EŞLİ ÖLÇÜMLER – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

EŞLİ ÖLÇÜMLER – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

7 Aralık 2021 Bağımlı grup nedir Nominal ölçek nedir Ordinal ölçek nedir Sürekli ölçek nedir 0
Uzantı Komutu Nedir? – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

ORANTIYLA İLGİLİ HİPOTEZLERİ TEST ETMEK

Bir orantıyla ilgili hipotezleri test etme adımları, bu bölümün önceki bölümünde gösterilen bir ortalamayla ilgili hipotezleri test etmeye benzer. Boş ve alternatif hipotezler, bir olasılık (p) ve varsayımsal bir değer olan p0 cinsinden ifade edilir. Hipotez, test istatistiği hesaplanarak test edilir.

SPSS’deki Binom prosedürünü kullanarak bir orantı hakkındaki hipotezleri test edebiliriz. “fire.sav” veri dosyasını kullanarak, beyaz başvuru sahiplerinin oranının yaklaşık %74 olan ulusal nüfus oranından daha az olduğu hipotezini test edelim. Hipotezler H0: p .74 ve H1: p < .74 şeklindedir.

Veri dosyasını açtıktan sonra:

1. Menü çubuğundan Analiz Et’e tıklayın.
2. Açılır menüden Parametrik Olmayan Testler’e tıklayın.
3. Binom Testi iletişim kutusunu açmak için açılır menüden Binom’a tıklayın.
4. Üzerine tıklayın ve sağ ok düğmesini kullanarak “yarış” değişkenini Test Değişken Listesi kutusuna taşıyın.
5. Test Oranı kutusuna .74 yazın. .74, p0’ı temsil eder.
6. Prosedürü çalıştırmak için Tamam’a tıklayın.

Çıktı listesi Şekil 10.6’da gösterilmektedir. Test Oranı, Adım 5’te girdiğiniz p0’dır. Obs. Prop., veri dosyasındaki (örnekte 17) 1 değerine sahip durumların oranıdır. (SPSS’nin her zaman daha fazla vaka sayısına sahip değişkenin değerini kullanarak oranı hesapladığını unutmayın. Bu nedenle, uygun test oranını girmeye dikkat etmelisiniz.)

Yaklaşımdan standart normal dağılıma karşılık gelen P değeri P = .086’dır. Dipnotların bunun tek uçlu bir P değeri olduğunu gösterdiğine dikkat edin. .05’lik bir seviye kullanıyor olsaydık, beyaz başvuranların oranının .50’den büyük veya ona eşit olduğu sıfır hipotezini kabul ederdik.

EŞLİ ÖLÇÜMLER

İstatistikte ortaya çıkan iki ana eşleştirilmiş ölçüm türü vardır. Bunlardan biri, diyetten önce ve sonra vücut ağırlığı veya bir hazırlık sınıfından önce ve sonra bir üniversiteye giriş sınavında alınan puanlar gibi, bir gözlem biriminde iki kez iki ölçüm yapılmasını içerir.

Eşleştirilmiş örnekler, benzer özelliklere sahip ancak farklı deneysel koşullara atanmış bireyleri seçmek için de kullanılır. Bir farklar popülasyonunun ortalaması (genellikle fark puanları olarak anılır) hakkındaki hipotezleri ve ikili ölçümlerden elde edilen oranların eşitliği hakkındaki hipotezleri test etmek için SPSS’nin nasıl kullanılacağını göstereceğiz.

Bir Farklılık Popülasyonunun Ortalaması Hakkında Hipotezleri Test Etme

SPSS, fark puanları popülasyonunun ortalamasının 0’a eşit olup olmadığını test eder. Bunu “reading.sav” veri dosyası ile gösteriyoruz. Bu dosya, ikinci sınıf öncesi ve sonrasında uygulanan aynı testten elde edilen 30 öğrencinin okuma puanlarını içermektedir. İkinci sınıf boyunca okuma becerisinin ortalama olarak artıp artmadığını belirlemek istiyoruz. .05’lik bir seviye seçtiğimizi varsayalım.


Bağımlı grup nedir
Ordinal ölçek nedir
Nominal ölçek nedir
Sürekli ölçek nedir
Bağımlı örneklem nedir
Aralık ölçüm düzeyi
Bilimsel araştırma ölçekleri
İnterval ölçek Nedir


Veri dosyasını açtıktan sonra:

1. Menü çubuğundan Analiz Et’e tıklayın.
2. Açılır menüden Ortalamaları Karşılaştır’a tıklayın.
3. Açılır menüden Eşleştirilmiş Örnekler T Testi’ne tıklayın. Bu, Eşleştirilmiş Örnekler T Testi iletişim kutusunu açar.
4. “önce” değişkenine tıklayın. Geçerli Seçimler kutusunda Değişken 1 olarak görünecektir.
5. “after” değişkenine tıklayın. Mevcut Seçimler kutusunda Değişken 2 olarak görünecektir.
6. Sağ ok düğmesine tıklayarak eşleştirilmiş değişkenleri Eşleştirilmiş Değişkenler kutusuna taşıyın.
7. Prosedürü çalıştırmak için Tamam’a tıklayın.

Bu prosedürün çıktısını gösterir. Üst kısım, ikinci sınıftan önceki ve sonraki okuma puanlarının ortalamalarını, standart sapmalarını ve standart hatalarını listeler. Puanlar ortalama olarak 1.52’den 2.03’e yükseldi.

Orta kısım, ön test ve son test arasındaki örnek korelasyon katsayısını (.573) ve korelasyonun anlamlılık testini (P < .001) içerir. Bu, bu örnekte yürüttüğümüz hipotez testinin bir bileşeni değildir.

Çıktının en alt kısmı, ortalama farkın 0’a eşit olduğu hipotezinin testiyle ilgili bilgileri içerir. Ortalama fark, – .5100, 1.5233 – 2.0333’e eşittir. Tablo ayrıca standart sapmayı ve farkın standart hatasını da gösterir.

İki kuyruklu P değeri .0005’ten küçüktür (ve SPSS’de .000’e yuvarlanır). Ancak, okuma puanlarının artacağını tahmin ederek başladığımız için tek yönlü bir test yapıyoruz. Bu nedenle, P/2 değerini karşılaştırmalı ve numune son test ortalamasının numune ön test ortalamasından daha yüksek olduğunu doğrulamalıyız.

Bu durumda seçilen anlamlılık düzeyimizden küçük olan P/2 < .00025, .05. Ayrıca, ikinci sınıftan sonraki ortalama puan, ikinci sınıf öncesine göre daha yüksektir. Sonuç olarak, sıfır hipotezini reddediyoruz ve 2. sınıfta okuma becerilerinin arttığı sonucuna varıyoruz.

Eşit Oranlar Hipotezini Test Etme

Ayrıca, tek bir örnekten elde edilen iki oranın eşitliğini test ederek, ikili değişkenler için zaman içindeki değişiklikleri inceleyebilirsiniz. Bazı ders kitapları buna bir “devir tablosu” olarak atıfta bulunur ve SPSS bunu bağıntılı oranlar için McNemar testi olarak etiketler. SPSS kullanılarak, prosedür bir ki-kare test istatistiği üretir.

Bunu “war.sav” dosyası kullanarak göstereceğiz. Bu dosya, savaş olasılığına ilişkin tutumlardaki değişiklikleri inceleyen bir çalışmanın verilerini içerir. 1948 yılının Haziran ve Ekim aylarında, deneklerden önümüzdeki on yıl içinde bir savaş bekleyip beklemediklerini belirtmeleri istendi. “war.sav” veri dosyası, 2 “Savaş Bekliyor” ve 1 “Savaş Beklemiyor”u temsil edecek şekilde kodlanmıştır. Bunu .05 anlamlılık düzeyinde test edelim.

Eşit oranlar hipotezini test etmek için veri dosyasını açın ve:

1. Menü çubuğundan Analiz Et’e tıklayın.
2. Açılır menüden Parametrik Olmayan Testler’e tıklayın.
3. Açılır menüden 2 İlgili Örnek’e tıklayın. Bu, İki İlişkili Örnek Testleri iletişim kutusunu açar.
4. “June” değişken adına tıklayın. Mevcut Seçimler kutusunda Değişken 1 olarak görünecektir.
5. “Ekim” değişken adına tıklayın. Mevcut Seçimler kutusunda Değişken 2 olarak görünecektir.
6. Sağ ok düğmesine tıklayarak eşleştirilmiş değişkenleri Test Çifti/Çiftleri Listesi kutusuna taşıyın.
7. Test Tipi kutusunda, Wilcoxon kutusunun işaretini kaldırın ve McNemar kutusunu tıklayın.
8. Tamam’a tıklayın.

Çıkış, verileri iki yönlü frekans tablosunda görüntüler. Haziran ayında sorgulandığında savaş olmayacağını düşünen 45 kişinin Ekim seçimleri için fikir değiştirdiğini görüyoruz. Benzer şekilde, Haziran’da savaş olacağını düşünen ama Ekim’de buna inanmayan 147 kişi vardı. Liste ayrıca ki-kare test istatistiğini (53.130) ve karşılık gelen P değerini (P < .0005) bildirir.

Bu nedenle, .0005’ten daha büyük herhangi bir düzeyde eşit orantıların sıfır hipotezini reddederiz. McNemar testinin iki kuyruklu bir test olduğunu unutmayın. Tek kuyruklu bir test yapmak için, P/2 ile karşılaştırın ve örnek oranlarının alternatif hipotez tarafından belirtilen yönde olup olmadığını kontrol edin.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir