Çoklu İmputasyon – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çoklu İmputasyon – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

12 Aralık 2021 Eksik veri Nedir Missing data Stata Multiple imputation Stata missing value imputation 0
Optimum Bölme Çıkışı – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

EM ve regresyon yöntemleri tarafından

empoze edilen değerlerin karşılaştırılması

Kadın okuryazarlığı için, EM yöntemiyle yüklenen değerler, rastgele artıklarla regresyon yöntemiyle yüklenen değerlerle karşılaştırılır. Veri menüsündeki Dosyaları Birleştir altındaki Değişken Ekle iletişim kutusu, empoze edilmiş değerlere sahip iki dosyayı yan yana birleştirmek için kullanıldı.

İdeal olarak, çizim noktaları aynı yüzde için ızgara çizgilerinin kesişimini birleştiren bir çizgi boyunca düşmelidir (örneğin, EM için %80 ve regresyon için %80). Hem kalori hem de kadın okuryazarlığı tahmin edildiğinde (X grafiği Umman, Bosna, Güney Afrika ve İzlanda’yı işaret ediyor), regresyon tahminleri EM tahminlerinden daha yüksek olma eğilimindedir. Tahmini okuryazarlık değerlerine sahip noktalar (küçük koyu kareler) birlikte kümelenir ve bu onları tanımlamayı zorlaştırır.

Şekil 2.14’ün sağ tarafında, yöntemler arasındaki en büyük tutarsızlıkların İzlanda ve Hollanda için olduğunu bularak grafiğin bu alanını yakınlaştırıyoruz. İzlanda’nın x-y arsa koordinatları (%91, %114) ve Hollanda’dır (%103, %89).

Şekil 2.15’te, kaloriler için atfedilen değerleri karşılaştırıyoruz. İsrail için regresyon doldurulmuş değer, EM değerinden neredeyse 700 kalori daha büyüktür (3908 kaloriye karşılık 3223). Genel olarak, bir fark olduğunda, regresyon tahminleri, düşük olduklarından daha sık olarak daha yüksek olma eğilimindedir.

Görüntüleri tasarlamak için konuyu kullanma. Örnek 1 ve Örnek 2’de, eksik veri modelinin coğrafi bölgeye göre değiştiği kaydedilmiştir. Her iki atama yöntemi de bu alt popülasyon farklılıkları için bir ayarlama yapmaz. Şekil 2.16’daki sol çerçeve, coğrafi bölge koduna karşı gözlemlenen kadın okuryazarlık değerlerinin (boş daireler) ve EM’ye atfedilen değerlerin (dolu kareler) bir dağılım grafiğidir.

Kadın okuryazarlığı yerine, sağdaki çerçevede gözlemlenen ve atfedilen kalori değerleri gösterilmektedir. Hong Kong için tahmin, Pasifik/Asya grubunda gözlemlenen değerlerden (kod 3) çok daha yüksektir. Görsel olarak Hong Kong, Avrupa bölgesinin bir üyesi gibi görünüyor (kod 1). Bu ilk bakışta göründüğü kadar mantıksız değil, çünkü Hong Kong’un bebek ölüm hızı, kadın yaşam beklentisi, kişi başına düşen GSYİH ve şehirlerde yaşayan insanların yüksek oranı Avrupa ülkelerininkine benziyor.

Diğer bir dahili çapraz kontrol, kadın okuryazarlığının gözlenen ve empoze edilen değerlerini genel okuryazarlık oranıyla karşılaştırmaktır (sadece iki değer eksiktir). Her iki değerin de empoze edilmediği Şekil 2.17’deki Botsvana’ya bakın. Orijinal veri taraması yeterince kapsamlı değildi.

Birkaç kaynak, Afrika’daki ülkeler arasında bu daha eski ve daha müreffeh ülke için okuryazarlık oranının %72 veya %74 olduğunu bildirmektedir. Kadın okuryazarlığı için %16 değeri nereden geldi? Kayıt hatası mı? Oranı hesaplarken kadın sayısı yerine toplam nüfus büyüklüğünü kullanan var mı? Ayrıca, bu aykırı değerin varlığı diğer tahminleri bozar mı?

Çoklu İmputasyon

Çoklu atama, her bir eksik veya eksik değeri uygun bir dağılımdan simüle edilen iki veya daha fazla değerle değiştiren bir tekniktir. Rastgeleliği içeren regresyon yöntemine sahip seçenekler, çoklu atamanın bir varyasyonunu gerçekleştirmenize izin verir. Eksik Değer prosedüründe, empoze edilen veri değerleri, rastgele bir normal (0, RMS) sapma, RMS’nin karekökü ile ölçeklenen rastgele bir t (5 veya kullanıcı tarafından belirlenen bir serbestlik derecesi ile) veya bir başka bir vakadan rastgele seçilen kalıntıdır.


Eksik veri tamamlama yöntemleri
Multiple imputation
Eksik veri Nedir
Eksik veri tamamlama yöntemleri SPSS
Stata missing value imputation
Missing data Stata
While imputing data may be used for the missing values
Kayıp veriler için yapılması gereken yöntemler


Çoklu atama, regresyon yöntemiyle (her dosya için rastgele sayı üreteci değişiklikleri için tohum) m, örneğin 7, veri dosyaları üretilerek ve tamamlanan her veriyle istenen istatistiksel analiz (örneğin, regresyon) gerçekleştirilerek gerçekleştirilir. ayarlamak. Her parametrenin nihai tahmini, bireysel çalışmalardan ilgili tahminlerin ortalamasıdır ve kovaryans matrisinin çoklu atama tahmini, bileşenler içinde havuzlananların toplamı artı nihai parametre tahmini ile son parametre tahmini arasındaki sapmalardan elde edilen bir bileşen arasıdır.

CROSSTAB Alt komutu

CROSSTAB, her kategorik değişken için, mevcut (eksik olmayan) değerlerin sıklığını ve yüzdesini ve diğer değişkenlerle ilgili olarak her kategori için eksik değerlerin yüzdesini gösteren bir tablo üretir.

• Kategorik değişkenler yoksa tablo üretilmez.
• Her kategorik değişken, kategorik olduğu varsayılan bir dize değişkeni veya KATEGORİK alt komutunda bildirilen sayısal bir değişken olsun, bir tablo verir.
• Kategorik değişkenin kategorileri, tablonun sütunlarını tanımlar.
• Kalan değişkenlerin her biri birkaç satır tanımlar—mevcut değerlerin sayısı, mevcut değerlerin yüzdesi ve sistemde eksik değerlerin yüzdesi için birer satır; ve her bir ayrı kullanıcı eksik türü (tanımlanmışlarsa) olarak tanımlanan değerlerin yüzdesi için birer tane.

MISMATCH Alt komutu

MISMATCH, bir değişkenin eksik değere sahip olduğu ve diğer değişkenin eksik olmayan bir değere (uyumsuzluk) sahip olduğu bir değişken çifti için durumların yüzdelerini gösteren bir matris üretir. Köşegen öğeler, tek bir değişken için eksik değerlerin yüzdeleridir, çapraz olmayan öğeler ise gösterge değişkenlerinin uyumsuzluğunun yüzdesidir. Satırlar ve sütunlar eksik desenlere göre sıralanır.

MPATTERN Alt komutu

MPATTERN alt komutu, eksik değerlere sahip durumlar için eksik değerlerin modellerini sembolik olarak görüntüler. Değişkenler sütunları oluşturur. Belirtilen değişkenlerde eksik değerleri olan her durum bir satır oluşturur. Satırlar, eksik değer modellerine göre sıralanır.

• Sıralar, ardışık vakaların eksik kalıpları arasındaki farkları en aza indirecek şekilde sıralanır.
• Sütunlar, değişkenlerin eksik kalıplarına göre de sıralanır.

DESEN Alt komutu

TPATTERN alt komutu, her bir eksik değer modelinin sıklığını listeleyen tablolu bir desen tablosu görüntüler. Değişkenler listesindeki değişkenler sütunları oluşturur. Her eksik değer kalıbı bir satır oluşturur ve kalıbın sıklığı görüntülenir.

• Eksik bir değeri belirtmek için bir X kullanılır.
• Sıralar, ardışık örüntülerin eksik kalıpları arasındaki farkları en aza indirecek şekilde sıralanır.
• Sütunlar, değişkenlerin eksik kalıplarına göre sıralanır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir