Doğrusal Olmayan Sapmalar – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Doğrusal Olmayan Sapmalar – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

1 Haziran 2022 Genel üretim maliyeti sapmaları nelerdir Kapasite Sapması nedir Süre sapması formülü 0
Doğrusal Olmayan Sapmalar – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

 Doğrusal Olmayan Sapmalar

Şimdi, belirli uç konumlara ve birim uzunluk başına bilinen bir yayılı yüke sahip, mükemmel derecede esnek, uzamaz bir kablonun statik denge konumunu belirlemek için bir optimizasyon prosedürü sunacağız. R(s) yay uzunluğu 0 ≤ s ≤ L’nin bir fonksiyonu olarak kablo üzerindeki herhangi bir noktanın konumuysa, bu durumda s konumundaki iç gerilim, q(s) birim uzunluk başına uygulanan kuvvet ve F e şeklindedir. destek kuvveti s = L.

İstenen bir uç sapmasını üretmek için uç kuvvet analizde belirlenmelidir. Bununla birlikte, herhangi bir özel uç kuvvet seçiminden kaynaklanan uç sapma, sapma eğrisine teğetin kablo geriliminin yönü boyunca işaret edeceği gözlemlenerek hesaplanabilir.

Burada R(0) = 0, başlangıç ​​ucundaki konum olarak alınır. s = L’deki sapma, belirli bir Re pozisyonuna sahip olacaktır, böylece R(L) = Re’nin istenmesi, parametrik olarak Fe’ye bağlı bir vektör denklemi verir.

Bu nedenle, F e kuvvetinin Kartezyen bileşenlerinde doğrusal olmayan üç eşzamanlı denklemi çözmemiz gerekiyor. Makul bir analitik yaklaşım, |R(L) − Re|’yi minimize etmek için bir optimizasyon araması kullanmaktır. F e’nin bileşenleri açısından.

Sürekli yüklemeye sahip bir kablo için açıklanan prosedür, keyfi konsantre kuvvetlerin uygulandığı sürtünmesiz bağlantılarda bağlanmış birkaç rijit bağlantıya sahip bir kabloya kolayca uzanır. Kablodefl işlevi, eklem kuvvetleri ve dış uç kuvveti verildiğinde her bir eklemin konumunu değerlendirir. Bir parametre olarak ele alınan son bağlantı üzerindeki uç kuvvetle, endfl işlevi, fminsearch işlevi kullanılarak minimize edilecek |F (L) − RE |2 hata ölçüsünü hesaplar.

Optimizasyon araması, hata ölçüsünü sıfıra indirmek için gereken F e bileşenlerini arar. Mantıklı bir problem belirtmek açıkça şunu gerektirir |Re| tüm üyelerin toplam uzunluğunu aşmamalıdır.

Zincirde. Rastgele oluşturulmuş bir başlangıç ​​kuvveti ile aramayı başlatmak, fminsearch tarafından üretilen son bir kuvvete yol açar, bu kuvvet daha sonra gösterildiği gibi nihai sapma konumunu belirlemek ve çizmek için başka bir cabldefl çağrısında kullanılır.

Son kuvvet için rastgele bir başlangıç ​​tahmininin kullanılması, kötü başlangıç ​​verilerinin seçilmesinin, yetersiz sıkı yakınsama toleranslarının veya çok az izin verilen işlev yinelemesinin bazen hatalı sonuçlar üretebileceğini göstermek için yapıldı. Bu, tatmin edici cevapların elde edilmesini sağlamak için doğrusal olmayan arama prosedürlerinden elde edilen sonuçların her zaman incelenmesi ihtiyacını vurgulamaktadır.

En Hızlı Zaman İniş Eğrisi (Brachistochrone)

Varyasyon hesabı konusu, fonksiyona parametrik olarak bağlı bir integral için minimum değeri üreten bir fonksiyon bulma yöntemlerini ele alır. Tipik olarak, bir form ilişkimiz vardır.

yatx=x1 vex=x2 değerleri bilindiğinde, I’yi minimize etmek için andy(x)forx1 <x<x2 aranır. Bu konudaki klasik bir örnek, (0, 0) ile başlayan ve (a, b ile biten bir eğri belirlemektir. ) böylece pürüzsüz bir parçacık mümkün olan en kısa sürede bir uçtan diğer uca kayacaktır. X ve Y, sağa ve aşağı doğru pozitif olarak ölçülsün. O zaman eğri boyunca sürtünmesiz hareket için iniş zamanı olacaktır.

İki fonksiyon, brfaltim ve bracifun, brakistokron eğrisi üzerindeki noktaları hesaplamak ve iniş zamanını değerlendirmek için kullanılır. Bu bölümün temel amacı, bir fonksiyona parametrik olarak bağlı bir integrali en aza indirmek için optimizasyon aramasının nasıl kullanılabileceğini göstermektir.


Genel üretim maliyeti sapmaları nelerdir
Fiyat sapması formülü
Fiyat sapması nedir
Süre sapması formülü
Kapasite Sapması nedir
Verim sapması nedir
Direkt işçilik sapması formülü
Miktar sapması nedir


Kullanılan yöntem, işlevi belirtmek için bir enterpolasyon eğrisinin oluşturulduğu bir dizi temel nokta seçer. Sayısal entegrasyon kullanmak, integral için bir değer verir. İnterpolasyon noktaları için x değerlerini sabit tutmak ve y değerlerinin değişmesine izin vermek, integrali sonlu sayıda noktada y değerlerinin bir fonksiyonu olarak ifade eder.

Ardından fminsearch gibi çok boyutlu bir arama işlevi, Y değerlerinin seçimini optimize edebilir. Brakhistokron problemi için bu işlemi gerçekleştirmeden önce değişkenleri x = X/a ve olacak şekilde değiştirmek uygundur.

Herhangi bir seçilmiş enterpolasyon noktası seti için, spline ve splined fonksiyonları, integralde ihtiyaç duyulan y(x) ve y′(x)’i değerlendirebilir ve Gauss entegrasyonunu gerçekleştirmek için gcquad fonksiyonu kullanılabilir. fminsearch kullanan bir optimizasyon araması, gösterildiği gibi brakhistokron için bir yaklaşıklık veren eğri yüksekliklerini üretir.

İki Yüzeydeki En Yakın Noktaların Belirlenmesi

İki yüzey üzerinde en yakın noktaların belirlenmesi, robotik çarpışmadan kaçınma ve konteyner paketleme gibi uygulamalarda ortaya çıkmaktadır. Birçok yüzey türü, iki eğrisel koordinat kullanılarak parametrelenebilir; bu nedenle problem, bir yüzeydeki bir noktadan diğer yüzeydeki bir noktaya kadar olan bir çizginin uzunluğunu en aza indirmek için dört boyutlu bir aramaya indirgenir.

Biz buna yakınlık problemi diyoruz ve test örneklerinde gösterildiği gibi uzayda keyfi olarak yerleştirilmiş iki dairesel silindiri içeren tipik örnekleri ele alacağız. Bu uygulama, bu sorunun görünürdeki basitliğine rağmen, minimizasyon arama prosedürleriyle yakınsama güçlüklerinin ortaya çıkabileceğini ve doğru sonuçları elde etmek için birkaç çalıştırmanın gerekebileceğini göstermektedir.

İki yüzeyin yakınlığını analiz etmenin basit bir yolu, her yüzeyi bir noktalar ızgarası ile tanımlamak ve bir matristeki ilk yüzeyin i noktasından ikinci yüzeyin bir j noktasına olan mesafeyi tanımlayan en küçük elemanı bulmaktır. Tipik bir 100’e 100 yüzey ızgarası 10.000 nokta ve 30.000 koordinat değeri içerdiğinden büyük dizi boyutları oluşabilir.

Her biri 10.000 nokta kullanan iki yüzey için komşuluk matrisi yüz milyon noktaya sahiptir ve bölümlenmemiş olarak saklandığında 2400 megabayt bellek tüketir. Ancak, bir seferde birkaç nokta işlenerek bellek sınırlamalarının üstesinden gelinebilir.

Aşağıda verilen programda, kapsamlı arama yapmak için surf2surf işlevi sunulmaktadır. Silindirden silindire sorunu için iyi çalışır ve ayrıca bazı özel durumları da ele alır. Noktalar ve uzay eğrileri yüzeylerin dejenere örnekleri olduğundan, surf2surf bir eğri üzerinde uzayda rastgele bir noktaya en yakın noktayı elde etmek gibi sorunları çözebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir