Alanların ve Hacimlerin Geometrik Özellikleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

info@akademidelisi.com * 0 (312) 276 75 93 * Her bölümden, Ödev Yazdırma, Proje Yaptırma, Tez Yazdırma, Rapor Yazdırma, Makale Yazdırma, Araştırma Yazdırma, Tez Önerisi Yazdırma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Alanların ve Hacimlerin Geometrik Özellikleri – MATLAB Ödevi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Fiyatları – MATLAB Örnekleri – Ücretli MATLAB Analizi Yaptırma – MATLAB Analizi Yaptırma Ücretleri

10 Mayıs 2022 Düzgün geometrik cisimler nelerdir Geometrik cisimlerin alanları ve hacimleri Geometrik şekillerin Alan Formülleri 0
Yazılım Sisteminin Evrimi

Alanların ve Hacimlerin Geometrik Özellikleri

Alanların ve hacimlerin geometrik özelliklerine genellikle doğrusal gerilim analizi ve katı cisim dinamiği gibi fiziksel uygulamalarda ihtiyaç duyulur. Örneğin, sınır eğrisi L olan A ile gösterilen genel bir enine kesit alanına sahip prizmatik bir yapısal eleman düşünün. Üye eksenel sıkıştırmaya maruz kaldığında ve iki eksenli eğilme uygulandığında meydana gelen gerilmelerin analiz edilmesi, formun integrallerine yol açar.

Cnm integrali, alan integralini sınır üzerinde bir çizgi integraline dönüştürerek çok genel şekiller için değerlendirilebilir. Ardından, sınır eğrisine parametrik olarak yaklaşmak (örneğin spline enterpolasyonu ile) ve sayısal entegrasyon kullanmak istenen değerleri verir. Green teoremi, alan integrallerini ve çizgi integrallerini aşağıdakilere göre ilişkilendirir.

n + m + 2 ̸= 0 şartıyla. Hatta x = 0’ın L’nin dışında olması koşuluyla negatif n’ye sahip olabiliriz ve y = 0’ın L’nin dışında olması koşuluyla negatif m bile olabilir. (n, m) = (0, -1) durumu meydana geliyor eğri kiriş teorisi de çizgi entegrasyonu ile ele alınabilir, ancak dikkatimizi yukarıda listelenen altı durumla sınırlayacağız.

Sayısal entegrasyona uygun tek boyutlu bir integraldir. Sınırı temsil etmek için kübik spline interpolasyonu kullanıldığında, x(t)y ′(t) − y(t)x′(t) dördüncü derecenin parçalı bir polinom fonksiyonudur (ilk bakışta göründüğü gibi beşinci derece değil) .

N dereceli bir Gauss kareleme formülü, 2N − 1 veya daha düşük dereceli herhangi bir polinomu tam olarak entegre ettiğinden, ilgilenilen integral 2N − 1 ≥ 3n + 3m + 4 alınarak tam olarak entegre edilebilir.

Bizim durumumuz için, altıncı dereceden bir bileşik Gauss formülü kullanmak uygundur. Aşağıda birkaç ayrı parçaya sahip olabilen genel bir geometrinin özelliklerini hesaplamak için bir program verilmiştir ve bu parçalar delikler içerebilir. Bu programın detayları daha sonra tartışılacaktır.

Düzlem bölgeleri için fikirler, hacim, ağırlık merkezi konumu ve eylemsizlik tensörünün hesaplanan miktarlar olduğu üç boyuta genişletilebilir.

Son denklemde, RR’ [x; y;z] ∗ [x, y, z] ve ηˆ dışa doğru yönlendirilmiş birim yüzey normalidir. V, Vr ve Vrr’ye hacim, hacmin ilk anı ve hacmin ikinci anı olarak değiniriz. Bu nicelikler, çokyüzlüler ve devir hacimleri gibi bazı özel durumlar için tam olarak değerlendirilebilir.

Vrr miktarı, dönme kinetik enerjisini hesaplamak için eylemsizlik tensörünün, I rr’nin gerekli olduğu katı cisim dinamiğinde yararlıdır. Birim kütle yoğunluğuna sahip bir cismin eylemsizlik tensörü Vrr’den şu şekilde hesaplanabilir.

D(u, v) fonksiyonunun, R yarıçap vektörünün yüzey normaline dik olduğu noktalarda yok olduğuna dikkat edin. Parametrik formun yararlı bir örneği, gösterildiği gibi bir devir hacmi oluşturmak için kapalı bir eğri döndürüldüğünde ortaya çıkar.

(x, z) düzleminde x(t), z(t), a ≤ t ≤ b olarak parametrik olarak tanımlanmış bir eğri düşünün. Eğri, z ekseni etrafında θ1 ≤ θ ≤ θ2 açısal limitler boyunca döndürülürse, gövdenin yan yüzeyinin bir yüzey denklemi vardır.

Son üç formüldeki çizgi integralleri, düzlem alan özellikleri için olanlara benzer bir yapıya sahiptir, ancak x nzm formunun integrallerindeki en yüksek polinom gücü, düzlem alan özellikleri için karşılaşılandan bir yüksektir.

Yedinci dereceden bir bileşik Gauss formülü almak, spline interpolasyonlu bir sınır eğrisi kullanıldığında hacim özellikleri için kesin sonuçlar verir. Bu formülleri kullanan bir program aşağıda geliştirilmiştir.


Geometrik şekillerin Alan Formülleri
Düzgün geometrik cisimler nelerdir
Geometrik cisimlerin Hacimleri
Geometrik cisimlerin alanları ve hacimleri
4 yüzeyli 3 Boyutlu şekil nedir
Düzgün geometrik cisimlerin hacimleri Sorular
Düzgün olmayan cisimlerin hacmi
Geometrik cisimlerin ALANLARI


Alan Mülkiyet Programı

Bir dizi eğri eğri parçası ile sınırlanan genel düzlem alanları için alanı, merkez koordinatlarını, atalet momentlerini ve atalet çarpımını hesaplamak için bir program yazılmıştır. Bir veya daha fazla düz sınır parçasına sahip çokgenler gibi şekiller de düz bölümlerin uçlarında eğim süreksizliklerine izin verilerek işlenir.

Program, xd(j), yd(j), 1 ≤ j ≤ nd veri noktalarına ihtiyaç duyar ve sınır saat yönünün tersinde geçilir. Eğriyi kapatmak için ilk ve son noktalar aynı olmalıdır. Herhangi bir eğim süreksizliklerini (bir karenin köşelerinde olanlar gibi) gösteren bir dizi nokta indeksi de gereklidir.

Program için tipik bir geometri belirir. makcrcsq işlevi tarafından oluşturulan program verileri 27 veri noktası kullanır. Çoklu bağlantılı bir geometri, dış sınırları ve iç delikleri birbirine bağlayan hayali kesimler tanıtılarak, sanki basit bağlantılı bir bölgeymiş gibi ele alınır.

Bağlantısı kesilen parçalar da sıfır genişlikte şeritlerle birleştirilir. Kesiklerin ve şeritlerin dahil edilmesi, alan özellikleri üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir, çünkü ilgili sınır segmentleri iki kez, ancak zıt yönlerde geçilir. Sonuç olarak, hayali kısımlardan karşılık gelen çizgi integrali katkıları iptal edilir. Tam sınır, karmaşık biçimde bir spline eğrisi olarak parametreleştirilir.

Sınır eğrisi ve türevleri parçalı polinom fonksiyonlarıdır. Geometrik özellikler için kesin sonuçlar, Gauss taban noktaları ve 1’den nd’ye kadar entegrasyon limitleri için ağırlık faktörleri ve nd − 1’e eşit sayıda entegrasyon segmenti oluşturmak üzere gcquad işlevi kullanılarak elde edilir. Çeşitli alan özellikleri vektör modunda toplanır. 

runaprop işlevi, programın ana sürücüsüdür. Sınır verilerini kabul eder, alan özelliklerini hesaplamak için aprop fonksiyonunu çağırır, sonuçları yazdırır ve geometriyi çizer. Herhangi bir girdi verisi verilmezse, açıklayıcı örnek için veri oluşturmak üzere makcrcsq işlevi çağrılır. Program tarafından üretilen arsa, nokta indeksleri dahil edilmeden gösterilene benzer.

Devrim Hacimlerini Analiz Eden Program

Bir dönüş hacmi için geometrik özellik hesaplaması, alan özellikleri için olana oldukça benzer olduğundan, alan programında kullanılan aynı fonksiyonlar gcquad ve eğri2d, döndürme ile oluşturulan bir katının hacmini, merkez koordinatlarını ve eylemsizlik tensörünü hesaplamak için aşağıda kullanılmıştır.

Aşağıdaki programda, volrevol işlevi, geometrik özellikleri hesaplayan ve ilgili devir hacmini çizen genel amaçlı bir volrev işlevi çağırır. Volrev işlevi gcquad, eğri2d, vücut yüzeyini çizmek için rotasurf işlevine ve dönüş açısı bağımlılığıyla ilgilenen anglefun işlevine bağlıdır. İşlev, katı üzerindeki hacim özelliklerini ve yüzey koordinatlarını döndürür. Kesitin alan özellikleri de elde edilir.

İçindeki geometri analiz edildi. 270 derece döndürülen alan, aynı zamanda daha küçük bir yarım daire ile kapatılan bir kare ile dış yarıçap üzerinde kapatılmış bir yarım dairenin alt yarısından oluşur. Volrev’den elde edilen sonuçların, bir sonraki bölümde tartışılacak olan başka bir srfv işleviyle yakından uyumlu olduğu doğrulandı. srfv işlevi üçgen yüzey elemanları kullandığından, iki hesaplama modeli aynı değildir. Bu, sayısal sonuçlardaki küçük farkı açıklar.

Sonuç olarak, spline enterpolasyonlu kesitler için devir hacimlerini işlemek için hacim özelliği programının, alanların özellikleri için daha önce geliştirilen yöntemlerin faydalı bir uzantısı olduğu bulundu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir