Din Felsefesi ve Din Felsefesi Postmodernizmi: Gelenekselin Ötesinde Yeni Bir Bakış

Din, insanlık tarihinin en temel ve etkili olgularından biridir. Ancak, dinin doğası, anlamı ve rolü, zamanla değişime uğramış ve farklı dönemlerde farklı yorumlar almıştır. Postmodernizm ise, modern düşüncenin eleştirisini yaparak, kesin gerçeklerin ve evrensel doğruların sorgulanmasıyla tanınır. Bu makalede, din felsefesi ve postmodernizm bağlamında dinin doğası ve anlamı üzerine yeni bir bakış sunacağız. Din Felsefesi…
Devamı


20 Nisan 2024 0