir yaklaşım kullanan program sonuçları görüntülenir.

x = 1’e yakın çizilen 100 ve 250 terimli seriler tarafından üretilen sonuçlar, Şekil 6.9 ve 6.10’da gösterilmektedir. Açıkçası, daha fazla terim eklemek salınımı ortadan kaldırmaz. Bununla birlikte, bir sıçrama süreksizliğindeki salınım, Lanczos yumuşatma prosedürü ile azaltılabilir. Dönem çarpı 0,01’e eşit bir aralıkta düzleştirilmiş 250 terimlik bir dizi için sonuçlar görüntülenir.

Bu durum için bir süreksizlik noktasındaki sonsuz eğimin ellide bir dik eğimle değiştirilmesi pahasına salınım azaltılır. İkinci program yürütmede belirtildiği gibi tam bir işlev tanımı kullanılarak üretilen bir grafiği gösterir. Okuyucu, programı diğer fonksiyon seçenekleri için çalıştırarak Fourier serilerinin ne kadar iyi yakınsadığını araştırmayı öğretici bulabilir.

Lineer İkinci Derece Sistemlerin Dinamik Tepkisi

Periyodik Uygulanan Kuvvetler İçin Yapısal Dinamik Denklemlerinin Çözülmesi

Periyodik kuvvetlere maruz kalan doğrusal bir yapının dinamiği, matris diferansiyel denklemine uyar. Çözüm vektörü X (t) n boyutuna sahiptir ve M , C ve K n mertebesinde gerçek kare matrislerdir. Kütle matrisi M, sönüm matrisi C ve sertlik matrisi K, hepsi gerçektir. Gerçek olduğu varsayılan ve L periyoduna sahip olan zorlama fonksiyonu F(t), aşağıdaki gibi sonlu bir trigonometrik seri ile yaklaşıklaştırılabilir.

Diferansiyel denklemin çözümü doğal olarak iki farklı parçaya ayrılabilir. Birincisi, periyodik olan ve zorlama işleviyle aynı genel matematiksel forma sahip olan sözde özel veya zorunlu yanıttır.

Bu koşullar genellikle istenen değerlere eşit olmayacağından, özel çözüm homojen veya geçici çözüm Xh denilen şeyle birleştirilmelidir.

Homojen çözüm, orijinal diferansiyel denklemin birinci mertebeden forma indirgenmesiyle oluşturulabilir. Z, X ve X ̇ = V’nin birleşimi olan 2n boyutunun vektörü olsun.


Fourier serileri nedir
Fourier formülü
Fourier serisi ne ise yarar
Fourier Serileri
Fourier Serileri Konu anlatımı
Fourier ve seriye açılım
Fourier ne demek
Fourier serileri PDF


P = 0 olduğunda ortaya çıkan homojen diferansiyel denklem, matris A’nın özdeğerleri ve özvektörleri cinsinden çözülebilir. Eğer özdeğerleri λ j ve Uj özvektörlerini bilirsek tatmin edicidir.

Çoğu pratik durumda, C matrisi sıfır değildir ve λ 1 , · · · , λ2n özdeğerlerinin negatif reel kısımları vardır. O zaman e λ t üstel terimlerinin tümü artan zamanla bozulur, bu nedenle Xh genellikle geçici çözüm olarak bilinir.

Sönüm matrisinin C sıfır olduğu diğer durumlarda, λ özdeğerleri tipik olarak tamamen hayalidir ve homojen çözüm yok olmaz. Her iki durumda da, belirli bir çözümün katkısıyla karşılaştırıldığında genellikle küçük olduğu için, homojen çözümü göz ardı etmek pratik durumlarda genellikle gelenekseldir.

Dikey Olarak Asılı Bir Kablonun Salınımlarına Uygulama

Dikey olarak asılı bir kablonun küçük enine titreşimleri problemini çözelim. Bu sistem, bir lineer sistemin doğal frekanslarının ve mod şekillerinin, konum ve hız üzerindeki genel başlangıç ​​koşullarını sağlamak için nasıl birleştirilebileceğini gösterir.

Kablo, sürtünmesiz bağlantılarda birleştirilmiş bir dizi n rijit bağlantı olarak idealleştirilmiştir. Bağlantı uzunluklarından [l1, l2, · · · , ln] ve eklemlerde toplanmış kütlelerden [m1, m2, · · · , mn] oluşan iki vektör sistem özelliklerini karakterize eder.

Enine yer değiştirmeler küçük olduğundan, dikey yöndeki ivmeler, enine ivmelere kıyasla ihmal edilebilecek kadar küçük olacaktır. Sonuç olarak zincirdeki gerilim statik denge değerine yakın kalacaktır. Bu, ı bağlantısındaki gerilimin olduğu anlamına gelir.

yı kütlesi için enine yer değiştirmenin kablonun toplam uzunluğuna kıyasla küçük olduğunu varsayıyoruz. Kütle ı için serbest cisim diyagramı gösterilmiştir. Küçük sapma açıları, enine sapmalarla θı+1 = (yı+1 − yı) lı+1 ve θı = (yı − yı−1) /lı ile ilişkilidir. Kuvvetlerin toplamı, yatay ivmenin yönetildiğini gösterir.

burada M, kütle katsayılarının bir köşegen matrisidir ve K, simetrik bir üç köşegen matristir. Doğal serbest titreşim modları, sistemin her bir elemanının aynı frekansta harmonik hareketle aynı anda hareket ettiği dinamik durumlardır. Bu, Y = U cos(ωt) veya eşdeğer olarak Y = U sin(ωt) biçimindeki hareketleri aradığımız anlamına gelir.

(M−1K)U = λU özdeğer probleminin çözülmesi, ω1, · · · , ωn doğal frekanslarını ve U1, · · · , Un mod vektörlerini verir. Genel başlangıç ​​koşullarına yanıt daha sonra bileşen modlarının üst üste binmesiyle elde edilir.

Aşağıdaki program, genel başlangıç ​​koşulları için kablo yanıtını belirler. Doğal frekanslar ve mod şekilleri, hareketin bir animasyonu ile birlikte hesaplanır.

Başlangıçta dikey bir sisteme tüm kütleler için aynı ilk enine hız verildiğinde üretilen kablo hareketi incelenmiştir. Analizin grafik sonuçları görülmektedir. Buradaki yüzey çizimi, uzunlamasına konum ve zaman açısından kablo sapma modelini gösterir. Sapma modelini iki kez gösterir. Orta ve cismin hareketini izler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir