CHAID Algoritması – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Ki-Kare Testleri – SPSS Ödevi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Fiyatları – SPSS Örnekleri – Ücretli SPSS Analizi Yaptırma – SPSS Analizi Yaptırma Ücretleri

Ki-Kare Testleri Bu oturumda aşağıdakileri yapmayı öğreneceksiniz: • Ki-kare uyum iyiliği testi yapın ve yorumlayın • Ki-kare bağımsızlık testi yapın ve yorumlayın Niteliksel ve Niceliksel Veriler Şimdiye kadar incelediğimiz tüm testler, yalnızca nicel değişkenler için uygun olmuştur. Bu oturumda sunulan testler, nitel (örneğin, nominal değişkenler) veya ayrı nicel değişkenleri ve bu tür iki değişken arasındaki…
Devamı


24 Aralık 2021 0