Bir Değişkeni Standartlaştırma – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Bir Değişkeni Standartlaştırma – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

14 Aralık 2021 Rassal değişkenin standart sapması Standart normal dağılım hesaplama Veri standartlaştırma Z rassal değişkeni hesaplama Z standart normal dağılıma sahip bir değişken olmak üzere 0
CHAID Algoritması – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Bir Kutu Konusu

Keşfet komutu, bir değişken için (minimum, maksimum, birinci ve üçüncü çeyrekler ve medyan) beş rakamlı bir özet oluşturur. Bir kutu grafiği veya kutu ve bıyık grafiği, beş sayılı özeti görüntüler. Ek olarak, göreceğimiz gibi, kolay karşılaştırmalara izin verir. Grafiğin ortasındaki kutu, ortanca koyu yatay çizgide yer alacak şekilde çeyrekler arası aralığı gösterir.

“Bıyıklar”, kutunun üstünde ve altında uzanan t şeklindeki çizgilerdir; öğrencilerin tamamına yakını bıyıklarla sınırlanan bölge içindedir. Birkaç çok uzun ve kısa öğrenci, etiketlenmiş dairelerle ayrı ayrı tanımlanır. Tek bir değişkenin kutu grafiği çok bilgilendirici değildir. İşte bir kutu grafiği oluşturmanın alternatif bir yolu, bu sefer kız ve erkek öğrenciler için iki yan yana grafik oluşturuyor.

Grafikler Grafik Oluşturucu.  Galeri seçeneklerinden Boxplot’u seçin. Ardından ilk kutu grafiği simgesini (basit) önizleme alanına sürükleyin. Y değişkeni olarak İnç cinsinden Yükseklik’i ve x değişkeni olarak Cinsiyet’i seçin. Tamam’ı tıklayın.

Ortaya çıkan iki kutu grafiği birbiriyle nasıl karşılaştırılır? Grafik, bu iki grup için yükseklik değişkeninin merkezi ve yayılımı hakkında ne önerir? Gördüklerinizi yorumlayın.
Başka bir kutu grafiği deneyelim; Chart Builder’a geri dönün.

Yükseklik değişkenini değişken listesine geri sürükleyin ve Ağırlık önizleme alanındaki y eksenine bakılır.
Ağırlık için iki kutu grafiği nasıl karşılaştırılır? Ağırlık ve boy kutu grafikleri birbiriyle nasıl karşılaştırılır? Farkları açıklayabilir misiniz?

Bir Değişkeni Standartlaştırma

Şimdi Marathon adlı dosyayı açın. Bu dosya, 100. Boston Maratonu’ndaki tüm tekerlekli sandalye yarışçılarının bitiş zamanlarını içerir. Ortalama ve medyan bitiş sürelerini bulun. Bu iki istatistik, verilerin simetrisi hakkında ne öneriyor?

Birçoğumuz tekerlekli sandalye yarışları veya maratonlar hakkında fazla bir şey bilmediğinden, belirli bir bitiş zamanının iyi olup olmadığını bilmek zor olabilir. Bazen, her değeri ortalamanın üstünde veya altında bir dizi standart sapma olarak ifade etmek için bir değişkeni standardize etmek yararlıdır. Bu değerler aynı zamanda z-skorları olarak da bilinir.

Tanımlayıcı İstatistikleri Analiz Edin Tanımlayıcılar… Bitiş süreleri [dakika] değişkenini seçin. Tamam’a tıklamadan önce, Standartlaştırılmış değerleri değişken olarak kaydet işaretli kutuyu işaretleyin. Bu, her yarışçının z puanını temsil eden yeni bir değişken yaratacaktır.

Şimdi Veri Düzenleyiciye bakın; yeni bir değişkene dikkat edin, zminutes. Yarışçılar bitiş sıralamasına göre listelendiğinden, ilk z-skor değeri, bitiş süresi ortalamanın oldukça altında olan yarışı kazanan kişiye aittir. Bu nedenle z-puanı negatiftir, bu da zamanının ortalamadan daha az olduğunu gösterir.


Z rassal değişkeni hesaplama
Veri standartlaştırma
Normal dağılım hesaplama
Standart normal dağılım hesaplama
Z standart normal dağılıma sahip bir değişken olmak üzere
Rassal değişken
Normal dağılım özellikleri
Rassal değişkenin standart sapması


Z-puanı yaklaşık 0 olan yarışçıyı bulun. Bu z-puanı bu yarışçı hakkında ne gösteriyor?

En iyi iki yarışçının z puanlarına bakın. Aralarındaki fark, 2 ve 3 numaralı sonlandırıcılar arasındaki farkla nasıl karşılaştırılır? Son iki bitirici arasında mı?

İstatistikçiler, oran değişkenlerinin (Dakika veya zdakika gibi) sıralı değişkenlerden (Rütbe gibi) daha fazla bilgi içerdiğini düşünürler. Bu örnek bu farkı nasıl gösteriyor?

Şimdi bu soruları yanıtlamak için bu oturumda gösterilen komutları kullanın. Uygun olduğunda, hangi istatistikleri hesapladığınızı ve bir sonuç çıkarmak için neden onlara güvenmeyi seçtiğinizi belirtin.

Öğrenci

1. Saç kesimi için ödenen ortalama miktar ne kadardı?
2. Saç kesimi için ödenen medyan miktar ne kadardı?
3. Ortalama ve medyanın karşılaştırmasını yorumlayın.

Kolejler

Bu dosya, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kolejler ve üniversitelerle ilgili 1994 tarihli bir anketten alınan harç ve diğer verileri içerir.
4. 1994’te ABD kolejlerinde ortalama eyalet içi eğitim [Tuit_in] neydi? Devlet dışı eğitim? [Tuit_out]. Bu belirli değişkenlerin ortalamalarına veya medyanlarına bakmak daha mı iyi? Niye ya?
5. Hangisi daha fazla değişir: eyalet içi veya eyalet dışı eğitim? Neden böyle? (İpucu: Varyasyonu nasıl ölçmeniz gerektiğini düşünün.)
6. Eyalet içi eğitim değişkenini standartlaştırın. Veri Editöründe okulunuzu bulun (okullar eyalet içinde alfabetik olarak listelenir). Okulunuz için z puanı nedir ve z puanı size ne söylüyor?

Çıktı

Bu dosya, 1945-1996 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki endüstriyel üretimle ilgili verileri içerir. Kapasite kullanımı, tüm endüstriler, tüm ABD endüstrilerinin üretken kapasitesinin kullanılma derecesini temsil eder. Kapasite kullanımı, mfg sadece üreticiler için karşılaştırılabilir bir rakama sahiptir.

7. Söz konusu dönemde, tüm sanayi üretimi için ortalama kullanım oranı neydi? Medyan neydi? Bu değişken için dağılımın simetrisini ve şeklini karakterize edin.
8. Söz konusu dönemde imalat için ortalama kullanım oranı ne kadardı? Medyan neydi? Bu değişken için dağılımın simetrisini ve şeklini tanımlayın.
9. Standart sapmaları açısından, hangisi daha fazla değişkenlik gösterdi: genel kullanım mı yoksa üretim kullanımı mı?
10. Bu iki değişkenin merkezi, şekli ve yayılımı arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları yorumlayın.

Bu dosya, farklı hayvan türlerinin uyku düzenleriyle ilgili verileri içerir.

11. Ömür ve Uyku için kutu ve bıyık çizimleri oluşturun. Her arsa için, arsa üzerindeki yer işaretlerinin size her bir değişken hakkında ne söylediğini açıklayın.
12. Uyku değişkeni için ortalama ve medyan hemen hemen aynıdır (yaklaşık 10,5 saat). Ömür süresinin ortalaması ve medyanı birbiriyle karşılaştırıldığında nasıldır? Karşılaştırma için ne hesaplar?
13. Veri kümesine göre, “Adam” (34. sıra) maksimum 100 yıllık bir ömre sahiptir ve günde 8 saat uyur. İnsanların iki değişkenin her biri için türler arasında yer aldığı çeyrekler cinsinden yaklaşık olarak bir kutu grafiğine bakın.
14. Uyku saatleri rüyalı ve rüyasız uyku olmak üzere ikiye ayrılır. Ortalama olarak, türler rüya uykusunda mı yoksa rüyasız uykuda mı daha fazla saat harcıyor?

Bu veriler, 1985 ve 1990 yılları için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 221 bölgesel su bölgesindeki su kullanımına ilişkindir.
15. 17. değişken olan Toplam tatlı su tüketimi 1985 yılında tüketim (içme) için kullanılan toplam tatlı su miktarıdır. Bölgeler 1985 yılında ortalama ne kadar içme suyu tüketmiştir?

16. Son değişkenlerden biri, 1985’teki toplam kullanımın tüketim yüzdesi, 1985’te tüketim amaçlı kullanıma (sulamanın aksine) ayrılan tüm tatlı suyun yüzdesidir. Tatlı suyun yüzde kaçı tüketildi? ortalama, 1985 yılında su bölgelerinde?
17. İki dağılımdan hangisi daha fazla çarpıktı? Bu değişken neden diğerinden daha az simetrikti?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir