Elipsin Dış veya İç Kısmına Eşleme – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Elipsin Dış veya İç Kısmına Eşleme – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

26 Mayıs 2022 Elips odak noktası Bulma Elipsin özellikler Elipsin özellikleri 0
Matematik İşlemlerini Kullanma – AutoCAD Ödevi Yaptırma – AutoCAD Analizi Yaptırma Fiyatları – AutoCAD Analizi Örnekleri – Ücretli AutoCAD Analizi Yaptırma – AutoCAD Analizi Yaptırma Ücretleri

Elipsin Dış veya İç Kısmına Eşleme

ρ0 = 1 olduğunda x = a cos(θ), y = b sin(θ) elde ederiz. Bu haritalama işlevi, eliptik bir silindir etrafındaki viskoz olmayan akış veya bir plakadaki eliptik bir delik etrafındaki gerilim konsantrasyonu gibi problemlerde faydalıdır. Ayrıca, eşleme işlevini vermek için ikinci dereceden bir denklemi çözerek ters çevirmek kolaydır.

Ve negatif reel eksende her iki faktörün yaşadığı işaret değişimi süreksizlikleri, radikallerin çarpımını sürekli hale getirmek için iptal eder. Ancak, a < b olduğunda, dallanma noktaları ±z0’da meydana gelir ve burada z0 = i√b2 − a2 olur ve sanal eksen boyunca bir dal kesimine ihtiyaç duyulur. İsteyerek tatmin edici bir tanım verebiliriz.

Aşağıda sağlanan elipinvr işlevi, genel a ve b’yi işler. Elips haritalama probleminden ayrılmadan önce, bir dairenin içini bir elipsin iç kısmına haritalamanın oldukça karmaşık olduğu, ancak eliptik fonksiyonlar kullanılarak formüle edilebileceği gerçeğinden bahsetmiştik.

Bununla birlikte, daire üzerindeki noktalar ile elips üzerindeki noktalar arasındaki sınır noktası denkliğini hesaplamak için basit bir çözüm içinde görünür. Bu, oldukça doğru olan rasyonel biçimde haritalama işlevlerini elde etmek için kullanılabilir. elipdplt işlevi eşlemeyi üretir.

ζ-düzlemindeki bir kutupsal koordinat ızgarasının ikiden bire bir elipsle nasıl eşleştiğini gösteren sonuçlar. Bu ve benzeri örneklerde, kutupsal koordinatlardaki ızgara ağları her zaman sabit radyal artışlar ve sabit açısal artışlar kullanır.

Yalnızca 0,3 ≤ |ζ| değerine karşılık gelen bölge ≤ 1 ve 0 ≤ arg(ζ) ≤ π gösterilir. Izgaranın farklı noktalarındaki çizgi elemanlarının bozulmasının şaşırtıcı derecede büyük olduğuna dikkat edin. Bu, |ω′(ζ)| , ilk başta beklenenden daha fazla değişir.
Çoğu zaman, bir eşleme dönüşümü altında bir dikdörtgen veya kutupsal koordinat ızgarasının nasıl bozulduğunu görmek arzu edilir.

Bu, genel girdi dizileri x, y için çalışan aşağıdaki fonksiyon gridview tarafından hesaplandığı gibi nokta dizileri alarak ve aynı anda satırları satırlara ve sütunları sütunlara karşı çizerek gerçekleştirilir.

Girdi verileri diziler yerine vektörlerse, rutin bir yüzey yerine tek bir eğri çizer. Izgara görünümü girdi olmadan yürütüldüğünde, ζ-düzlemindeki bir kutupsal koordinat ızgarasının dönüşüm altında nasıl haritalandığını gösteren grafiği oluşturur. Yeni ızgara, bir hiperbol sistemini ortogonal olarak kesen bir konfokal elips sisteminden oluşur.

Doğrusal Kesirli Dönüşümler

Kalan üç sabit, w-düzleminde verilen üç noktaya z-düzlem haritasında üç nokta yapılarak bulunabilir. z = ∞’nin w = A ile eşleştiğine ve z = −D’nin w = ∞ ile eşleştiğine dikkat edin.

Dönüşüm, dairelerin veya düz çizgilerin dairelere veya düz çizgilere eşlenmesi gibi çekici bir özelliğe sahiptir. Z-düzleminde bir daire veya düz çizgi tanımlayan bir denklem forma sahiptir.

Bu, P0 sıfır olmadığında w-düzleminde bir daire tanımlar. Aksi takdirde, w-düzleminde düz bir çizgi oluşur. Üç z-noktasını üç w-noktasına alacak şekilde çift doğrusal dönüşümü belirlemek, özel durumlar dışında basittir.

Dönüşümde katsayıları hesaplamak için kullanılan linfrac fonksiyonu bu bölümün sonunda verilmiştir. Sonsuzdaki noktalar, z veya w bileşenlerinde geçerli bir değer olarak ∞ (MATLAB’de inf ile gösterilir) dahil edilerek işlenir. Örneğin, w = (2z + 3)/(z − 1) dönüşümü, z = ∞ ila w = 2, z = 1 ila w = ∞ ve z = 1 + ı ila w = 2 − 5ı alır.


Elips odak noktası Bulma
Elips denklemi
Elips denklemi yazma
Elips Okul Öncesi
Elipsin özellikleri
Oval ve elips arasındaki fark
Elips Nedir
Elipsin merkezi nasıl bulunur


Bilinen bir çift doğrusal dönüşümle bağlantılı olarak ilgilenilen başka bir problem türü, belirli bir dairenin veya düz çizginin içine haritalandığı daire veya düz çizgiyi bulmaktır. Bu görevi crc2crc işlevi gerçekleştirir. Katsayılar c, bir daire veya düz bir çizgi üzerinde uzanan üç nokta ile birlikte verilir.

Daha sonra w-düzlemine ait w 0 , r0 parametreleri hesaplanır. Parametre tipi 1’e eşitse, w 0 ve r0 bir dairenin merkezini ve yarıçapını belirtir. Aksi takdirde, w0 ve r0 düz bir çizgiyi tanımlayan iki noktadır.

Doğrusal kesirli dönüşüm, Şekil 12.4’teki gibi bir eksantrik halkayı eşmerkezli bir halkaya eşlemek için kullanılabilir. Bir bölge varsayalım 1 ≤ |z| ≤ R, tarafından tanımlanan bölge üzerine eşleştirilecektir.

Yarıçap R ve eşleme katsayıları c, doğrusal olmayan eşzamanlı denklemler sistemi çözülerek elde edilebilir. İşlev eksantrik görevi yerine getirir.

Az önce tartışılan dönüşümün faydasını göstermek için, sırasıyla u1 ve u0’da tutulan iç ve dış sınırlarla eksantrik bir halkada kararlı durum sıcaklık alanını belirleme problemini düşünün.

Sıcaklık alanı, bir konformal dönüşüm altında harmonik kalan harmonik bir fonksiyon olacaktır. Konsantrik halka için ilgili problem basit bir forma sahiptir.

Bir Kareye Schwarz-Christoffel Haritalama

Schwarz-Christoffel dönüşümü, bir dairenin içini bir çokgenin içi veya dışıyla eşleştirmek için dönüşümleri tanımlayan integral formüller sağlar. Seçilen köşelerin sonsuza geçmesine izin verilerek elde edilen özel durumlar, çeşitli sonuçlara yol açar.

Genel durumlarda, Schwarz-Christoffel dönüşümündeki parametreleri ve integralleri değerlendirmek zordur ve özel yazılımların kullanılmasını gerektirir. Yalnızca iki durumu inceleyeceğiz: a) bir dairenin içinin bir karenin içine eşlendiği ve b) bir dairenin dışının bir karenin dışına eşlendiği yer.

Eşleme işlevine oldukça iyi bir yaklaşım, eşleme işlevinde birkaç yüz terim alarak ve c sabitini ζ = 1 ile z = 1 olacak şekilde ayarlayarak elde edilebilir. Bu seri açılımı yavaş yavaş yakınsar ve karenin köşelerini yuvarlar çünkü eşleme fonksiyonunun türevi, ζo = ±e±ıπ/4’te (ζ − ζo)−1/2 gibi davranır.

swcsqmap işlevi hem iç hem de dış polinom haritaları sağlar. Bir kez daha, belirli sayıda terimden sonra seriyi kesmek ve ζ = 1 eşlemesini z = 1 yapmak, iç problem için seriden çok daha hızlı yakınsayan yaklaşık bir eşleme işlevi verir.

Eşleme fonksiyonu türevi ζo = ±e±ıπ/4’te (ζ − ζ o )1/2 gibi davrandığı için kare köşelerin yuvarlanması büyük ölçüde azalır. Hem iç hem de dış bölgeler için on terim serisi tarafından üretilen sonuçları gösterir. Polinomlardan daha iyi sonuçlar elde etmek için rasyonel fonksiyonların kullanılması daha önce tartışılmıştı. Hem iç hem de dış haritalar sağlayan squarat işlevi aşağıda görünmektedir.

Bir eşleme fonksiyonunu z = ω(ζ)’yi açıkça ζ = g(z) elde etmek için tersine çevirmenin imkansız değilse de genellikle zor olduğu belirtilmelidir. Örneğin, formu ve birim çemberin içinde veya üzerinde kökü seçmeyi düşünün. MATLAB fonksiyon köklerinin karmaşık katsayılı polinomları verimli bir şekilde çarpanlarına ayırmasına rağmen, haritalama fonksiyonunu yüzlerce veya binlerce değer için tersine çevirmek zaman alıcı olabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir