Geoteknik Yazılımların Arazi Stabilitesi ve Heyelan Analizindeki Rolü

Doğal afetler, dünya genelinde insanlara ve çevreye ciddi zararlar verebilmektedir. Bu afetlerin en yaygın olanları arasında heyelanlar gelmektedir. Heyelanlar, zeminin ani hareketleri sonucu meydana gelir ve çoğu zaman büyük mal kayıplarına ve can kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle, heyelan riskinin belirlenmesi ve önlenmesi büyük önem taşır. Geoteknik yazılımlar, arazi stabilitesi ve heyelan analizi konularında mühendislere…
Devamı


8 Mayıs 2024 0