Kombinasyon – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Standart Sapmalar – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

ANALİZ ÇIKIŞI Ortalamalar, standart sapmalar ve örnek boyutları ile Tanımlayıcı İstatistikler gösterilir. Box testinin, Mauchly’nin küresellik testinin ve Levene testinin sonuçlarını gösterir. Box’ın Kovaryans Matrislerinin Eşitliği Testi, bağımlı değişken kovaryans matrislerinin bağımsız değişkenin (ad_campaign) seviyeleri boyunca eşit olduğu varsayımını test eder; bu veri setinde varsayım karşılanmıştır (Box’s M = 11.245, p = .582). Veriler ayrıca…
Devamı


9 Şubat 2022 0