Fizibilite Değerlendirmesi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Fizibilite Değerlendirmesi – Swot Analizi Ödevi Yaptırma – Swot Analizi Analizi Yaptırma Fiyatları – Swot Analizi Örnekleri – Ücretli Swot Analizi Yaptırma – Swot Analizi Yaptırma Ücretleri

7 Temmuz 2022 Fizibilite aşamaları Fizibilite çalışmaları Fizibilite ne Demek 0
Pilot Proje Oluşturma

Fizibilite Değerlendirmesi

Kaynak toplama için bir iletişim aracı olarak satın alma planının rolü konusunda hiçbir şüphe yoktur. Uluslararası ekonomik sistem içinde yayılmasının ve başarısının motivasyonuydu.

Satın alma planında anlaşma amacı, farklı oyuncular üzerindeki etkiler, finansal gereksinimler, ekonomik ve finansal sonuçlar ve bunların zamanlaması doğru bir şekilde tanımlanır. Potansiyel yatırımcılar, bankalar veya özel sermaye fonları gibi paydaşlar için olduğu kadar kurumsal ortaklar ve yasa koyucular için de temel bir bilgi aracı haline gelir.

Satın alma ekibi için plan, özellikle fon yaratma konusunda projelerini meşrulaştırma fırsatıdır. Banka veya bir kredi sağlayıcı, bir risk değerlendirmesi için şirketin kredi itibarını analiz etmek için anahtar bilgileri onda bulabilir. Satın alma planının ana amacı, anlaşma fizibilite değerlendirmesidir.

Bu nedenle, genel proje fizibilite değerlendirmesi için dört seviye vardır:

1. Girişimcilik Fizibilitesi;
2. Piyasa Fizibilitesi;
3. İç Fizibilite;
4. Ekonomik-Finansal ve Özsermaye Fizibilitesi.

Girişimcilik Fizibilite değerlendirmesinin ele alması gereken soru, anahtar sorular sentezlenebilir: Satın alma ekibi gerekli profesyonelliğe sahip mi? Yönetim, yeni projeyi “inşa etmek” için uygun beceri olan yönetişimi devreye soktu mu? Girişimci ekibin ve işbirlikçilerin kalitesi nedir?

Satın alma ekibinin ve bir özel sermaye yatırımcısının farklı bakış açıları ile ilgili olarak satın alma planının temel bilgi sürücüleri özetlenmiştir.

Her şeyden önce, dış değerlendirici, aslında, belirli bir işleme başlamadan önce, teklif veren yönetiminin ayrıntılı ve bağımsız bir öz değerlendirme süreci gerçekleştirdiğine dair net sonuçlar beklemektedir. Bu, satın alan şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra devreye alınacak temel becerileri tespit etmelidir.

Bu nedenle, proje uygulama sürecinde doğaçlama ve hazırlıksız davranışlar nedeniyle sonuçları tehlikeye atabilecek yıkıcı tatil yönetimi oluşmayacaktır. Farklı aktörler ve yatırımcı arasında iş stratejisi ile ilgili becerilerin, motivasyonun ve uyumun varlığı, fizibilite değerlendirmesinin amacı için temel bir unsurdur.

Bununla birlikte, iki oyuncu arasındaki görüşlerin yanlış hizalandığını gösterir: satın alma ekibi, diğer taraf için ilgili bilişsel önemi hafife alarak, bu yönü önemsiz olarak değerlendirir ve satın alma ekibinin profesyonelliğini ve geçmiş deneyimlerini temel bir bilgi parçası olarak görür. 

Yalnızca anlaşma hedefleri net olduğunda satın alma planı geliştirilebilir. Bu bilgi, hem satın alma ekibi hem de planın gerçek fizibilite hakkında unsurlar vermesi gereken dış analist için stratejiktir. Bu, İç Fizibilitenin anahtar kelimesidir.


Fizibilite çalışmaları
Fizibilite aşamaları
Fizibilite türleri
Fizibilite ne Demek
Fizibilite etüdü
Fizibilite Raporu örneği word
Fizibilite Raporu
Fizibilite Analizi


Özel sermaye yatırımcısı gibi dış değerlendirici için soru şudur: Edinen şirketin başarılı bir anlaşmayı desteklemek için iyi tanımlanmış bir yapısı (teknik, idari, yasal beceriler vb.) var mı? Fizibilite analizi için bu bilgilerin stratejik bir rolü vardır. Analistin ilgi alanı, satın alma ekibinin gerçek bir operasyonel fizibilite için gerekli tüm kaynakları planlayıp planlamadığını değerlendirmek için yararlı tüm bilgilere sahip olmaktır.

Her iki oyuncu için de bu analiz aşamasının stratejik bir parçası, hedefin statüsüdür. Bu planlama aşamasında, satın alma ekibi yalnızca piyasada mevcut olan bilgileri keşfedebilir, ancak durum tespiti ile eksiksiz ve derinlemesine bir anlayışa ulaşana kadar müzakere sırasında kademeli olarak entegre edilecektir.

Gerçek bulma amacı, entegrasyon tarafından yaratılabilecek fırsat ve risklerin ana hatlarını çizmektir. Entegrasyonun zorluğunun kazanımda değer yaratma sürecindeki ana kritik noktalardan biri olduğuna dikkat çekmek gerekir.

Özünde, analist bir şirketin geçmiş sayıları hakkında plandaki bilgileri tespit edebilmeyi umar, çünkü geçmiş geleceğin bir göstergesidir: öz sermaye yatırımcısı aslında “büyüme varsayımlarının makullüğünü” değerlendirmeye çalışır. 

Şekil 6, her iki aktörün de, satın alma ekibinin odaklandığı konular olan Piyasa Fizibilitesi ve Ekonomik-Finansal Fizibilite stratejik hakkındaki bilgileri dikkate aldığını göstermektedir. Pazar analizi, Pazar Fizibilitesi, ana rakiplerle bir kıyaslama oluşturularak sektöre ait olduğu için oldukça ayrıntılı olmalıdır. Özellikle stratejik seçenek çeşitlendirme ise, rekabetçi kaldıraçlara ve üzerinde hareket edilecek kritik unsurlara odaklanır.

Bu fırsatlar, en çekici müşteri segmentlerini ve coğrafyaları seçmeyi, müşterilere rakiplerin taklit edemeyeceği şekillerde hizmet vermeyi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken yetenekleri ve pazar erişimini anlamayı içerir.

Esasen, bir şirket, teklif veren bir şirket SWOT ile güçlü ve zayıf yönlerini tamamlamak için Birleşme ve Satın Alma stratejisi geliştirmelidir. Bu süreçten geçmemiş bir şirket, anlaşmadan geriye doğru bir stratejiye doğru çalışarak, muhtemelen kendisini reaktif bir satın almacı olma tuzağına düşürecektir.

Öte yandan, satın alma ekibi, özellikle amaca ulaşılmasını engelleyebilecek faktörleri ve işletmenin diğerlerine göre dezavantajlı hale getiren özelliklerini vurgulamalıdır. Bunlar, yönetilmezlerse veya öngörülemezlerse, onu maliyet etkin olmayan bir operasyon haline getirebilecek zayıf yönlerdir.

İsteklinin önleyebileceği fırsatları sağlayabilecek işletme dışı faktörler olsa dahi incelenmesi uygundur. Analiz aynı zamanda büyüme çabalarını engelleyebilecek, değeri sıfırlayabilecek, hatta yaratılan zenginliği yok edebilecek tehditleri yönetmek için bir çözüm planlayarak araştırmalıdır.

Dış analist bakış açısına göre, bu bilgiler, operasyonun fizibilitesini değerlendirmeyi, şeylerin liyakatini, değerini ve değerini belirlemeyi amaçlayan değerlendirme süreci için esastır.

Takip eden özel bölümde açıklanacağı üzere, yatırımcının, özellikle piyasa riskinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için, rekabetçi durum analizini belirleyici olarak gördüğü gözlemlenebilir. Bu karmaşık bir yatırımdır ve değerlendirme amaçları için sentez sürücüsü, satın alma ekibinin bilişsel çıkarlarının bazı özelliklerle birlikte dış taraf hayati faktörleri çaprazladığı Ekonomik-Finansal Fizibilitedir.

Aslında satın alma ekibi, sinerjilerin geliştirilmesinde yer alan iş birimlerinin tamamlayıcılık alanlarını ve örtüşmelerini gözden geçirmeye odaklanır. Doğadan ve bunların gerçekleşme olasılıklarından kaynaklanan sinerjilerden etkilenen değer itici güçlerini tanımlamaları gerekir: bu aşama özel dikkat ve özen gerektirir, çünkü analist, daha önce vurgulandığı gibi, teklif veren yönetiminin sinerjileri fazla tahmin etme veya maliyetleri düşük tahmin etme eğiliminde olduğunu anlar. 

İç değerlendirmenin amacı, özünde, net bugünkü değer (NPV) hesaplamasına dahil edilebilecek bilgileri toplamaktır. Kritik faktörler arasında, şirketin garanti edebileceği borç ödeme kabiliyetini ölçmek için nakit akışlarının zamanlamasına özellikle dikkat edilmelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir