Eşleştirilmiş Ölçümler – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Eşleştirilmiş Ölçümler – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

9 Ocak 2022 Paired Sample t Test nasıl yapılır Paired Sample t test yorumlama Paired sample t-test Paired Sample t-test ne zaman kullanılır 0
Yazılım Sisteminin Evrimi

Bir Oranın Tahmini

Oran, 1 veya o olarak puanlanan ikili bir değişkenin ortalaması olarak görülebilir. İkili bir değişkenin ortalamasının hesaplanması, Tanımlayıcılar prosedürü kullanılarak SPSS’de gerçekleştirilir. Örnek olarak, “fire.sav” veri dosyasındaki “ırk” değişkeninin ortalamasını aşağıdaki gibi hesaplayın:

(a) Açıklandığı gibi veri dosyasını açın.
(b) Açıklanan Yeniden Kodlama prosedürünü kullanarak beyazlara 1 değeri ve azınlıklara 0 değeri atanacak şekilde “ırk” değişkenini yeniden kodlayın.
(c) Açıklanan Tanımlayıcı prosedürü kullanarak ortalamayı elde edin.

Bu yeniden kodlanmış değişkenin ortalaması artık örnekteki beyazların oranı ve popülasyondaki oranın nokta tahminidir. Bu örnekte, ortalama 0,61’e eşittir, bu da nüfusun yaklaşık %61’inin beyaz olduğu anlamına gelir.

Medyanın Nokta Tahmini

Popülasyon medyanının bir tahmini, o popülasyondan rastgele bir örneğin medyanının bulunmasıyla elde edilir. Örnek medyanı, Frekanslar veya Keşfet prosedürü kullanılarak kolayca elde edilir. Her iki prosedür de gösterilmiştir.

Medyan Aralık Tahmini

SPSS, popülasyon ortancası için hemen bir güven aralığı oluşturmaz. Ancak, medyan ve frekans dağılımını elde etmek için programı kullanarak ve elle birkaç hesaplama yaparak bir güven aralığı elde edebilirsiniz. Örneğin, “fire.sav” veri setinde 28 engel parkuru süresinin medyan puanı için bir güven aralığı oluşturmak istediğimizi varsayalım. Veri dosyasını açtıktan sonra:

(a) “Engel” değişkenini artan sırada düzenleyin ve Frekanslar prosedürünü kullanarak medyanı bulun.
(b) %95 güven aralığı için yaklaşık formülü kullanarak r’yi elle hesaplayın:
r = (n + 1)/2 – 0.98 JIi. n = 28 ile bu sonuç, 9’a yuvarlanan r = 9.3’tür.
(c) Şimdi frekans dağılımına geri dönün ve 9. (xr) konumunda ve 20. (Xu-r+l) konumunda “engel” değerini bulun. Bunlar, güven aralığınız için alt ve üst sınırlardır. Bu nedenle, engelin nüfus medyanının 99,5 ile 124,0 arasında olduğundan %95 eminiz.

Eşleştirilmiş Ölçümler

Farklılıkların Popülasyonunun Ortalaması

Tek bir örneğin üyeleri iki kez ölçüldüğünde (“ön” ve “son” çalışmalarda olduğu gibi), ikinci puana kıyasla birinci puanı temsil eden bir fark puanı hesaplayabiliriz. Bundan, popülasyon ortalama farkının nokta ve aralık tahminlerini elde etmek mümkündür.

Bu analizi göstermek için:

(a) Öğrenci okuma verilerini yeni bir veri dosyasına girin. Her vaka için “önce” ve “sonra” puanını girin.
(b) Gösterildiği gibi fark puanını (sonra – önce) hesaplamak için Hesapla komutunu kullanın.
(c) Fark değişkeninin ortalaması için %95’lik bir güven aralığı elde etmek için Bölüm 10.3.2’deki adımları izleyin. Çıktınız  gösterildiği gibi görünmelidir. Güven aralığı, %95 güvenle, popülasyondaki okumadaki ortalama iyileşmenin 0,32 ile 0,70 birim arasında olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlanır. Ortalama kazancın 0,51 (nokta tahmini) olduğuna dikkat edin.


Paired sample t-test
Eşleştirilmiş t testi
Paired Sample t Test nasıl yapılır
Bağımlı örneklem t testi
Paired Sample t test yorumlama
paired sample t-test tablosu
Paired Sample t-test ne zaman kullanılır
Wilcoxon EŞLEŞTİRİLMİŞ iki örnek testi


Eşleşen Örnekler

Bazı eşleştirilmiş ölçümler, bir ikilinin iki üyesi gibi eşleşen örnekleri temel alır. Fark puanları daha sonra iki üyenin bir karşılaştırmasını temsil eder.

Fark puanı için bir güven aralığını tahmin etmeye yönelik SPSS prosedürü, puanların eşleşen bir çiftin iki üyesinden alınması dışında verilenle aynıdır. Karı koca arasındaki ortalama uyum farkı için güven aralığını oluşturmak için “conform.sav” veri dosyasını kullanmayı örnekleyebilirsiniz. Farkın nokta tahmini -2.30’dur.

%95 güven aralığı, ortalama farkın -4 arasında olduğunu gösterir. 2 7 ve – 0 . 3 3 adet. Fark için tüm makul değerler negatiftir, bu da eşlerin daha fazla uyum sergilediğini gösterir. Bu örnekte, %90’lık bir güven düzeyi kullandıysak, değerler – 3’tür. 9 3 ve – 0 . 6 7 . %90 aralığı, %95 aralığından biraz daha dardır.

NÜFUS ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLANMASI

Bu bölüm, tek bir popülasyonun özellikleriyle ilgili hipotezleri test etmek için SPSS’nin nasıl kullanılacağını açıklar. Windows için SPSS, yalnızca popülasyon standart sapması (0) bilinmediğinde tek örnekli bir test için test istatistiğini hesaplayan bir prosedüre sahiptir. 0 bilindiğinde, test istatistiğini elle hesaplamanız gerekir, ancak örnek ortalamasını, oranını veya medyanı bulmak için SPSS’yi kullanabilirsiniz. Bu, özellikle numune boyutları büyük olduğunda ve manuel hesaplamalar zahmetli olduğunda kullanışlıdır.

Bir Ortalama Hakkında Bir Hipotezin Test Edilmesi

Windows için SPSS, popülasyon standart sapması (0) bilindiğinde doğrudan tek bir ortalama testi gerçekleştirmez. 0’ın bilindiği durumlar, test puanlarının yayıncı tarafından önceden belirlenmiş standart sapmalara sahip olduğu durumlarda ortaya çıkar (ör. zeka testleri, standartlaştırılmış akademik başarı testleri, SAT veya GRE testleri).

Ayrıca, binlerce vaka için veriler kaydedildiğinde, örneğin endüstriyel süreçler yıllar boyunca izlendiğinde veya binlerce hasta için tıbbi kayıtlar derlendiğinde ortaya çıkarlar. Bununla birlikte, örnek ortalamasını (5<) elde etmek için SPSS Frekansları prosedürü, Tanımlayıcılar prosedürü  veya Keşfet prosedürü kullanılabilir; kalan hesaplamalar elle yapılmalıdır.

Örneklemek için, “IQ.sav” veri dosyasındaki 23 öğrencinin dil IQ puanlarını kullanacağız. Varsayalım ki Ho: p hipotezini test etmek istiyoruz. ~ 100 HI alternatifine karşı: s. < 100. Üç prosedürden herhangi birinin çalıştırılması x = 97.6 sonucunu verir. SPSS tarafından yazdırılan örnek standart sapma, test istatistiğinin hesaplanmasında kullanılmaz çünkü IQ testinin popülasyon standart sapması yayıncı tarafından 0 = 15’e ayarlanmıştır.

Test istatistiğini el ile hesaplıyoruz z = (97.6 – 100) + 15/{i3 = -0.77. Standart normal tablodan %5 düzeyinde tek kuyruklu test için anlamlılık noktası -1.645’tir; dolayısıyla sıfır hipotezi kabul edilir. (İki uçlu bir test yapıyor olsaydık, anlamlılık noktaları -1,96 ve 1,96 olurdu; bu örnekte aynı sonuca varılırdı.)

Geçerlilik Koşulları

Önem testini gerçekleştirmeden önce verileri normallik açısından kontrol etmek iyi bir uygulamadır. Normalliği incelemenin görsel bir yolu, değişkenin histogramını çizmektir. SPSS’yi grafiğe normal bir eğri empoze etmeye yönlendiren ve verilerin normalliğini değerlendirmeyi kolaylaştıran bir seçenek vardır. Bunu “IQ.sav” veri dosyasının dil puanını kullanarak göstereceğiz.

Bu grafiği aşağıdaki gibi Frekanslar prosedürünü kullanarak elde edebilirsiniz:

(1) Menüden İstatistikler’e tıklayın.
(2) Açılır menüden Özetle’ye tıklayın.
(3) Açılır menüden Frekanslar’a tıklayın.
(4) Sağ ok düğmesine tıklayarak “lang” değişkenini Frekanslar iletişim kutusunun değişkenler kutusuna tıklayın ve taşıyın.
(5) Frekanslar: Grafikler iletişim kutusunu açmak için Grafikler’e tıklayın.
(6) Grafik Türü kutusunda Histogram ve Normal Eğrili seçeneğine tıklayın.
(7) İletişim kutusunu kapatmak için Devam’a tıklayın.
(8) Frekanslar iletişim kutusunun sol alt köşesindeki Frekans Tablosunu Görüntüle etiketli seçeneği tıklayın.
(9) Tamam’a tıklayın.

Dağılım tam olarak normal olmasa da çok çarpık da değildir. Histogram, grafiğin üzerine bindirilmiş normal eğrinin altına oldukça iyi uyuyor. Test normalliğe göre oldukça “sağlam” olduğundan, bu uygulamada hipotez testi için uygun bir yöntem olduğu sonucuna varıyoruz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir