Doğrusal Olmayan Modeller – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Doğrusal Olmayan Modeller – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

23 Aralık 2021 Doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemi Doğrusal olmayan ne demek Doğrusal olmayan regresyon Excel Doğrusal OLMAYAN REGRESYON örnek 0
Fonksiyonel Lineer Regresyon – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

Doğrusal Olmayan Modeller

Bu oturumda aşağıdakileri yapmayı öğreneceksiniz:

• Orijinal verileri dönüştürerek bir regresyon modelini iyileştirin
• Dönüştürülen verileri kullanarak katsayıları ve tahminleri yorumlama

İlişkiler Doğrusal Olmadığında

Şimdiye kadarki regresyon modellerimizde doğrusallık varsaydık; yani, bir x bir birim değiştiğinde y sabit bir miktarda değişir, diğer şeyler eşit olur. Doğrusal model, birçok durumda iyi bir yaklaşımdır. Bununla birlikte, bazı ilişkilerin muhtemelen doğrusal olmadığını da biliyoruz. Kilo kaybı ile gösterildiği gibi “azalan verim yasasını” düşünün. İlk başta, kalorilerinizi azalttıkça kilolar hızla düşebilir. Kilonuz azaldıkça, kiloların düşme hızı azalabilir.

Böyle bir durumda, x ve y (kalori ve kilo kaybı) gerçekten ilişkilidir, ancak doğrusal bir şekilde değildir. Bu oturum, bir eğriyi bir dizi noktaya sığdırmak için kullanabileceğimiz bazı teknikler sağlar. Her teknikte temel stratejimiz aynı olacaktır. Karakteristik şekli noktaların eğrisine yaklaşan bir fonksiyon bulmaya çalışacağız.

Ardından, genel olarak doğrusal bir ilişkiye sahip iki değişken elde edene kadar bu işlevi çalışma sayfamızdaki bir veya daha fazla değişkene uygulayacağız. Son olarak, dönüştürülmüş verileri kullanarak doğrusal bir regresyon gerçekleştireceğiz. Yapay bir örnek kullanarak başlayacağız. SPSS’de Xsquare adlı veri dosyasını açın.

Basit Bir Örnek

İki değişken arasında, y’nin x’in karesi ile değiştiği, bilinen bir doğrusal olmayan ilişkiyle başlayalım. Resmi model (ikinci dereceden model olarak bilinir) şöyle görünebilir:

  • y = 3×2 + 7

Aslında, Xsquare dosyası, tam olarak bu ilişkiyi yansıtan yapay bir veri kümesidir. y’ye karşı x’i ve ardından y’ye karşı xsquare’i çizersek, grafikler şöyle görünür:

Soldaki grafikte, ikinci dereceden bir fonksiyonun belirgin parabolik şeklini görüyoruz. y, x’in her arttığında artar, ancak bunu artan bir miktarda yapar. Açıkça, x ve y ilişkilidir, ancak aynı derecede açık bir şekilde, ilişki eğriseldir. İkinci grafikte, basit doğrusal regresyon için mükemmel bir aday olan tamamen düz bir çizgimiz var. xsquare üzerinde bir y regresyonu çalıştıracak olsaydınız, eğim ve kesişim ne olurdu? (Yap ve kendini kontrol et.)


Doğrusal OLMAYAN REGRESYON örnek
Doğrusal olmayan ne demek
Üstel regresyon modeli
Doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemi
Regresyon modelleri
Doğrusal olmayan regresyon Excel
Doğrusal olmayan regresyon nedir
Doğrusal olmayan ekonometrik modeller


Bu, yukarıda belirttiğimiz stratejiyi göstermektedir: Eğri bir ilişkimiz olduğunda, doğrusal görünen bir grafiğimiz olana kadar bir veya daha fazla değişkenimizi dönüştürmenin bir yolunu bulmaya çalışacağız. Ardından, tanıdık ve güçlü doğrusal regresyon aracımızı dönüştürülmüş değişkenlere uygulayabiliriz. Bir veya daha fazla değişkeni dönüştürebildiğimiz ve y’nin temel işlevsel biçimini katsayı çarpı değişkenlerin toplamı olarak koruyabildiğimiz sürece, bir eğriye sığdırmak için doğrusal regresyon kullanabiliriz. Sonraki birkaç örneğin altında yatan temel fikir budur. SPSS, bu tür örneklere yaklaşmak için çeşitli yollar sunar; ikisini inceleyeceğiz.

Bazı Ortak Dönüşümler

İlk yapay örneğimizde, tek bir açıklayıcı değişkenin karesini aldık. Cebir ve kalkülüs derslerinizden hatırlayabileceğiniz gibi, kübik, logaritma ve üstel gibi birçok yaygın eğrisel fonksiyon vardır. Bu oturumda, gerçek dünya ilişkisinin matematiksel bir modelini nasıl oluşturabileceğine dair bir fikir edinmek için birçok olası dönüşümden birkaçını kullanacağız.

15. Oturumdan (ve yaklaşık 400 yıl önce) bir örnekle başlayalım: Galileo’nun yuvarlanan toplarla yaptığı deneyler. İlk veri setinin belirgin bir eğri çizdiğini hatırlayın:

Başlangıç ​​yüksekliği ne kadar büyük olursa, top o kadar fazla yuvarlanır, ancak yükseklik arttıkça artan yatay yuvarlanma azalır. Düz bir çizgi kötü bir uyum değildir (r2 = .93), ancak farklı bir işlevsel formla daha iyisini yapabiliriz. Aslında, Galileo, sonunda yatay mesafenin dünyanın durumuna göre değişebileceğine karar verene kadar, bu sorun üzerinde epey bir süre kafa karıştırdı.

yüksekliğin karekökü.2 y = + x grafiğini görselleştirirseniz, yukarıdaki dağılım grafiğine çok benzer: Soldan sağa hızla yükselir,
yavaş yavaş düzleşiyor.

Galileo adlı dosyayı açın. Hesaplama Değişkenini Dönüştür… Burada gösterildiği gibi, yeni bir değişken (SqrtHt), HtRamp’ın kareköküne eşittir.

Şimdi DistRamp y ekseninde ve SqrtHt x ekseninde olacak şekilde bir dağılım grafiği yapın. Bu grafiği oluşturan regresyon çizgisini ekleyin:

Bu dönüşüm, r2’yi 0,926’dan 0,984’e yükselterek eğri çizgiyi düzeltme eğilimindedir. Dahası, sürtünmenin farklı yüksekliklerden yuvarlanan bir topun yatay hareketini “sönümleme” eğiliminde olacağı teorik olarak mantıklıdır. Diğer işlevsel dönüşümler, noktaları daha eksiksiz bir şekilde hizalayabilir, ancak daha sonra göreceğimiz kadar anlamlı değildir.

Şimdi noktaları düzelttiğimize göre, şimdi bir göz atalım. Grafiğe dahil edilen sonuçtaki tahmini regresyon denklemidir.

Kesişme, 0 punti yükseklikten yuvarlanan bir topun yaklaşık 129 punti yuvarlanacağı ve yüksekliğin karekökü bir punto arttığında mesafenin 14.5 punti artacağı anlamına gelir. Uyum mükemmeldir (r2 = .98) ve anlamlılık testlerini (burada gösterilmemiştir) hesaplamak için regresyon prosedürünü kullanırsak, bunların iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki önerdiklerini kuvvetle buluruz.

Denklemi kullanarak, sadece modele bir yükseklik koyarak seyahat mesafesini tahmin edebiliriz. Örneğin, ilk rampa yüksekliği 900 punti olsaydı, yapardık.

Tahmini y değerini hesaplamak için burada x değerimizi dönüştürmeye özen göstermemiz gerektiğini unutmayın. Sonucumuz, 900 veya 30’un karekökü kullanılarak hesaplanır.

Herhangi bir regresyon analizi gibi, ε ile ilgili varsayımlarımızın geçerliliğini de kontrol etmeliyiz. Sonraki örnek, bu analizin yanı sıra başka bir eğrisel işlevi içerir.

Başka Bir İkinci Dereceden Model

Doğrusal olmayan ilişkiler birçok çalışma alanında ortaya çıkar. Daha önceki bir Harekete Geçiyor… sorusunda görmüş olabileceğiniz, toplam kişisel tasarruflar ile toplam kişisel gelir arasındaki ilişkiyi ele alalım. Tasarrufların gelir arttıkça artmasını bekleyebiliriz, ancak doğrusal bir şekilde olması gerekmez. ABD dosyasını açın.

Bu örnek ayrıca, doğrusal olmayan tahminin işlenmesi için yeni bir SPSS komutunu tanıtacaktır. Basit doğrusal modelle başlayalım.
Dikey eksende toplam brüt kişisel tasarrufları ve yatayda toplam kişisel geliri temsil eden değişkenle bir dağılım grafiği oluşturun. Bir regresyon çizgisi ekleyin.

Ortaya çıkan grafikte görebileceğiniz gibi, noktalar sabitlenmiş doğrunun etrafında yaylanır ve r2 sadece .064’tür. Son yıllarda, kişisel gelir arttıkça ABD’deki bireylerin tasarruflarını azalttığı açıktır. Bu regresyonu, lineer olmayan bir model de belirlememize ve sonuçları karşılaştırmamıza izin veren yeni bir komut kullanarak çalıştıralım.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir