Eğri Özellikleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Eğri Özellikleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

21 Nisan 2022 EĞRİLER ve yüzeyler pdf Matematikte eğri çeşitleri Parametrik eğrilerin özellikleri 0
Doğrusal Olmayan Sapmalar – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

Eğri Özellikleri

Çoğu eğri yay uzunluğu açısından kolayca parametrelendirilemediğinden, Tˆ , Nˆ , Bˆ , κ ve τ hesaplamak için daha uygun formüllere ihtiyaç vardır. İstenen tüm miktarlar R′(t), R′′(t) ve R′′′(t) cinsinden bulunabilir. Beş özellik arasında, ivme, hızın zamandaki değişim hızına eşit büyüklükte bir teğetsel bileşen ve eğrilik merkezine doğru yönlendirilmiş κv2 büyüklüğünde normal bir bileşen içerir.

Burulma ile sadece ivmenin zamana göre türevi dikkate alındığında karşılaşılır. Bu, Newton mekaniğinde nadiren ilgilenir.

Tˆ , Nˆ , Bˆ , κ ve τ’yi R′(t), R′′(t) ve R′′′(t) cinsinden değerlendirmek için bir crvprp3d işlevi yazılmıştır. Başka bir aspiral işlevi, crvprp3d’yi tarafından tanımlanan eğriye uygular.

101 veri noktası kullanılıyor. Yüzeye dik bir kesit, tipik bir noktada normal ve binormalin yönlerini tanımlayan bir dik açı üretecektir. Spiralin kendisi dik açının tepesi boyunca geçer. Bu yüzey, bir nokta eğri boyunca hareket ettikçe, temel vektörlerin içsel üçlüsünün konum ve yönü nasıl değiştirdiğini gösterir.

Kübik spline enterpolasyonunun spiral için eğri özelliklerine ne kadar iyi yaklaştığını test etmek için ek bir crvprpsp işlevi yazılmıştır. MATLAB, sürekli birinci ve ikinci türevlere sahip parçalı bir kübik interpolasyon eğrisi ile veri noktalarını birleştirmek için fonksiyon spline’ı sağlar. Bu işlev, unmkpp, mkpp ve ppval gibi diğer içsel işlevleri1 kullanır.

Temel MATLAB, spline türevi için fonksiyonlar içermemesine rağmen, spline fonksiyonu tarafından tanımlanan interpolasyon eğrisinin birinci ve ikinci türevlerini hesaplayan kısa fonksiyon spline ile giderilebilir. Spline interpolasyonunu kullanan örneğimizde, τ yaklaşık değeri elde edilememiştir çünkü bir kübik spline’ın sadece ilk iki türevi süreklidir.

R′′′(t) için yaklaşık değerler, R′(t)’nin hesaplanan değerlerinin interpolasyonu ve sonuçların iki kez diferansiyeli ile üretilebilirdi. Bu fikir araştırılmadı. Spline enterpolasyonunun doğruluğunu değerlendirmek için, norm(Bˆ − Bˆ yaklaşık ) ve |(k − kyaklaşık )/k| eğri boyunca 101 örnek noktasında elde edilmiştir. Gösterilen sonuçlar, bir ‘not a knot’ sınır koşulunun kullanıldığı enterpolasyon aralığının uçlarına yakın noktalar haricinde üçüncü ondalık basamaktaki hataları göstermektedir.

Yüzey Özellikleri

Yüzeyler, u ve v’nin skaler parametreler olduğu parametrik olarak tanımlanan iki boyutlu bölgelerdir. Bu parametrik form, yüzey teğetlerini ve yüzey normalini hesaplamanın yanı sıra yüzeyde bir nokta ızgarası oluşturmak için yararlıdır. u değişirken v’yi sabit tutmak, yüzeyde u koordinat çizgisi adı verilen bir eğri oluşturur. u-çizgisine teğet bir vektör ile verilir.

Bu denklemde nˆ birim yüzey normalidir ve dS, kenarları gu du ve gv dv ile tanımlanan paralelkenar şekilli bir yüzey elemanının alanıdır.


Matematikte eğri çeşitleri
EĞRİLER ve yüzeyler pdf
Düzlemsel eğri örnekleri
Parametrik eğrilerin özellikleri
YÜZEYLER ve EĞRİLER
Eğri yüzey nedir
Birim hızlı eğri örnekleri
Eğri Nedir


Sörf(X,Y,Z) ve mesh(X,Y,Z) içsel işlevleri, u ve v parametreleri sabit sınırlar üzerinde değiştirildiğinde karakterize edilen bir ızgara ağı ve ilgili yüzey yamalarını göstererek yüzeyleri gösterir. Böylece, bir elipsoid için değerler. a = 2, b = 1.5, c = 1 ile çağrılan elipsoid(a,b,c) işlevi yüzey grafiğini üretir.

Birçok yüzey türü, elipsoide benzer bir şekilde parametrelenebilir. Bir simit ve bir konik kesik içeren iki problemi daha inceleyeceğiz. Merkezi [a,0,0] olan xz düzleminde uzanan b yarıçaplı bir daire düşünün. Daireyi z ekseni etrafında döndürmek, yüzey denklemine sahip bir simit üretir.

Bu tür denklem, aşağıda birkaç gövdeyi içeren bir örnekte kullanılmıştır. Ayrıca konik bir frustum’un (üst kısmı kesilmiş bir koni) uçlarını ve kenarlarını kaplayan bir yüzey üretelim.

Frustum, z ekseni boyunca simetri ekseni ile taban yarıçapı rb, üst yarıçap rt ve yükseklik h’ye sahiptir. Yüzey, bir azimut açısı θ ve eksenel yön ile ilgili bir yay uzunluğu parametresi kullanılarak parametrelenebilir. Yan kenar uzunluğudur.

frus işlevi, yüzeyde rb, rt, h, tabandaki artış sayısı, yandaki artış sayısı ve üstteki artış sayısı cinsinden bir noktalar ızgarası üretir. Şekil 2.16, frus tarafından oluşturulan grafiği göstermektedir.

srfex adlı bir örnek, az önce tartışılan fikirleri kullanır ve MATLAB’ın birkaç ilginç yüzeyi nasıl temsil ettiğini gösterir. Bir halkanın yüzeyinde z eksenine göre simetrik olan noktalar oluşturulur ve eksenlerin değiştirilmesiyle iki halka daha oluşturulur.

Kare tabanlı bir piramit de oluşturulur ve dört yüzeyin kombinasyonu, tüm noktaları içerecek bir veri aralığı bulunarak ve ardından tutma talimatı kullanılarak art arda her yüzey çizilerek çizilir.

Yüzey kesişimlerinin oluşturulması mükemmel olmasa da, oldukça ilgili bir geometrinin yararlı bir tanımı ortaya çıkar. Birkaç kesişen yüzeyin birleşik çizimi, surfmany genel amaçlı bir fonksiyonda uygulanmaktadır. surfmany için varsayılan veri durumu, gösterilen altı = bacaklı geometriyi üretir.

Bu bölüm, eksenlerin ötelenmesi ve döndürülmesiyle bir dizi koordinat noktasının nasıl yeni bir konuma taşınabileceğine ilişkin bir tartışma ile sona ermektedir. Bir vektörün ilk koordinat orijini (X o, Yo, Zo)’ya hareket ettiren bir koordinat değişikliğine uğradığını varsayalım.

Eğer V (:, 2) varsa V (:, 1) × V (:, 2) alırız ve bu vektörü eˆ2 üretmek için birleştiririz. eˆ1 = eˆ2 × eˆ3 alınarak üçlü tamamlanır. V (:, 2) sağlanmaması durumunda [1;0;0] kullanılır ve eskisi gibi devam edilir. rgdbodmo ve rotatran işlevleri, noktaları yukarıda açıklanan şekilde dönüştürmek için kullanılabilir.

Lineer Cebirden Kavramların Özeti

Bu bölüm, lineer cebirin önemli kavramlarını kısaca gözden geçirmektedir. Okuyucunun matrislerle çalışma deneyimine ve eşzamanlı denklemleri ve özdeğer problemlerini çözmek için uygulanan lineer cebire zaten sahip olduğunu varsayıyoruz. MATLAB, şu anda mevcut olan en hızlı ve en doğru algoritmaları kullanarak matris işlemlerini gerçekleştirmek için mükemmel yeteneklere sahiptir.

Strang ve Golub ve Van Loan’ın kitapları, matris teorisinin ve sonlu kesinlikli aritmetiğin etkilerini hesaba katan algoritma geliştirmelerinin kapsamlı tedavilerini verir. Matris teorisinin güzel bir yönü, oldukça zor ispatların çoğu zaman, tüm teorik gelişmelere aşina olmayan kullanıcılar için değerli olan oldukça basit sonuçlara yol açmasıdır.

Örneğin, n mertebesindeki her gerçek simetrik matrisin gerçek özdeğerlere ve bir dizi n tane ortonormal özvektöre sahip olması özelliği, ispata aşina olmayan biri tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir. Mevcut bölüm, bir dizi temel matris özelliğini ve ilgili MATLAB işlevlerinin bazılarını özetlemektedir.

İçsel matris işlevleri, orijinal olarak LAPACK’in yerini almış olan LINPACK ve EISPACK kitaplıklarından yüksek verimli algoritmalar kullanır.

The MathWorks’ün Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Bilim İnsanı olan Dr. Cleve Moler, bu sistemlerin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. MATLAB’ın ilk versiyonunu da yazdı. Okuyucular, lineer cebir üzerine mevcut bölümü ve MATLAB demo programını aynı anda incelemelidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir