Çok Değişkenli Fonksiyonlar – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Çok Değişkenli Fonksiyonlar – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

15 Nisan 2022 calculus 2- çok değişkenli fonksiyonlar Çok Değişkenli Fonksiyonlar çözümlü Sorular Çok değişkenli fonksiyonlar Grafik çizimi Çok değişkenli fonksiyonlarda epsilon-delta 0
Otomatik Test Teknikleri

Çok Değişkenli Fonksiyonlar

Çok değişkenli ve fonksiyonel PCA arasında önemli bir fark vardır, çünkü çok değişkenli verilerde değişken sayısı p genellikle gözlem sayısından N daha azdır, fonksiyonel veriler için gözlenen fonksiyon değerlerinin sayısı genellikle daha fazladır n Bu, {N−1,K,n} için fonksiyonel bağlamdaki maksimum sıfır olmayan özdeğer sayısının ve çoğu uygulamada N − 1 olacağı anlamına gelir.

Öyleyse, yazılımımızın bize N − 1 pozitif özdeğer/özfonksiyon çiftleri (μj,ξj) sunabileceğini varsayalım. Sonra ne yapıyoruz? Her l, 1 ≤ l ≤ N − 1 seçimi için, l baştaki özfonksiyonlar veya harmonikler, xi örnek fonksiyonlarına yaklaşmak için kullanılabilecek bir temel sistem tanımlar. Bu temel fonksiyonlar birbirine diktir ve 􏰉 ξl2 = 1 anlamında normalize edilir.

Bu nedenle, bir ortonormal taban olarak adlandırılırlar. Ayrıca, karelerin toplam hata toplamının yalnızca l temel işlevleriyle elde edilebilecek minimum değer olması anlamında, l boyutunun mümkün olan en verimli temelidir. Tabii ki, aynı işi görecek başka l-boyutlu sistemler de var ve birazdan bazılarını ele alacağız, ama hiçbiri daha iyisini yapmayacak. Fizik bilimlerinde, bu optimal temel fonksiyonlara ξj genellikle ampirik ortogonal fonksiyonlar olarak atıfta bulunulur.

Optimal toplam karesel hata ile atılan özdeğerler, yani bu arasında basit bir ilişki olduğu ortaya çıktı.

Bu nedenle, bir kararı, μj özdeğerlerinin bir grafiğinin j endekslerine karşı görsel bir incelemesine dayandırmak için kullanılacak l harmonik sayısına dayandırmak olağandır; . l’nin değerine karar vermek için otomatik veri tabanlı kurallar için bir takım öneriler olmasına rağmen, birçok istatistiksel olmayan husus da bu seçimi etkileyebilir.

Katsayı vektörleri ci , i = 1, . . . , N, her xi işlevine en uygun uyumu tanımlayan ci j katsayılarını içerir ve temel bileşen puanları olarak adlandırılır.

Aşağıda göstereceğimiz gibi, PCA tarafından tanımlanan varyasyonun doğasını yorumlamada oldukça yardımcı olabilirler. Bu puanları daha geleneksel bir çok değişkenli analize tabi tutulacak “veriler” olarak ele almak da yaygın bir uygulamadır.

Özfonksiyon temelinin optimal olduğunu ancak benzersiz olmadığını öne sürdük. Aslında, l düzeyindeki herhangi bir tekil olmayan kare matris L için, φ = Tξ sistemi de optimaldir ve özfonksiyonların kapsadığı ile tam olarak aynı fonksiyonel alt uzayı kapsar. Ayrıca, eğer T’ = T-1 ise, bu tür matrisler genellikle rotasyon matrisleri olarak adlandırılır, yeni sistem φ de ortonormaldir.

Kısacası, PCA’nın ürettiği özfonksiyonlar için mistik bir anlam yoktur; bu, çok değişkenli istatistiklerle ilgili ders kitaplarında sıklıkla gözden kaçırılan basit bir gerçektir. Pekala, tamam, belki l = 1 bir istisnadır. Aslında, verileri ürettiği bilinen süreçler açısından yalnızca önde gelen özfonksiyonun açık ve anlamlı bir yoruma sahip olma eğilimi vardır.

Ancak l > 1 için, sonsuz sayıdaki φ = Tξ alternatif sistemleri arasında tüm ortonormal temel fonksiyonların φ j bazı tözsel yorumlara sahip olduğu görülen birini bulmak için arama yapmaktan bizi alıkoyacak hiçbir şey yoktur. Bu uygulamanın rutin olduğu sosyal bilimlerde, bir T döndürme matrisi seçmek için yorumlanabilirlik şansını optimize etmek için bir dizi kriter geliştirilmiştir ve biz örneklerimizde popüler VARIMAX kriterinin kullanışlılığını göstereceğiz.

Okuyucular bu noktada, temel bileşenler analizi hakkında daha fazla bilgi için çok değişkenli veri analizine ilişkin standart metinlere veya Jolliffe’deki (2002) daha uzmanlaşmış tedaviye yönlendirilir. Bu kaynaklardaki malzemenin çoğu bu işlevsel bağlam için geçerlidir.


calculus 2- çok değişkenli fonksiyonlar
Çok değişkenli fonksiyonlarda epsilon-delta
Çok Değişkenli Fonksiyonlar çözümlü Sorular
Tek değişkenli fonksiyonlar
Çok değişkenli fonksiyonlar Grafik çizimi
Çok değişkenli Fonksiyonlar PDF
İki değişkenli Fonksiyonlarda Limit
Çok Değişkenli Fonksiyonlar Tanım kümesi Soruları


Günlük Yağış Verilerinin PCA’sı

Günlük yağış verileri için yalnızca iki temel bileşeni kullanarak bir PCA yapma ve öz değerleri görüntüleme komutu buradadır. Bu iki harmoniğin, ortalama log yağış eğrisi etrafındaki varyasyonun %96’sını oluşturduğunu gözlemliyoruz; ilk dört özdeğer sırasıyla 39.5, 3.9, 1.0 ve 0.4’tür.

Her bir ana bileşenden küçük bir miktar eklemenin ve çıkarmanın sonuçlarını gösteren +’lar ve -‘ler boyunca ortalama eğriyi görüntüleyerek iki temel bileşen fonksiyonunu gösterir. Bunu yapıyoruz çünkü bir ana bileşen ortalama etrafındaki değişimi temsil ediyor ve bu nedenle doğal olarak bu şekilde çiziliyor. Varyasyonun %88’ini oluşturan ilk harmoniğin ortalamada göreli sabit bir dikey kaymayı temsil ettiğini ve ikincisinin esas olarak kış ve yaz yağış seviyeleri arasındaki bir kontrastı gösterdiğini görüyoruz.

Aslında, döndürülmemiş fonksiyonel temel bileşenlerin, analiz edilen şey ne olursa olsun, aynı varyasyon dizisini göstermesi olağandır. Birincisi sabit bir kayma, ikincisi birinci ve ikinci yarı arasında tek bir sıfır geçişiyle doğrusal bir karşıtlık, üçüncüsü ikinci dereceden bir model vb. Yani, ortogonal polinomların dizisini görme eğilimindeyiz. Ancak, yalnızca periyodik harmoniklerin mümkün olduğu periyodik veriler için doğrusal kontrast bastırılır.

Döndürülmemiş fonksiyonel temel bileşenlerin bu kadar öngörülebilir olması, varyasyonun daha anlamlı bileşenlerini ortaya çıkarabilecek bir rotasyon arama ihtiyacını vurgulamaktadır. VARIMAX döndürme algoritması genellikle bu amaç için kullanılır. Aşağıdaki komut bu dönüşü uygular ve ardından sonucu çizer.

Sonuçlar çizilir. İlk bileşen, kış ortasında en güçlü olan varyasyonu gösterir ve ikinci bileşen, öncelikle yaz varyasyonunu yakalar. Eğrilerin nasıl kümelendiğini ve özfonksiyonların kapsadığı K boyutlu alt uzay içinde kendilerini nasıl dağıttığını görmek için harmonik çiftleri için temel bileşen puanlarını çizmek karlı olabilir. Büyüleyici bir yapı ortaya çıkarır.

İstasyonların çoğu iki küme içinde yer alır: sağ üstte Atlantik ve orta Kanada istasyonları ve sol altta kır ve Kuzey Kutbu istasyonları bulunur. Aykırı değerler, üç batı sahil istasyonu ve yüksek Arktik’teki Resolute. Çoğu zaman, fonksiyonel veri analizleri, bileşen puanlarını daha geleneksel analizlerde “veri matrisleri” olarak kullanarak bu noktada çok değişkenli bir veri analizine dönüşecektir.

PCA’yı eğrilerin kendisinden ziyade bir tür türev mertebesine uygulamak açıklayıcı olabilir, çünkü altta yatan süreçler etkilerini ölçtüğümüz seviyeden ziyade değişim seviyesinde ortaya çıkarabilir. Bu, hormonal süreçlerin ve diğer büyüme aktivatörlerinin boy değişim oranını değiştirdiği ve özellikle çizdiğimiz hızlanma eğrileri seviyesinde belirgin olabilen büyüme eğrisi verileri için kesinlikle doğrudur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir