F’nin İSTATİSTİKSEL ANLAMI – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

F’nin İSTATİSTİKSEL ANLAMI – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

14 Ekim 2021 Ekonometri F testi nedir F testi nasıl yapılır F testi nedir nasıl yapılır F testi örnekleri F testi yorumlama 0
Test Verilerinin Formatı

F ORANI

F oranı, grupların ortalamalarının aynı popülasyonu temsil ettiği, yani grupların ortalamalarının önemli ölçüde farklılık göstermediği sıfır hipotezini test ettiğimiz mekanizmadır. Varyans dilinde, boş hipotez, bağımsız değişken tarafından açıklanan varyans miktarının sıfırdan önemli ölçüde farklı olmadığıdır.

Bir F oranı, bilinen bir varyans kaynağı ile, bu durumda bağımsız değişkenin etkisi ile ilişkilidir. Gruplar arası ortalama karenin (MSA) ortalama kare hatasına (MSS/A) bölünmesiyle hesaplanır.

Bu oran, çalışma içindeki tüm hata değişkenliğini temsil eden gruplar içindeki ortalama kareye (ortalama kare hatası veya hata terimi de denir) karşı değerlendirilen tedavi manipülasyonunun etkilerini (yani bağımsız değişken ve hata değişkenliği) tek bir değerde yakalar. Denekler arası tek yönlü tasarım için F hesaplama formülü aşağıdaki gibidir.

Bu F oranı, bölünmesi değerle sonuçlanan kaynakların (bağımsız değişken ve açıklanamayan varyans) serbestlik dereceleriyle ilişkilidir. F oranını bildirdiğimizde, serbestlik dereceleri harfin hemen ardından parantez içine alınır: önce paydaki (gruplar arası) ortalama karenin serbestlik dereceleri verilir; paydadaki (grup içi) ortalama karenin serbestlik dereceleri ikinci olarak verilir. İki serbestlik derecesi bir virgül ve bir boşlukla ayrılır. Bu örnekteki sonuçların bu parçasını şu şekilde rapor edeceksiniz:

  • F (4, 30) = 43.47.

F’nin İSTATİSTİKSEL ANLAMI

Aksini yapmak için iyi bir neden olmadıkça, araştırmacılar alfa seviyelerini .05 olarak belirlediler. Sıfır hipotezi doğru olduğunda F oranının meydana gelme olasılığı .05 veya daha az ise, araştırmacılar boş hipotezi reddedecek ve grupların ortalamalarının önemli ölçüde farklı olduğu sonucuna varacaklardır. Yani, bağımsız değişkenin, bağımlı değişkenin varyansının yüzde 0’ından önemli ölçüde daha fazlasını açıkladığı sonucuna varacaklar.

F dağılımı için Kritik Değerler tablosu Ek C’dedir. Mevcut durumda, gruplar arasında 4 df ve gruplar içinde 30 df var. Tablo, .05 düzeyinde kritik bir F değerinin 2,69 olduğunu ortaya koymaktadır. 43.47’lik gözlemlenen (veya hesaplanan) F değerimiz, önceden ayarlanmış alfa düzeyimiz olan .05’e karşılık gelen F değerini aştığından, elde ettiğimiz F değerimizin .05 alfa düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varabiliriz.


Ekonometri F testi nedir
F testi örnekleri
F testi Nedir
F Tablosu
F testi nedir nasıl yapılır
F testi formülü
F testi yorumlama
F testi nasıl yapılır


SPSS ve SAS, bu kritik değerlere erişim sağlar ve bu değerlendirmeleri otomatik olarak yapar. Örneğin, bu analiz için SPSS çıktısını sunduğumuzda, Sig etiketli ve .000 değerinde bir sütun göreceğiz. Bu değer, SPSS’nin üç ondalık basamağa indirdiği değerdir. Bu sonucu, bu F değerinin, .001 alfa düzeyinde tablolanan kritik F değerine eşit olduğu veya bu değeri aştığı ve bu nedenle, sıfır hipotezi doğruysa normalde her bin durumda bir defadan daha az gerçekleşeceği anlamına gelecek şekilde yorumluyoruz.

Lütfen unutmayın ki bir p değeri asla gerçekte .000 olamaz! Sıfır değeri, böyle bir F değerinin asla olmayacağını ve böyle bir durumda araştırmacının Tip I hata yapma olasılığının sıfır olduğunu gösterir! Lütfen, araştırmacının sonuçlarının yanlış olma ihtimalinin her zaman olduğunu unutmayın.

F oranını bildirirken, F değerine ve serbestlik derecelerine bir olasılık elemanı eklememiz gerekiyor. Örnek analizde, .05’lik bir alfa seviyesi kullanarak şunu yazardık:

  • F (4, 30) = 43.47, p < .05.

ETA KARE

F oranının istatistiksel olarak anlamlı olmasından bağımsız değişkenin bağımlı değişkenin varyansının bir kısmını açıklayabildiğini biliyoruz. Bu yüzdenin ne olduğunu belirlemek, yani bağımsız değişkenin etkisinin gücünü belirlemek için Bölüm 4’te tartışıldığı gibi eta karenin değerini hesaplamalıyız.

Bu eta kare değeri, bağımlı değişkenin toplam varyansının (SAT Sözel ve Kantitatif bileşik puan) kabaca yüzde 85’inin bağımsız değişkene (hazırlık süresi) atfedilebileceğini ve büyük bir etki büyüklüğü olarak kabul edilebileceğini gösterir. Tam istatistiksel sonuç herhangi bir yazılı raporda sunulması gereken yukarıdaki analiz aşağıdaki gibidir:

  • F(4,30)=43.47, p<.05,η2 =.85.

SPSS’DE OMNIBUS’UN KONULAR ARASINDA TEK YÖNLÜ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

VERİ DOSYASI

Bu sayısal örnek için veri dosyasının bir kısmı Şekil 6.1’de gösterilmektedir. İlk sütun (adlandırılmamış) SPSS tarafından sağlanan satır numaralarını içerir. Sonraki sütun, gerekirse orijinal verileri doğrulayabilmemiz için her katılımcıya atanan rastgele bir kod numarası olan subid adlı bir değişken içerir; subid, “konu tanımlama”nın kısaltmasıdır ve bu değişkeni tüm veri dosyalarımızda kullanırız.

Değişken grubu, vakaların hangi gruba ait olduğunu gösterir. Gruplarımızı temsil etmek için 0, 2, 4, 6 ve 8 değer etiketlerini (grup değişkeni için kodlar) kullandık çünkü kodlar bize öğrencilerin girdiği çalışma aylarının sayısını doğrudan bildirir. Son olarak, satscore değişkeni bağımlı değişkeni temsil eder ve adından da anlaşılacağı gibi, her öğrenci için SAT puanıdır (aslında Sözel ve Sayısal puanın ortalamasıdır).

KULLANACAĞIMIZ SPSS PROSEDÜRÜ

SPSS’de çeşitli ANOVA’ları gerçekleştirebileceğimiz çeşitli prosedürler vardır. Denekler arası tek yönlü tasarım için tercihimiz Tek Yönlü ANOVA prosedürüdür çünkü hem çok yönlü tek yönlü analiz hem de Bölüm 7’de kullanacağımız çoklu karşılaştırma prosedürlerinin çoğunu gerçekleştirmek üzere uzmanlaşmıştır.

Bu harika bir prosedür, çünkü denekler arası tek yönlü tasarımları analiz etmek için uzmanlaşarak, bize diğer SPSS prosedürlerinden daha fazla analiz varyasyonu sağlayabilir. (a) Birden fazla bağımsız değişkene sahip tasarımlarda kullanılamaması ve (b) ortak değişkenlerin kullanımına uyum sağlayamaması, sınırlamaları arasındadır.

AÇIK SPSS

Adım adım süreci açıkladığımız gibi kendi analizinizi yapmak istiyorsanız, SPSS’yi başlatmanız ve bu örneğe karşılık gelen veri dosyasını (veya analiz etmeyi düşündüğünüz veri dosyasını) açmanız gerekir. Herhangi bir SPSS analizi belirtmeden önce veri dosyasının açık olması gerekir.

ANA TEK YÖNLÜ ANOVA DİYALOG PENCERESİNİN AÇILMASI

Ekranın üst kısmındaki menü çubuğundan şu navigasyon rotasını takip edin: Analiz et ➜ Ortalamaları Karşılaştır ➜ Tek Yönlü ANOVA. Bu sizi Şekil 6.2’de gösterilen prosedür için ana iletişim penceresine getirecektir.

Sol paneldeki grubu vurgulayın ve Faktör paneline tıklayın. Ardından satscore’u vurgulayın ve Dependent List için panele tıklayın. Bunu yaptığınızda, pencereniz Şekil 6.3’teki gibi görünmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir