Artımlı Modeller – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Artımlı Modeller – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

9 Aralık 2021 Artımlı geliştirme modeli Artımlı model Nedir Evrimsel model nedir Formal model nedir Yazılım süreç modelleri 0
Doğal Frekansları Hesaplama – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

Değişken 

Bir yordayıcı değişkenin bağımlı değişkenle ilişkili olmadığı hiç oldu mu? Evet öyle. Bu, bir bölgedeki yağış miktarı ile sıcaklık arasındaki ilişki incelenerek “weather.sav” dosyasındaki verilerle gösterilebilir. Yine, yağış miktarı (“yağış”) ve sıcaklık (“sıcaklık”) değişkenlerinin (regresyon çizgisiyle) bir dağılım grafiği oluşturun ve Bölüm 13.1’de açıklandığı gibi korelasyon katsayısını hesaplayın. Çıktı, Şekil 13.7’de gösterilmektedir.

Regresyon çizgisi oldukça düz görünüyor ve noktaların çoğu ondan çok uzakta. Korelasyonun kendisi küçüktür (r = 0.124) ve önemsizdir (P = .284); “yağış”taki değişkenliğin %2’den azı “sıcaklığa” atfedilir (0.1242 = 0.015). Yağışları sıcaklıktan tahmin etmeye çalışmakla elde edilecek çok az şey vardır.

ÇOKLU REGRESYON ANALİZİ

Çoklu regresyon analizinin amacı, bağımlı değişkendeki varyasyonun ne kadarının iki veya daha fazla bağımsız değişkendeki değişkenlikle açıklanabileceğini araştırmaktır. İki bağımsız değişken için regresyon doğrusu denklemi: y = + 1×1 + 2×2. SPSS, doğrunun eğimini belirleyen en önemli iki parametre olan 1 ve 2’nin tahminlerini ve testlerini sağlar; her bağımsız değişkenin sonucu (y) açıklamaya yönelik “kısmi” katkısını yansıtırlar.

Bağımsız Değişkenlerin Giriş Sırasının Seçilmesi

Bir regresyon analizi iki veya daha fazla bağımsız değişken içerdiğinde, bunların analize girilme sırası önemli bir husustur. Hem araştırmanın amacına hem de araştırmacının felsefesine bağlı olarak değişkenleri girmek için çeşitli yaklaşımlar vardır. Bir yaklaşımda, araştırmacı bağımsız değişkenlerin kavramsal önemine göre giriş sırasına karar verir.

Bu “hiyerarşik” prosedür, birinci bağımsız değişkenin testlerini, ikinci bağımsız değişkenin ek katkısını vb. üretir. Diğer yaklaşımlar, her adımda hangi bağımsız ölçümlerin dahil edildiğini belirlemek için örnekteki değişkenlerin kısmi korelasyonlarının gücünü kullanır. Bu prosedürler, nihai modeldeki tahmin edicilerin sayısını en aza indirir. Bu bölümdeki örnekler eski (hiyerarşik) yaklaşımı kullanır.

“cereal.sav” veri setini kullanarak çoklu regresyon prosedürünü göstereceğiz. Bizim ilgimiz, tahıllardaki lif ve karbonhidrat miktarı ile porsiyon başına kalori sayısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Özellikle, karbonhidrat farklılıklarına ek olarak, lif varyasyonlarının ek etkisini incelemek istiyoruz.

“cereal.sav” veri dosyasını açtıktan sonra aşağıdakileri yapın:

1. Menü çubuğunda Analiz et’e tıklayın.
2. Açılır menüden Regresyon’a tıklayın.
3. Doğrusal Regresyon iletişim kutusunu açmak için Doğrusal’a tıklayın.
4. Bağımlı değişkeniniz (“kalori”) olan değişkene tıklayın ve ardından değişken adını Bağımlı değişken kutusuna taşımak için sağ üst ok düğmesine tıklayın.
5. İlk olarak modele (“carbo”) girmek istediğiniz bağımsız değişkene tıklayın ve ardından değişken adını Bağımsız(lar) değişken kutusuna taşımak için ikinci sağ ok düğmesine tıklayın.
6. Bağımsız(lar) kutusunun üzerinde bulunan İleri düğmesine tıklayın. Blok 2/2 olarak değişmelidir.
7. İkinci bağımsız değişkene (“fiber”) tıklayın ve ardından değişken adını Bağımsız değişkenler kutusuna taşımak için ikinci sağ ok düğmesine tıklayın.
8. Doğrusal Regresyon: İstatistikler iletişim kutusunu açmak için İstatistikler’e tıklayın.
9. R kare değişikliğine ve Tanımlayıcılara tıklayın (varsayılan Tahminler ve Model uyumuna ek olarak).
10. İletişim kutusunu kapatmak için Devam’a tıklayın.
11. Regresyonu çalıştırmak için Tamam’a tıklayın.


Artımlı model Nedir
Artımlı geliştirme modeli
Evrimsel model nedir
Yazılım süreç modelleri
Spiral Model Nedir
Formal model nedir
Spiral model
Spiral Model aşamaları


Basit Korelasyonlar

Bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki basit korelasyonlar, sonuçların önemli bir parçasıdır. Bunlar çıktının Korelasyon tablosunda gösterilir. Karbonhidratlar ve kaloriler arasında pozitif bir korelasyon (.251) ve lif ve kaloriler arasında negatif bir korelasyon (–.293) olduğunu görüyoruz. Yani tahıllardaki karbonhidrat miktarı arttıkça kalori miktarı da artar.

Tersine, lif oranı yüksek tahıllar daha az kaloriye sahip olma eğilimindedir. Çıktı ayrıca her bir korelasyonun önemini test etmek için P değerleri verir. Ancak bunlar basit korelasyonlardır ve bağımsız değişkenlerin çokluğunun herhangi bir değerlendirmesini içermezler.

Tam Model

Tam model için anlamlılık testleri ANOVA tablosunda yer almaktadır. Değişkenler denkleme ayrı adımlarla girildiği için tablo iki ayrı modeli listeler. Model 1, karbonhidratlara göre gerileyen kalorili basit modele karşılık gelir. Model 2, bağımsız değişkenler olarak hem karbonhidratlar hem de lifler ile çoklu regresyonu temsil eder. P değeri Sig’de bulunur. kolon. Bir küme olarak, iki belirleyicinin (karbonhidratlar ve lif) bir tahıldaki kalori sayısı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu görüyoruz (P < .013).

Model Özeti tablosu, iki model için çoklu korelasyonu listeler. Kare korelasyon (R2), tek başına karbonhidratların kalorilerdeki varyasyonun %6.3’ünü oluşturduğunu gösterdi. Tam model için, lif ve karbonhidrat içeriğindeki farklılıklar, tahıllardaki kalori sayısındaki varyasyonun %11,1’ini oluşturur.

Katsayılar tablosu, ham ve standartlaştırılmış biçimde kısmi regresyon katsayılarını listeler. Model 2’den regresyon denkleminin şu şekilde olduğunu görüyoruz: KALORİ = 99.867 + .762 (KARBONHİDRAT) – 1.911 (LİF). Her bir regresyon katsayısı, diğer bağımsız değişken(ler)in etkisinin “üstünde ve ötesinde” (sabit tutma) belirli bir değişkenin etkisini yansıtır.

Lif katsayısı negatiftir, bu da karbonhidratlardan bağımsız olarak yüksek lifli tahılların daha düşük kaloriye sahip olduğunu gösterir. Yani, bir tahıldaki karbonhidrat miktarı sabit tutulduğunda, lif içeriğindeki bir gramlık artış, ortalama olarak 1.9 kalorilik bir azalma ile ilişkilidir.

Sig. sütun P değerlerini içerir. .05 anlamlılık düzeyi kullanıldığında, bir tahıldaki lif miktarı, karbonhidrat miktarını sabit tutarak kalorilerle önemli ölçüde ilişkilidir. Öte yandan karbonhidratlar, lifi kontrol ettikten sonra kalorilerle ilgili değildir.

Artımlı Modeller

Birçok durumda, araştırmacı, bağımsız değişkenlerin belirli bir sıradaki bağımlı değişkendeki varyasyona katkısını, yani birinci bağımsız değişkeni, birincinin üstünde ve ötesinde ikinciyi vb. incelemekle ilgilenir. Bu sonuçları bulmak için kolay bir yer Model Özeti tablosundadır. Girilen her değişken için (R Kare Değişim), F- istatistiği (F Değişim) ve P değeri (Sig. F Değişim) için hesaplanan varyans oranını listeler.

Örneğin, ilk model için (tek bağımsız değişken olarak karbonhidratları olan model) kare çoklu korelasyon .063’tür. (Bu, Korelasyon tablosunda gösterilen basit korelasyonun karesine eşittir.) R2, tahıllardaki kalorilerdeki değişimin %6.3’ünün karbonhidratların gramlarındaki farklılıklarla açıklandığını gösterir. F istatistiği (5.029) .05 düzeyinde anlamlıdır (P < .028).

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir