Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Yaklaşımları

Sosyal bilimler, insan davranışlarını, ilişkilerini ve toplumsal olguları anlama ve açıklama amacı güder. Bu amaç doğrultusunda sosyal bilimlerde kullanılan iki temel araştırma yaklaşımı nitel ve nicel araştırmalardır. Bu makalede, sosyal bilimlerde nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bölüm 1: Nitel Araştırma Yaklaşımı 1.1 Nitel Araştırmanın Tanımı Nitel araştırma, anlamı, deneyimi ve bağlamı anlama…
Devamı


6 Eylül 2023 0